Hjem Historie Dagens historiske Hitler: «Jeg tror» er ikke tilstrekkelig

Hitler: «Jeg tror» er ikke tilstrekkelig

HISTORIE Den 10. september 1934 holdt Adolf Hitler avslutningstalen på NSDAPs partikongress i Nürnberg.

640px-hitler-taler

I 1934 samlet 700 000 tyske nasjonalsosialister seg i Nürnberg for å delta på NSDAPs partikongress som fant sted fra den 5.–10. september. Partikongressen, som var partiets sjette, ble foreviget av Leni Riefenstahl i hennes film Viljens triumf.

Adolf Hitler holdt i egenskap av partileder og leder for Tyskland flere taler under partikongressen.

Den 10. september, på kongressens siste dag, holdt Hitler en kort, men kraftfull, avslutningstale på litt mindre enn ti minutter.

Innledningsvis taler Hitler om kongressens betydning for partimedlemmene og at dagens suksess kanskje får eldre kjempere til å tenke på tiden da det var vanskelig å være nasjonalsosialist i Tyskland.

Videre sier Hitler at partiet tidligere tiltrakk seg de beste elementene fra det tyske folket, i tiden da det var vanskelig å være nasjonalsosialist. Da det ikke lenger er vanskelig å være nasjonalsosialist i Tyskland sier Hitler at partiet nå må bli bedre på å selv renske ut dårlige elementer fra sine rekker.

«Alle lojale tyskere skal bli nasjonalsosialister, men bare de beste nasjonalsosialistene får bli partimedlemmer!» fastslår Hitler, som i talen også sier at partiet skal være som en hellig orden med oppgave å utdanne det tyske folkets politiske ledere.

Hitler konstaterer at minoriteten alltid må lede majoriteten på rett vei ettersom de skiller seg på et helt avgjørende punkt:

Det vil alltid kun være en liten del av nasjonen som består av aktive kjempere, og mer vil bli krevet av dem enn millioner andre medborgere. For dem er den rene deklarasjonen «Jeg tror» ikke tilstrekkelig; istedet vil de sverge eden «Jeg skal kjempe».