Hjem Nyheter Norge «Har vi et hjerte for våre jødiske landsmenn?»

«Har vi et hjerte for våre jødiske landsmenn?»

SIONISME I en helsides annonse i dagens Aftenposten har flere kjendiser skrevet under på et opprop som vil bekjempe kritikk av jødisk makt, fordi jøder er et så «utsatt» folk.

gråtende-jøder-640x348

I Aftenposten står det i dag en helsides projødisk annonse med overskriften «Har vi et hjerte for våre jødiske landsmenn?». Annonsen er et opprop rettet til lederne av landets sju største partier, og er underskrevet av kjendiser innen finans-, kultur- og samfunnsliv. I tillegg er det en rekke ukjente navn på listen.

«Utsatt» folk

I oppropet tegnes et fantasibilde av at jøder skal være et særlig utsatt folk: «Europeere drepes på åpen gate fordi de er jøder.» «Nordmenn mistenkeliggjøres og trakasseres fordi de er jøder.»

En av initiativtagerne til oppropet er Nanna Segelcke, som sier at terrorhandlingene i Paris og København utløste initiativet. Segelcke synes å ha glemt at hovedangrepet i Paris ikke var rettet mot jøder, men magasinet Charlie Hebdo. I København var kunstneren Lars Vilks et mål for terroristene.

Segelcke dramatiserer også jødenes «offerrolle» ved å henvise til to rapporter, en fra Oslo kommune i 2011 og en fra Holocaustsenteret, som hevder at det fins «fordommer» mot jøder, og at jødiske barn, i likhet med andre barn, kan man legge til, opplever mobbing. Nå vil initiativtagerne se enda mer kartlegging av «jødehets» i Norge.

iran-holocaust-cartoon-11-635x357-460x259

Jøder har ingenting med Israel å gjøre?

Et av spørsmålene som stilles til partilederne i oppropet, er «Hvorledes kan vi på en effektiv måte forhindre at jødiske nordmenn stilles til ansvar for et annet lands politikk?» Personene bak oppropet vil altså «på en effektiv måte forhindre» at jøder assosieres med den jødiske staten Israels grove overgrep mot palestinere og i det hele tatt destruktive fremferd på verdensarenaen.

Når de forventer at jøder ikke kan stilles til ansvar for Israels faktiske og beviste handlinger i nåtiden, vil de vel også mene at det er absurd å stille nasjonalsosialister til ansvar for Det tredje rikets påståtte handlinger for snart hundre år siden?

«Sykdom» å kritisere jødisk makt

Ervin Kohn, leder for Det mosaiske trossamfunn, gjentar for anledningen sin påstand om at «antisemittisme er en sykdom, som vi må bekjempe». Dette er en variasjon over hans tidligere utsagn om at «antisemittisme er en sykdom som ikke-jøder lider av».

Som ikke-jøde skal man altså diagnostiseres som «syk» dersom man reiser berettiget kritikk av jødisk dominans innen finans, kultur og politikk, av en makt som legger land og folk i grus. Det er muligheten for å ytre slik kritikk sionismens nyttige idioter nå roper opp om at partilederne må bekjempe. Er det et slikt Norge vi vil ha?

Kilder:

Massivt opprop mot mobbing og trakassering av norske jøder
Kjendiser til kamp mot anti-semittisme