Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Hakekorsflagg vaiet 9. april

Hakekorsflagg vaiet 9. april

AKTIVISME Motstandsbevegelsens Rede 3 heiste hakekorsflagg til heder for nasjonalsosialismen den 9. april.

For å hedre nasjonalsosialismen, og minne fortidens nasjonalsosialister som tappert kjempet mot de allierte globalister, samlet deler av Rede 3 seg for å heise et hakekorsflagg ved E39 i Bergen sentrum den 9. april.

Aksjonen gikk rolig for seg og ingen konfrontasjoner oppstod. Da aktivistene imidlertid kjørte fra plassen ble de stoppet av en politibil som, til tross for at Motstandsbevegelsen tidligere har vunnet rettsak der det ble fastslått at hakekorset ikke er ulovlig å heise i et demokratisk samfunn, hevdet at en straffbar handling var begått.

Etter en times venting og snakk frem og tilbake dukket enda en politibil opp, og det ble nå krevd at bilen og aktivistene skulle ransakes. I bilen fant politiet en kniv som brukes i jobbsammenheng og mente denne var et våpen.

– Arbeidere og Biltema-kunder begår visstnok et lovbrudd om de oppbevarer verktøy eller frakter en kniv og annet som kan ligne et våpen hjem i sin bil, sier aktivist og redesjef Tom Hauge til Frihetskamp.

Aktivistene ble deretter siktet for overtredelse av paragraf 185 i straffeloven, som forbyr diskriminerende eller hatefulle ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning. Dette til tross for at nasjonalsosialismen er et livssyn og politikk, og at enhver politikk er for og imot en eller annen sak, samt at politiet i Bergen for bare ett år siden etter at et hakekors ble heist i byen deklamerte for hele nasjonen at dette i henhold til lovverket ikke var en forbrytelse.

Ingen straffbar handling! Foto: skjermdump Bergens Tidende.

Hauge sier til Frihetskamp at politiet virket noe ukjent med loven og at de ble oppholdt på stedet i en times tid fordi politiet måtte ringe en jurist. Politiet krevde deretter å få bilder av aksjonen for å legge til i sin sak mot aktivistene.

Politiet likte heller ikke å bli filmet, rapporterer Hauge, og påminner om at man filmer for å dokumentere eventuelle lovovertredelser fra politi og meningsmotstandere, eller for senere om nødvendig kunne vise til at man selv ikke har begått noen straffbar handling.

Et politi som ikke kjenner til loven i Norge. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Hauge sier avslutningsvis at moralen fortsatt er på topp i Rede 3 og at polititrakassering ikke har skremt aktivistene fra å gjøre en lignende aksjon en annen dag.