Hjem Artikler Hackingen av JBS: Kyberpandemi-propaganda og Den store omstillingen

Hackingen av JBS: Kyberpandemi-propaganda og Den store omstillingen

KYBERPANDEMI Jazzhands McFeels beskriver hvordan globalistiske eliter rettferdiggjør en nært forestående og utbredt konsolidering av makt.

En av nasjonens (USAs, red. anm.) største kjøttleverandører, JBS USA, ble tvunget i kne i nesten en hel uke etter enda en runde med ransomware-angrep mot dens kritiske IT-infrastruktur. Dette panikkinduserende angrepet kom etter lignende angrep mot Colonial Pipeline, Microsoft Exchange Server, Evergreen, infrastruktur for amerikanske sykehus og SolarWinds. Selskapenes virksomhet har blitt gjenopptatt og normalisert, men en følelse av FUD forblir.

Eksempel på FUD 1:

I november 2020 samlet «The World Economic Forum» (WEF) seg i Davos, Sveits for å diskutere det såkalte Store omstillingen (The great reset). I løpet av en panel-diskusjon erklærte den tidligere amerikanske utenriksministeren John Kerry at «Biden-administrasjonen vil støtte Den store omstillingen og Den store omstillingen vil skje med større fart og mer intensitet enn folk flest kan forestille seg».

Den store omstillingen har som mål å fundamentalt transformere det nåværende systemet i sin helhet. Som WEF-presidenten Klaus Schwab skrev i juni 2020:

Vår verden må handle i felleskap og hurtig for å omstrukturere alle aspekter av våre samfunn og økonomier, fra utdanning til sosiale kontrakter og arbeidsforhold. Alle land, fra USA til Kina, må delta, og alle industrier, fra olje og gass til teknologi, må transformeres. Kort sagt, vi trenger en «Stor omstilling» av kapitalismen.

WEF utførte dessuten i fjor en simulering kalt Cyber Polygon 2020, der de samarbeidet med globale banker for å utføre en robust dataangrep-simulering kalt Cyber Polygon, som siktet på finansindustrien, en faktisk hendelse som de idealiserer som en måte som kan rydde veien for en «omstilling» av den globale økonomien. Interessant nok sponset WEF også en pandemi-simulering kjent som «Event 201» i oktober 2019, bare måneder før starten på COVID-19-krisen. I denne simuleringen spredte en koronavirus-pandemi seg verden over og skapte signifikante forstyrrelser for den globale økonomien, dette bare noen uker før det første tilfellet av COVID-19 ble identifisert.

Cyber Polygon 2020 kom forut for den beryktede hackingen av SolarWinds, som det nå har blitt bekreftet var en handling av digital terrorisme av Israels Enhet 8200, i likhet med Event 201, bare noen måneder før den faktiske hendelsen.

I februar 2021 kunngjorde WEF at den nye globale «kyber-pandemiske» simuleringen ville skje i juli 2021 for å simulere et dataangrep på forsyningskjeder lik den nylige hackingen av SolarWinds, for å bedømme deltakernes motstandsdyktighet mot kyberangrep.

Vil Cyber Polygon vise seg å være like profetisk med hensyn til Den store omstillingen som Event 201 var for COVID-19-pandemien? Vi har muligens allerede svaret.

Her er Klaus Schwab mens han taler for WEF i november 2020:

Jepp, dette er Klaus Schwab:

Både timingen og motivet bak hackingen av JBS er altfor perfekte. Mens planeten prøver å normalisere seg etter den første pandemien, så er forstyrrelser av forsyningskjeder et nyttig verktøy for å drive opp varepriser. Spesielt prisen på matprodukter og jordbruksråvarer har skutt i været, fra korn til sukker, og fra storfekjøtt til kaffe, gjennomsnittlige priser har økt med 70% (i USA, red. anm.) sammenlignet med fjoråret. Med tanke på at 40% av amerikanere tjener 50 000 USD i året eller mindre, og etter enkelte estimater bruker 30% av inntektene sine til mat, så er denne typen prissvingninger fullstendig uholdbare.

