Hjem Nyheter Norge Handlingsplan mot antisemittisme bevilges ti millioner kroner

Handlingsplan mot antisemittisme bevilges ti millioner kroner

JØDISK MAKT Norske myndigheter skal bruke 10 millioner kroner i «kampen mot antisemittismen». Det er et felles ansvar vi bærer som storsamfunn, uttalte minister Jan Tore Sanner da planen ble presentert i oktober.

stortinget

Høyres nestleder, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, kunne nylig presentere regjeringens såkalte handlingsplan mot antisemittisme. Handlingsplanen har elleve konkrete tiltak.

Totalt er det 10 millioner kroner som bevilges, og blant tiltakene som nevnes er:

  • «Spesialutviklede verktøy og læringsressurser» til lærerne.
  • «Jødiske veivisere» (jødiske ungdommer) skal besøke skolene for å prate med elevene og avkrefte myter om jøder.
  • «Forskning» på antisemittisme og «gruppebaserte fordommer i skolen».
  • Økonomiske støtte til jødiske museer og Jødisk kulturfestival i Trondheim.
  • Overvåkning av antisemittisme på internett.
  • Samtlige politidistrikter skal føre et eget register over antisemittisk «hatkriminalitet».

Sanner, som også hadde med seg barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP), uttalte da handlingsplanen ble lansert at det var Norges ansvar å bekjempe antisemittisme.

– Det er ikke jødenes ansvar å bekjempe antisemittisme. Det er et felles ansvar vi bærer som storsamfunn. Nå tar vi det ansvaret – sammen.

Ervin Kohn

– Antisemittisme er en sykdom

Ervin Kohn fra Antirasistisk Senter og Det mosaiske Trossamfunn i Oslo var naturligvis også tilstede, og uttrykte stor glede over handlingsplanen.

– Norge er et av de første landene som lager en slik plan. Det viser at norske myndigheter tar dette på alvor.

Kohn har tidligere uttalt at antisemittisme er et «tegn på et sykt samfunn» og sammenlignet det med et «virus som ikke-jøder lider av, men jøder dør av». Ifølge Kohn er man rammet av dette viruset dersom man tror jøder har stor innflytelse på verdens finansmarkeder. Dette er «antisemittiske holdninger» han anser er «farlige og smittsomme», og som han mener kriminaliseres ettersom det kan føre til folkemord.

Kohn uttalte også at kritiske holdninger til jødisk makt ikke nødvendigvis henger sammen med primitive kulturer og samfunn, men er noe som også kan «forekomme i godt opplyste samfunn».

Handlingsplanen ble opprinnelig foreslått av Hans Olav Syversen (KrF) i Stortinget, som mente at det ikke holdt med en handlingsplan mot rasisme fore å bekjempe antisemittisme.

– Antisemittismen har noen særegne kjennetegn som krever egen oppmerksomhet.

Kilder:
En handlingsplan mot antisemittisme
Regjeringen trapper opp kampen mot antisemittisme