Hjem Historie – Holocaust er historiens største løgn

– Holocaust er historiens største løgn

«HOLOCAUST» I anledning «holocaust»-dagen publiserer vi en eldre artikkel om Ursula Haverbeck. En lengre artikkel i emnet vil bli publisert senere i dag.

haverbeck-460x250_ny

86-årige Ursula Haverbeck er en sannhetsforkjemper, og har tidligere vært direktør for miljøforeningen Collegium Humanum. I en video kalt «Det største problemet i vår tid» retter hun søkelyset mot løgnene om «holocaust». Hun går gjennom flere forhold som avkrefter holocaust-bløffen, og på bakgrunn av dette krever hun at det nå blir gitt en offentlig forklaring og unnskyldning fra de som har spredt disse løgnene, til det tyske folk og til verdenssamfunnet.

Om «holocaust» sier hun:

Holocaust er den største og mest varige løgnen i historien. Den var påkrevd for endelig å fullføre den århundrelange kampen for verdensdominans av det utvalgte folk […]. Hvorvidt vi kaller dem sionister, khazarer, oligarker eller globalister, det går alltid ut på ett. Første og annen verdenskrig var i seg selv bare en forberedende fase for virkeliggjørelsen av dette.

Ingen «dødsleirer»
Hun understreker at Det tredje rikets konsentrasjonsleirer ikke var utryddelsesleirer, men arbeidsleirer. Med Auschwitz som eksempel sier hun at de offisielle dødstallene har blitt kraftig nedjustert, at det fins ingen bevis på at noen ble tatt livet av med gass der, og at det fremgår av instruksjonene fra leiradministrasjonen til vaktene at Auschwitz ikke var noen «dødsleir».

Hun trekker også frem at mishandling og drap på internerte i arbeidsleirene ble slått hardt ned på. Takket være historierevisjonisters innsats har det blitt avdekket at fire–fem leirkommandanter måtte stå foran en SS-domstol på grunn av tilfeller av mishandling og drap i arbeidsleirene, og at to av dem ble dømt til døden for dette.

Sionismens lydige tjenere
Hun spør retorisk hvorfor det er slik at dommere, representanter for påtalemyndigheten så vel som historikere ved universiteter i Tyskland, som har en grunnlovsfestet rett til å virke fritt, gir avkall på denne friheten samt lojaliteten til sitt eget land og i stedet tjener sionismens interesser ved å straffeforfølge personer som stiller spørsmål ved holocaust-løgnene, eller også selv bidrar til å holde løgnene ved live.

Med fare for selv å bli straffeforfulgt for å peke på holocaust-løgnene gjør Haverbeck nettopp det. Hun siterer kjemikeren Germar Rudolf, hvis vitenskapelige funn omkring Zyklon B ikke var politisk korrekte, noe han måtte sone tre og et halvt år i fengsel for: «Et av ondskapens viktigste trekk er at den forbyr spørsmål og tabuiserer og straffer en oppriktig søken etter svar».

Se hele videoen med Haverbeck:

Les også:
«Holocaust» er en bløff
Douglas Christie – advokaten som avslørte «holocaust-ekspertene»
Sa at «holocaust» ikke er bevist juridisk – dømt til fengsel
Sylvia Stolz – en modig forsvarer av sannheten
Horst Mahler