Hjem Nyheter Norge «Hitlers verk er et mirakel av vilje og germansk kraft»

«Hitlers verk er et mirakel av vilje og germansk kraft»

NASJONALSOSIALISME Nye opplysninger om forholdet mellom Knut Hamsun og ledelsen i Det tredje riket kommer frem i en ny bok. Blant annet sammenlignet Hitler seg med Hamsun og følte seg sterkt knyttet til ham.

Hamsun på vei opp trappen for å møte Hitler.
Hamsun på vei opp trappen for å møte Hitler. Foto: Ukjent fotograf

I en ny bok kalt Knut Hamsun: Reisen til Hitler, skrevet av Tore Rem, kommer det frem nye opplysninger rundt Knut Hamsuns og hans kone Marie Hamsuns forhold til nasjonalsosialismen og Det tredje riket. Utgivelsen baserer seg på upublisert arkivmateriale, erindringslitteratur og aviser, både i Tyskland, Norge og andre land. Blant kildene er også dagbøkene til Josef Goebbels.

Den 26. juni 1943 traff Knut Hamsun, datidens mest berømte forfatter, Adolf Hitler i hans hovedkvarter Berghof i Bayern. Før dette hadde imidlertid Hamsun møtt Josef Goebbels i et privat palass i Berlin 18. mai samme år. Dagen etter møtet skrev Goebbels i sin dagbok:

«Da Hamsun så meg for første gang, fikk han tårer i øynene, og han måtte snu seg bort for å skjule at han var beveget. Jeg ser for meg en 84-årig gigant med et praktfullt hode.»

Møtet med Hamsun må også ha gjort inntrykk på Goebbels, for han beskrev samtalen med den norske forfatteren som «en av de mest verdifulle begivenheter i livet». Goebbels nevner ingen annen forfatter oftere i sine dagbøker enn Hamsun. Han blir omtalt som: «Gudbenådet», «Genial kjenner av menneskesjelen», «Den største». Hamsuns bøker er til «stor glede», de «oppkvikker». «Her kan man lære å fortelle», skrev Goebbels. I dagbøkene heter det også: «Ingen telefon fra Hitler. Jeg leser Hamsun og går tidlig til sengs.»

Møtet med Hitler
På vei til å møte Hitler reiste Hamsun via Wien, hvor han deltok på en pressekongress. Han ble ansett som en sensasjon. Hamsun holdt en tale der hvor han sa: «Adolf Hitlers verk er et mirakel av vilje og germansk kraft. England må i kne!».

Hamsun ankom Hitlers residens med privatfly. Ifølge øyevitneskildringer skal Hitler ha sagt følgende til Hamsun:

Jeg føler meg, om ikke fullt, så likevel sterkt knyttet til Dem, fordi våre liv i visse henseende er så like.

Ifølge Tore Rem kan Hitler her ha hatt i tankene at de begge var selvlærte, selvhjulpne menn, som kom seg til topps fra så i si ingenting.

Hamsun var en superstjerne i Tyskland, hvor han ble omtalt som den nye Goethe. Det ble tillagt enorm betydning at Hamsun forsvarte Det tredje rike med så stor entusiasme som han gjorde. Markens grøde, romanen som bidro sterkt til at Hamsun fikk Nobelprisen i litteratur, ble av lederen for Hitler-Jugend, Baldur von Schirach, utropt til «et tros- og bekjennelsesskrift for den tyske ungdom».

«Hitler er et stort åndsmenneske»
I Rems bok siteres et brev fra begynnelsen av andre verdenskrig fra Marie Hamsun til en venninne:

«Jødene er djevelskapet som står bak all krig i verden, de er det råtne kjøtt på et folkelegeme. […] Englands krig føres med jødiske våpen, jødiske uniformer og jødisk proviant.»

Josef Stalin «er jo barbar og halv jøde. Hitler er et stort åndsmenneske.»

I boken siteres også et upublisert opprop fra Hamsun til kong Haakon:

Da det nu endelig må være gått opp for Deres Majestet at hjelpen […] har sviktet, ber vi Dem straks innstille den håpløse kamp mot tyskerne og frigi troppene som nu mere enn noensinne trenges i jordbruket. Kongen bør komme hjem igjen, eller frasi seg tronen […]. Vi har her talt til vår konge. Det er alvor nu.

Kilde:
«Hitler er et stort åndsmenneske»