Hjem Nyheter Norge Har vedtatt å felle 47 ulver

Har vedtatt å felle 47 ulver

NATUR Rovviltnemnda i Hedmark og Akershus har vedtatt å felle total 47 ulver i løpet av høsten og vinteren.

Ulv

Rovviltnemndene i Hedmark og Akershus vedtok fredag at hele 47 ulv skal felles i løpet av høsten og vinteren. Ulvene som skal skytes lever både i og utenfor den såkalte ulvesonen – en sone langs svenskegrensen som starter i sør ved Østfold og til nord i Hedmark.

Årsaken til skytingen er at Stortinget har vedtatt at ulvene kun får bosette seg i «ulvesonen», noe ulvene oppgis å ikke respektere. I tillegg føder de for mange valper.

«Utryddelsespolitikk»

Arnodd Håpnes fra Naturvernforbundet uttaler til Aftenposten at nemndas vedtak vil være svært alvorlig for den allerede kritisk truede ulvebestanden.

– Denne utryddelsespolitikken vil føre til at ulven i Norge alltid vil være så godt som utryddet, og dette er i sterk konflikt med økologisk kunnskap og moderne naturforvaltning. En skammens politikk er eneste dekkende begrep for det rovdyrhatet som ulmer i bakgrunnen hvis en slik masseslakt av en kritisk truet art iverksettes.

Leder for Rovviltnemnda Hedmark, Arnfinn Nergård, uttaler til TV2 at vedtaket er historisk og at årsaken til at de nå skal felle så mange, er at Norge har en så høy ulvebestand

Totalt anslås det at Norge har mellom 65 og 68 ulver. Ulven er rødlistet i Norge, som betyr at naturforskere anser den som kritisk truet av utryddelse. De 47 som nå skal felles består av tre store ulvegrupper i tillegg til enkeltindivider.

Ønsker ulven utryddet for å slippe konkurranse

Leder for Hedmark bonde- og småbrukerlag, Ståle Støen, mener vedtaket vil bedre vilkårene for jegerne, ettersom ulvene har felt mange elger og også jakthunder.

At vedtaket vil kunne innebære at ulven blir utryddet, ser han positivt på.

– Ja, hadde det enda vært så bra!

Kilder:
47 ulver skal skytes
Ikke «bare» 37, men 47 ulver skal skytes i vinter