Hjem Historie Dagens historiske Henry Morgenthau Jr.

Henry Morgenthau Jr.

HISTORIE Den 11. mai 1891 ble Henry Morgenthau Jr. født. Morgenthau var arkitekten bak Morgenthauplanen, hvis mål var å nærmest tilintetgjøre Tyskland etter andre verdenskrig. Planen ledet til at millioner av tyskere omkom fra 1945 til 1950.

640px-fd_morg_till_ny

Henry Morgenthau Jr. ble født den 11. mai 1891 i New York. Hans far, Henry Morgenthau Sr. var en fremgangsrik jødisk advokat som engasjerte seg for en modernisering av det amerikansk-jødiske samfunnet og som hadde stått president Woodrow Wilson nær. Faren tjenestegjorde også som ambassadør i Konstantinopel (i dag Istanbul) i Det osmanske riket fra 1913 til 1916.

Henry Morgenthau Jr. gikk på privatskoler og senere på Cornell University hvor han studerte arkitektur og jordbruk. År 1913 kjøpte Morgenthau en gård i East Fishkill, en mindre by i delstaten New York. Her ble han blant annet kjent med Franklin D. Roosevelt og hans hustru Eleanor.

640px-Franklin_D._Roosevelt_and_Henry_Morgenthau_Jr_-_NARA_-_195619

Da finansminister William Woodin i november 1933 ble tvunget til å avgå på grunn av dårlig helse – sørget Roosevelt, som da hadde blitt president, for at ministerposten gikk til sin venn Morgenthau. Ministerposten hadde han fra 1934 til 1945.

Henry Morgenthau utøvde en stor innflytelse på president Roosevelt og engasjerte seg i mange spørsmål som lå langt utenfor hans ansvarsområde. Under den andre verdenskrig ble den såkalte Morgenthauplanen oppdaget. Dette var en instruksjon på hvordan et beseiret Tyskland skulle behandles og administreres.

Ifølge Morgenthauplanen skulle Tyskland deles opp i to uavhengige stater. Tysklands sentrale industriområder – Ruhr, Saar og Schlesien – skulle bli kontrollert internasjonalt eller annekteres av nabostater. Ellers skulle all tungindustri demonteres eller ødelegges. Planen innebar at Tyskland ville få store vansker med å brødfø sin egen befolkning. Den amerikanske statssekretæren Cordell Hull, anså at omkring 40 prosent av tyskerne skulle dø dersom planen ble satt i liv.

640px-fdr_mo_till_ny

President Roosevelt støttet planen, og er sitert med følgende utsagn under en samtale med Morgenthau fra 1944.

Vi må være harde med tyskerne, og jeg mener ikke bare nazistene. Vi må enten kastrere hele det tyske folket, eller behandle dem på en sånn måte at de ikke kan fortsette med å reprodusere mennesker som vil fortsette på samme måte som før.

Etter å ha bearbeidet Winston Churchill, som til å begynne med anså at planen ville være for økonomisk belastende for Storbritannia, signerte også han dokumentet som da hadde overskriften: «Dette programmet, hvis mål er å eliminere krigsindustri i Rhur og Saar, ser frem til å forvandle Tyskland til et hovedsaklig jordbrukssamfunn.»

En kopi av det signerte dokumentet ble senere lekket til pressen, og ble møtt med sterke reaksjoner. Reaksjoner som til slutt ble så omfattende at planen måtte skrinlegges. I sine memoarer har Morgenthau omtalt de som motsatte seg hans plan, som «fascister». Ettersom planen ble skrinlagt, ble en ny utarbeidet på amerikanske militære hovedkvarteret, og ble kjent som Joint Chiefs of Staff Directive 1067 (JCS 1067). Planen var i hovedsak den samme som den originale Morgenthauplanen, og ble implementert etter krigens slutt, og ledet til at millioner av tyskere døde i årene 1945 til 1950.

640px-Eleanor_Roosevelt_and_Elinor_Morgenthau_in_Washington_DC_09-29-1944

Et annet initiativ som Morgenthau lyktes å drive igjennom var opprettelsen av War Refugee Board, som arbeidet for å bistå jøder som ønsket å evakuere fra krigsområdene i Europa. Han tok også til orde for at USA skulle se bort fra Genève- og Haagkonvensjonene i det okkuperte Tyskland etter andre verdenskrig.

Etter sin tid som finansminister ble Henry Morgenthau Jr. finansiell rådgiver for den nye staten Israel. Han døde i Poughkeepsie, New York, den 6. februar 1967.