Hjem Nasjonal kamp Henrik Holappa trer av som leder for Den Finske Motstandsbevegelsen

Henrik Holappa trer av som leder for Den Finske Motstandsbevegelsen

MOTSTANDSBEVEGELSEN: Det har gått fire år siden Den Finske Motstandsbevegelsen ble grunnlagt, sommeren 2008. Offisielt startet Motstandsbevegelsen sin aktivitet i Finland i desember samme år.

mmabb

I løpet av disse fire årene har Den Finske Motstandsbevegelsen blitt den mest aktive nasjonalsosialistiske bevegelse i hele landet. Bevegelsen må gå fremover og nå sine mål. Den må konstant utvikle seg og vokse; det er på tide å gå fremover!

Motstandsbevegelsen støtter ikke totalitarisme. Det er en folkelig bevegelse. Etter mange år med arbeide må jeg personlig gå videre i vår kamp og kjempe enda hardere for Den Nordiske Motstandsbevegelsen og for et samnordisk rike. Siden min oppmerksomhet vil være fokusert på det nordiske fremfor det nasjonale, så kan jeg ikke lengre fungere som leder for Den Finske Motstandsbevegelsen. Ingen leder regjerer gjennom hele sitt liv.

Jeg er stolt av hver eneste aktivist og medlem av Den Finske Motstandsbevegelsen. De har alltid vært en stor inspirasjon for meg, og derfor er det naturlig at den neste lederen for Den Finske Motstandsbevegelsen er en av aktivistene.

Jeg har bestemt å utnevne redaktøren for Kansallinen Vastarinta, Juuso Tahvanainen, som leder for Bevegelsen. Han vil begynne sitt lederskap umiddelbart, men vil også fortsette som redaktør for Kansallinen Vastarinta.

Til slutt vil jeg takke alle aktivister og medlemmer i Den Finske Motstandsbevegelsen for den utrolige støtten jeg har fått i løpet av disse årene. Vårt motta fra denne dagen av skal være: Fremover! Fremover! Ubønnhørlig fremover mot seier!

Av: Henrik Holappa