Med kornpriser på randen av 7 dollar per fjerding på grunn av alvorlig tørke i USA og Brasil, så har prisene på storfekjøtt, svinekjøtt og fjærkre økt massivt. Med hensyn til høye kjøttpriser og gjennomsyrende økonomisk smerte som senket etterspørselen, så hadde JBS allerede begynt å sette produksjonen på vent. Brasilianske storfepakkere begynte å stanse operasjonene sine i april, og Argentina forbød all kjøtteksport i et forsøk på å stabilisere egne priser innenlands.

Samtidig har produsenter av kjøttsubstitutter som inkluderer Beyond Meat og Meatless Farm opplevd en enorm tilstrømning av investorer som ønsker å finansiere deres globale ekspansjon i en tid der selskaper flest innen industrien krymper. I tillegg har de donert produktene sine til desperate matsentraler for å fylle den såkalte proteinmangelen.

Det som gjør vondt verre er den pågående mangelen på vogntog, som det amerikanske vogntogsforbundet estimerer vill føre til et underskudd på 100 000 vogntogsjåfører med hensyn til både korte og lengre strekninger innen 2023. Med tanke på at gjennomsnittslønnen for vogntogførere for øyeblikket annonseres som 2 500 USD per uke, så virker forholdende modne for automatisering.

Og alle disse hendelsene er selvfølgelig HELT tilfeldige og på ingen måte koordinerte.

Bare systemet kan redde systemet

Carnegiestiftelsen for Internasjonal Fred har tydeligvis motgiften. I sin rapport fra november 2020 hevder Carnegiestiftelsen at sammenslåingen av Wall Street-banker, deres regulatoriske organer, og etterretningstjenester er kritisk med hensyn til å konfrontere en nært forestående kyber-pandemi som vil føre til kollapsen av det eksisterende finanssystemet.

Carnegiestiftelsen er en av de mest innflytelsesrike utenrikspolitiske tankesmiene i USA. Rådgivere for det nå felles WEF-Carnegie-prosjektet inkluderer det amerikanske Federal Reserve, den europeiske sentralbanken, Bank of America, JPMorgan Chase, INTERPOL, US Secret Service, Amazon, Accenture, og globale finansinstitusjoner inkludert det internasjonale pengefondet og SWIFT (the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Andre inkluderer Steve Silberstein, administrerende direktør for Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC), og sjefen for WEFs senter for datasikkerhet, Jeremy Jurgens, som også var en prominent figur med hensyn til Cyber Polygon-simuleringen.

I april 2021 advarte FS-ISAC om at hackere var på randen til å handle mot det globale finanssystemet. Steve Silberstein hadde tidligere advart om det samme, noe som ble publisert i en felles rapport av WEF og Carnegiestiftelsen. Denne uhyggelige rapporten ble publisert bare måneder etter at WEF utførte Cyber Polygon 2020 og uker før hackingen av SolarWinds fant sted. En rekke av hackinger og FUD-operasjoner fulgte, inkludert mot JBS.

Fra rapporten:

Ondsinnede aktører utnytter denne digitale transformasjonen og utgjør en voksende trussel mot det globale finanssystemet, finansiell stabilitet, og tillitten til det finansielle systemets integritet. Ondartede aktører bruker kyberressurser til å stjele fra, forstyrre og på andre måter true finansielle institusjoner , investorer og allmenheten. Disse aktørene inkludere ikke bare i økende grad dristige kriminelle, men også statlige og stats-finansierte angripere.

Nøkkelstemmer slår FUD-alarmen!

