Hjem Historie Dagens historiske Henry Kissinger – mannen bak marionettene

Henry Kissinger – mannen bak marionettene

HISTORIE Er Henry Kissinger en fredens mann eller en blodtørstig psykopat som tjener den globale sionismens interesser? Vi ser nærmere på mannen som hylles som tidenes mest geniale diplomat, men som også regnes av mange for å være en krigsforbryter.

Henry Kissinger. Foto: Marsha Miller, Public domain, via Wikimedia Commons.

Bakgrunn

Den 27. mai 1923 ble Heinz Alfred Kissinger født i den tyske byen Fürth. Ettersom den sionistiske verdenssorganisasjonen erklærte krig mot Tyskland allerede i 1933 ble den naturlige effekten at jøder generelt var meget upopulære i det tyske samfunnet. Dette førte i sin tur til at mange jødiske familier så det som tryggest å flytte fra Tyskland. Deriblant familien Kissinger.

Familien Kissinger flyttet til New York i 1938 og Heinz byttet navn til Henry. Kissinger ble amerikansk statsborger den 19. juni 1943 og ble innkalt til USAs hær samme år. I og med at han snakket tysk flytende, uten aksent, fikk han oppdrag som tolk i den militære etterretningstjenesten. Da det var mangel på tysktalende i hæren gjorde han rask karriere. Etter krigen (i juni 1945) fikk han ansvar for «avnazifiseringen» av byen Bensheim. Han forfulgte alle som hadde hatt ansvarsposisjoner i det nasjonalsosialistiske Tyskland.

Rockefeller, Vietnamkrigen og Nixon

Etter diverse studier ble Henry Kissinger rådgiver for New Yorks guvernør Nelson Rockefeller, som også var presidentkandidat. Han var også rådgiver for fredsforhandlerne som forsøkte å mekle fred mellom daværende Nord-Vietnam og USA/Sør-Vietnam. Disse fredssamtalene skjedde i Paris i 1968. Der fikk han tilgang til hemmelige opplysninger som han meddelte til Richard Nixon, som ikke ville vinne valget hvis det ble fred.

Nixon kontaktet deretter Sør-Vietnams president Nguyen Van Thieu og oppfordret ham til å ikke inngå fred. Han ville i stedet at de skulle nekte å skrive under på en fredsavtale og lovet i gjengjeld militære aksjoner hvis han (Nixon) vant valget. Dette amerikanske innenrikspolitiske spillet forhindret altså at det ble fred i Vietnam i 1968. Richard Nixon vant valget og utnevnte med en gang Kissinger til utenriksminister og nasjonal sikkerhetsrådgiver (National Security Advisor). Kissingers daværende medarbeidere har vitnet om at han ikke engang likte Nixon; Kissinger hjalp ham bare til makten for at han selv skulle få en bra posisjon.

Under Nixons styre ble det kriget i Vietnam med en intensitet som krevde enormt mange menneskeliv. I desember 1972 kulminerte bombingene med en siste storoffensiv som ble kalt julebombingen. I elleve dager slapp 129 B52-fly over 40 000 tonn bomber over Nord-Vietnam. I begynnelsen av 1973 ble det underskrevet en våpenhvile som i praksis innebar at USA gikk ut av krigen. Avtalen var nesten identisk med den som nesten hadde blitt inngått i 1968. Krigen mellom Sør- og Nord-Vietnam pågikk imidlertid frem til 30. april 1975 da Saigon falt og Nord-Vietnam vant og forente landet som Vietnam igjen.

Nixon ble meget upopulær på grunn av beslutningene som ble tatt om Vietnamkrigen. Det viste seg også at Nixon-administrasjonen hadde telefonavlyttet ikke bare medarbeidere men også journalister. Hans fall kom etter at det ble avslørt at det hadde blitt beordret et innbrudd på demokratenes hovedkontor i Watergate-bygnignen for å spionere på deres valgtaktikk. Saken fikk tilnavnet «Watergate-skandalen» og minst to innblandede medarbeidere ble dømt til fengsel. Kissinger derimot begynte umiddelbart å arbeide for den nye presidenten Gerald Ford.

Kambodsja

Ettersom Kambodsja av USA ble regnet som en viktig base for kommunistiske strømninger i området, så man det som tryggest å bombe hver eneste by i landet. I begynnelsen ble det gjort i hemmelighet, mens USA fortsatt var i krig med Vietnam. Men senere ble det gjort i stor skala. Mellom årene 1968 til 1973 ble cirka en halv million mennesker drept. Amerikanerne bombet infrastrukturen i landet tilbake til steinalderen. De fleste er enige om at denne katastrofen muliggjorde at Pol-Pot kunne få makten i landet, hvilket krevde ytterligere tre millioner offer.

Øst-Timor

Den 7. desember 1975 invaderte Indonesia Øst-Timor og deklarerte det for landets 27. provins. Mellom 1975 og 1999 okkuperte Indonesia landet. Omverdenen har kritisert grovheten som Indonesia behandlet det okkuperte folket med. Bare dager før invasjonen var Henry Kissinger og Gerald Ford på besøk hos Indonesias president Suhartu. De gav ikke bare klarsignal til invasjonen, men lovet også å bistå med helikopter, uniformer og våpen. Invasjonen av Øst-Timor krevde minst 200 000 menneskeliv.

Chile

Kissinger var med å planlegge militærkuppet i Chile i 1973, sammen med CIA, og det tidligere leiemordet på Allendes general Schneider (1970). En av grunnene til kuppet var at Chile ville nasjonalisere sin kobber-drift. Dette ville amerikanske gruvefirmaer tape på.

Nobels fredspris

Det er klarlagt at akkurat Kissinger var delaktig i at Vietnamkrigen ble forlenget og intensivert. Hans råd og planer synes å alltid medføre plutselig død. I mange tilfeller har han koordinert direkte militære aksjoner. Til tross for dette fikk han akkurat for sin innsats som forhandler Nobels fredspris i 1973. Kissinger delte prisen med Nord-Vietnams Le Duc Tho som han forhandlet med. Le Duc Tho nektet imidlertid å ta imot prisen med den enkle forklaringen at det ikke var fred i landet enda. At akkurat Kissinger fikk Nobels fredspris hører til de mest omdiskuterte utnevningene.

Lobbyisten med makt

I 1976 forlot Kissinger sine offisielle oppdrag og stiftet noen år senere sitt eget firma, Kissinger Associates, Inc. Der leier han ut seg selv som rådgiver og sitter i diverse styrer og kommisjoner. Han var blant annet rådgiver til George W. Bush under invasjonen av Irak. Av sine tidligere medarbeidere har han blitt beskrevet som en kynisk og listig intelligent person som ikke har noen skrupler. Stemmer har kommet til overflaten om at man burde stille Kissinger for retten for krigsforbrytelser, ettersom det er så åpenbart at han har vært en krigshisser av astronomiske proporsjoner. Han kom fra Rockefellers stab og har alltid hatt god kontakt med de store bankfamiliene. De samme familiene tjener store penger på hver krig USA er innblandet i. Kissinger er en av grunnleggerne av Bilderberg-gruppen og han besøker ofte deres møter. Bilderberg-gruppen har møte hvert år hvor den politiske, finansielle og medie-eliten samles og utarbeider retningslinjer for fremtiden. En slags verdensregjering helt uten folkelig innsyn. Henry Kissinger er en sann representant for verdenseliten som har brakt menneskeheten enorm ulykke.

Mer informasjon

For den som vil vite mer om emnet anbefales dokumentaren The Trials of Henry Kissinger.