Hjem Artikler Herodes’ barn

Herodes’ barn

FOLKEUTBYTTE Arjuna kommenterer i denne artikkelen Senterpartiets seneste utspill for folkeutbytte.

«Brain drain»: Rakettforskere fra Ghana til venstre. Anne Enger (tidligere Lahnstein) til høyre.
«Brain drain»: Rakettforskere fra Ghana til venstre. Anne Enger (tidligere Lahnstein) til høyre. Foto: Frøydis Falch Urbye

Julemysteriet er uutgrunnelig for den menneskelige fornuft: jomfrufødsler, Gud blir kjøtt og blod, og nå altså et Senterparti som vil bytte ut Norges opprinnelige befolkning, og som begynner med bygdene. Vi kan være overbærende med partiet og si at veien til Helvete er brolagt med gode intensjoner, og at de i dette tilfellet pisser i buksen for holde varmen, men jeg tror dette er høyst kalkulerende krefter som i høyeste grad vet hva de gjør. Alt går etter planen ifølge disse.

Senterpartiet eller personligheter tilknyttet partiet har kommet med flere utspill denne julen, og nesten utelukkende alle handler om hvorfor Norge skal åpne sine grenser og oppheve den nasjonale selvråderetten. Tidligere i desember tok flere champagne-senterpartister fra beste Vest i Oslo til orde for at Norge burde omfavne FNs migrasjonsavtale; nå har Senterpartiet sentralt, sammen med Arbeiderpartiet, foreslått at alle fremtidige flyktninger skal bosettes utelukkende i de grisgrendte strøkene av Norge; og i et intervju med ABC Nyheter sier den tidligere senterpartilederen Anne Enger (tidligere Lahnstein) blant annet at: «Jeg tror at hvis vi stenger folk som trenger hjelp ute, blir vi et fattigere folk. Og vi trenger flere mennesker i Norge.» Dette i et intervju hvor en slags nyliberal retorikk blir blandet med et kvasi-filosofisk budskap tilpasset høytiden og en svevende, følelsebasert, universalistisk, globalistisk lapskaus uten substans, eller viktigere: empiri og fakta1.

Den sisten tidens utspill virker videre å være såpass koordinert og å være en del av en strategi at det er vanskelig å avfeie de som tilfeldige. Noen ser ut til å ha forledet partiet til å innta en mer økonomisk liberal profil koblet med den nye venstresidens identitetspolitikk, noe som selvsagt betyr ett skritt frem og to tilbake for deres tilsynelatende bygdevennlige profil. De snakker åpenbart med kløyvd tunge, som en sleip, innyndende slange, angivelig med de beste intensjoner2.

– Og jeg mener at om vi ikke skjønner behovet og betydningen av mer mangfold i det norske samfunnet så kommer vi til å forvitre. Vi trenger ideene og nytenkningen som nye mennesker bringer med seg. Dessuten sitter vi på en gyllen gren, det er forpliktende å ha det så godt som mange av oss har det.

Dette kunne vært et sitat av en representant for Goldman Sachs eller en annen nyliberal tungvekter blant pengemakten – de samme kreftene hvor uendelig økonomisk vekst er det eneste gyldige kriterium og hvor alle hindre for dette må fjernes eller undergraves. Slik som et økonomisk risikoprosjekt som det levende bygder utgjør. Men det er altså uttalt av det som ble kalt Nei til EU-dronninga, på bakgrunn av sin personlige og sitt partis seier i EU-valget 1994. Flyktninger er altså svaret på et spørsmål som ikke eksisterer3. Her er ingen empiri, ingen rasjonell argumentasjon, ingen kilder, ingen fakta, bare en følelse. Hvorfor skulle vi forvitre uten mer mangfold i det norske samfunnet4?Hvorfor trenger vi ideene og nytenkningen som nye mennesker bringer med seg5? Grenen vi sitter på, den forplikter nok; den forplikter oss til å ikke å utøve den imperialistiske ideologien det er å holde som gisler disse mennesker med nye ideer fra deres, ofte fattige, hjemland og regioner hvor disse ideene kan komme bedre til nytte. En gisselsituasjon som fortsetter å holde disse nasjonene, regionene og kontinentene nede i kontinuerlig kaos og fattigdom. Den forplikter oss til å gjøre det vi kan for å fjerne årsakene til at disse menneskene ikke finner trygghet i sine respektive hjemland, og den forplikter oss til å ikke støtte intervensjonskrigene på vegne av den liberal-demokratiske verdensorden.

Fremskrittspartiets våte drøm er at vi alle blir noen Gulf-sjeiker henvist til byene, bygdene gror igjen til vår versjon av ørken, mens «gjestearbeidere» uten rettigheter, som jobber for kost og losji, alle kjører buss, for hverandre. Med nåværende profil på Senterpartiet vil dette også bli resultatet, med den kosmetiske forskjellen at bussjåførene i tillegg får noen sauer å befrakte. Det burde nå derfor være smertelig klart at ingen av våre problemer vil bli løst ved parlamentariske strukturer, i hvert fall ikke gjennom de allerede etablerte partiene. De kan nok være plassert på ulike steder på den politiske aksen, men det er fremdeles den samme aksen (som maksimalt kan operere todimensjonalt) og den aksen tjener bare én makt.

https://www.youtube.com/watch?v=-7ldT3YL2Kw

Fotnoter:
1 Enger/Lahnstein sier selv at disse holdningene er basert på sin egen oppvekst hvor hennes familie huset flyktninger, da hvite europeere fra Tyskland og Jugoslavia.
2 Talende er det nok at tidligere leder av Senterungdommen, Ole Erik Almlid, nettopp ble ansatt som administrerende direktør av NHO, en organisasjon hvor blant andre kona til Ola Borten Moe, Anna Ceselie Brustad Moe, fra før av er ansatt. NHO er som kjent organisasjonen som lanserte ideen om kommunesammenslåing sist runde og i den forbindelse uttalte at kommunene burde drives som private bedrifter, med profittmaksimering som eneste prinsipp, og dermed privatisering, eventuelt nedleggelse, av «ulønnsomme», kommunale velferdstjenester.
3 Som for øvrig var argumentet imot ideen om kommunesammenslåinger.
4 Hva vil forvitre rent konkret? Forvitrer Sør-Korea? Forvitrer ikke samfunnsstrukturer hele tiden, og nye bygges opp? Den eneste samfunnsødeleggende forvitringen som kan oppstå i en nasjon er den hvor tilliten mellom innbyggerne forsvinner og samfunnskontrakten oppheves, slik som automatisk skjer i multietniske samfunn. Det eneste som vil forvitre uten «flyktninger» er kapitalmaktens tilgang på drivstoff til sin fyrkjele.
5 Er de så ulike oss at de også tenker på en helt annen måte; er deres hjerne så fysiologisk ulik vår egen, deres mentale og intellektuelle kapasitet så essensielt annerledes at de har ideer vi ikke har evnet å frembringe i Vesten til nå? I vår globaliserte verden, vil ikke disse tankene og ideene uansett komme til oss uten at mennesket trenger å flytte på seg?