Hjem Nasjonal kamp Helsinki-aksjonen og etterspillet

Helsinki-aksjonen og etterspillet

KOMMENTAR Den nordiske motstandsbevegelsens leder uttaler seg angående hendelsene i Helsinki.

helsinki

Den 10. september samlet finske aktivister fra Motstandsbevegelsens seg i sentrale Helsinki for en offentlig aksjon med diskusjoner og utdeling av aviser. Som vanlig var reaksjonene fra folket blandede – en del var positive og visse andre negative. Men hva hendte så?

Den versjonen av hendelsesforløpet som har blitt fortalt i gammelmedia er at Jimi Joonas Karttunen spaserte forbi stedet og ble helt uprovosert angrepet av aktivister fra Motstandsbevegelsen. En uke senere dør han. Denne versjon er, som alltid når gammelmedia legger ord i Motstandsbevegelsens munn, så langt fra sannheten man kan komme.

Les også: Angående hendelsene i Helsinki

De venstreekstreme går som vanlig mye lenger fra sannheten, og den versjonen som den beryktede folkefiendtlige Researchgruppen omtaler som den «beste oppsummeringen om mordet av nazister i Finland» finner vi på en finsk «antifascistisk» nettside. De skriver:

Motstandsbevegelsen har også tidligere mishandlet tilfeldige personer, for eksempel i Myrbacka i Vanda og i Jyväskylä. Motstandsbevegelsen forsøker å bruke dette som en måte å skape et bilde av organisasjonen som en voldsom paramilitær gruppe for å få unge voldsomme menn til å melde seg inn i virksomheten. Taktikken er kopiert fra Motstandsbevegelsen i Sverige som har gjort lignende aksjoner i mange år.

Ikke engang den mest hjernevaskede og narkotikaskadede anarkist-idiot kan vel tro på disse løgnene? Om vårt mål med våre offentlige aksjoner hadde vært å mishandle tilfeldige forbipasserende, kan man vel med enkel matematikk konstatere at vi i så fall er elendige til å utføre vår oppgave. Vi arrangerer over hundre offentlige aktiviteter på gater og torg over hele Norden hvert eneste år. Det er kun på en promille av disse hvor det oppstår fysiske konfrontasjoner. Om vårt mål er å mishandle mennesker, så misslykkes vi i så fall nesten hver eneste gang.

Les også: Intervju med Haakon Forwald angående hendelsene i Helsinki

Rent logisk kan man vel også si at om vi ønsket å skape et paramilitært bilde av oss selv, så hadde det vært bedre å lage rapporter med skytinger med våpen, fremfor å slåss med knyttnever på gater og torg?! Men i den folkefiendtlige sfæren så kanskje man resonnerer anderledes og mer ulogisk? Er det kanskje de rødes mål å fremstå som paramilitære når de sprayer på husene til nasjonalister?

Som vi tidligere har rapportert i sammenheng med uttalelsen fra Motstandsbevegelsens finske gren, så erkjenner organisasjonen at den 28-årige bråkmakeren ble konfrontert. Han og hans venner respekterte ikke ytringsfriheten og oppførte seg truende og aggressivt, blant annet gjennom å spytte på våre aktivister og rote i en veske etter hva man kan anta var våpen.

Fortjene han å dø på grunn av dette? Nei. Fortjente han å bli konfrontert på grunn av dette? Definitivt. Har våre finske aktivister handlet feilaktig i denne situasjonen, ettersom han omkom? Absolutt ikke!

finland
TIL VENSTRE: Bildet av Karttunen som media sprer. TIL HØYRE: Bilde fra Karttunens Facebook-profil.
Finland_2
Bilder fra Karttunens Facebook-profil.

Om hensikten hadde vært å drepe så hadde man vel da ikke sett seg fornøyd med å slå han til bakken. I stedet hadde man vel brukt våpen eller i hvert fall gått løs på ham når han lå nede? Om ønsket var å ta hans liv, hadde man da blitt værende på stedet, fortsatt aktiviteten og ventet på politiet? Nei, så dumt er intet menneske på jorden.

Det er åpenbart at det er løgner som formidles i ulik grad fra alt i fra alternativ media til gammelmedia og venstreekstrem media. Media er dog ikke interessert i å formidle sannheten, men vil snarere drive gjennom sin agenda og samtidig få flest mulig «klikk» for sine annonsører. Politikere er ikke interessert i å opptre ærefullt, men vil blidgjøre media og uttaler seg da gjerne om å forby Motstandsbevegelsen i Finland og «antirasistene» tar som vanlig tilfellet i akt til å spytte på den virkelige antikapitalistiske opposisjonen og kommer garantert til å demonstrere mot «rasisme» og den «fascistiske volden».

Hvordan hadde det så vært dersom situasjonen var den omvendte? Om det i stedet var venstreekstreme som hadde holdt en offentlig aksjon på Helsinkis gater. OM det i stedet var en gjen «nazister» som hadde gått frem til dem og vært truende og spyttet. Om en av disse derfor hadde forsvart seg gjennom å slå ned en av «nazistene» på bakken, og personen omkom en uke senere. Ville dette resultert i krigsoverskrifter om folkefiendtlige elementer som slo ned en tilfeldig forbipasserende? Hadde vært snakk om å forby venstreekstreme organisasjoner? Tror dere Frihetskamp hadde rapportert om hvordan det de venstreekstremes taktikk å mishandle tilfeldige og uskyldige personer for å fremstå som paramilitære? Neppe!

For de pårørende er det alltid tragisk når noen dør. Det river opp et stort hull i en og når døden ikke kommer som følge av alderdom eller sykdom, er det helt naturlig å søke etter en syndbukk. Om vi nå frita offeret for alt personlig ansvar, hvorfor pekes ikke da offeret kamerater ut som syndebukker, ettersom de valgte å forlate plassen i stedet for å se til at han dro til sykehuset så raskt som mulig? Hvorfor ikke skylde på sykehuset som skrev ut en person som så døde dagen etter? Hvorfor ikke peke ut hele etablissementet med media som hovedansvarlig ettersom de hadde oppmuntret offeret til å begå denne typen av handlinger og fått han til å tro at det er noe legitimt man kan komme unna med?

Aksjonen i Helsinki var vellykket med vårt budskap formidlet til tusenvis av finner, men med et meget ulykkelig etterspill for både offeret og hans pårørende, men også for den av våre aktivister som forsvarte sine kamerater og nå sitter pågrepet.

Uansett hva obduksjonsrapporter, politi og domstol senere kommer frem til, så er vår organisasjon allerede dømt av etablissementet og de venstreekstreme. Men Motstandsbevegelsen har ikke begått noen feil. Vi kommer også i fortsettelsen til å spre vårt budskap og kommer også i framtiden til å benytte oss av vår rett til selvforsvar og alltid slå tilbake mot dem som angriper våre aksjoner!