  • Christine Lagarde, president for den Europeiske Sentralbanken og tidligere sjef for det internasjonale pengefondet advarte i februar 2020 om at «et kyberangrep kunne trigge en alvorlig finanskrise».
  • Sjefen for den japanske sentralbanken predikerte at «kybersikkerhet kunne komme til å bli finanssystemets mest seriøse risikofaktor i den nære fremtiden».
  • Jamie Dimon, styreformann og administrerende direktør for JPMorgan Chase erklærte også kyberangrep som «den største trusselen mot det amerikanske finanssystemet».
  • «The Bank for International Settlements’ Financial Stabilitet Board» har hevdet følgende:

Kyberangrep utgjør en trussel mot det globale finanssystemets stabilitet og en alvorlig kyber-hendelse, hvis den ikke blir ordentlig inngjerdet, kunne skape alvorlige forstyrrelser  for finanssystemer, inkludert kritisk finansiell infrastruktur, hvilket ville føre til bredere implikasjoner for finansiell stabilitet.

WEF-Carnegie rapporten uttalte:

Utnyttelsen av kyber-sårbarheter kunne føre til tap for investorer og allmenheten og føre til signifikant skade på offentlig tillitt til det nåværende finanssystemet.

Carnegiestiftelsens Andrew Weiss uttaler seg om SolarWinds:

Rapporten anbefaler videre å redusere «fragmentering». Hva betyr egentlig dette? Under kravene om dypere samarbeid ligger et langvarig ønske om å de-facto smi sammen overfladisk separate komponenter av systemet til en holistisk kommando og kontroll superstruktur:

Dette krever at land ikke bare organiserer seg selv bedre innenriks, men også styrker internasjonalt samarbeid for å forsvare mot, etterforske, rettsforfølge og ideelt sett forhindre fremtidige angrep. Dette antyder at finanssektoren og finansielle autoriteter må samhandle jevnlig med rettshåndhevelse og andre nasjonale sikkerhetstjenester på helt nye måter, både innenriks og internasjonalt.

Og så …

Regjeringer burde bruke de unike evnene til deres nasjonale sikkerhetssamfunn til å hjelpe til å beskytte FMIs [financial market infrastructures] og kritiske handelssystemer.

Og ikke minst …

Nasjonale sikkerhetstjenester burde konsultere kritiske skytjenesteleverandører (aka Amazon Web Services) for å fastslå hvordan etterretning kunne brukes til å hjelpe med å identifisere og overvåke potensielle signifikante trussel-aktører og utvikle en mekanisme for å dele informasjon vedrørende forestående trusler med it-selskaper.

For å eksemplifisere: Det har blitt rapportert at Bank of America, den nest største banken i USA og en del av WEF-Carnegies kyberpolitiske initiativ og FS-ISAC skal ha «aktivt, men i hemmelighet samarbeidet» med amerikanske sikkerhetstjenester for å jakte på «politiske ekstremister» etter hendelsene ved kongressbygningen den 6. januar. Bank of America delte privat informasjon med den føderale regjeringen uten å informere eller be om samtykke fra sine kunder, og handlet derfor de-facto som en etterretningstjeneste.

Til slutt fremlegger rapporten et ønske om å forene nasjonale sikkerhetsapparater med finansindustrien og bruke det som en modell for å gjøre det samme med andre økonomiske sektorer:

Beskyttelsen av det internasjonale finanssystemet kan tjene som en modell for andre sektorer og å fokusere på finanssektoren tilbyr et startpunkt og kunne bane vei for bedre beskyttelse av andre sektorer i fremtiden.

Rapporten konkluderer uhyggelig nok med «En ting er klart: Det er ikke et spørsmål om hvis en alvorlig hendelse vil finne sted, men når.»

«Når» er nå, men fremdeles uberørt av de nylige rekkene av hacking-narrativer er det globale finanssystemet selv. Det eneste spørsmålet som gjenstår er størrelsen og omfanget av rettferdiggjørelsen [ergo: En hendelse i stil av 9/11 eller Covid-19] som er nødvendig for å vedta forandringene den jødiske eliten lenge har ønsket seg.

/Jazzhands McFeels

Først publisert på Dissident Mag.

Les også:
FTN 412: The J Files – Bug Curious