Hjem Historie Dagens historiske Horst Mahler

Horst Mahler

HISTORIE Den 25. februar 2009 ble den tyske advokaten Horst Mahler dømt for å ha offentlig utfordret historieskrivingen om det såkalte holocaust.

Horst Mahler.

Onsdag den 25. februar 2009 falt dommen på seks års fengsel for den tyske advokaten Horst Mahler. Hans forbrytelse var å ha stilt spørsmål ved den offisielle historieskrivingen om andre verdenskrig, noe som ikke er tillatt i Forbundsrepublikken Tyskland. Horst Mahler hadde distribuert Germar Rudolfs bok, «Lectures on the Holocaust», som bryter mot tysk lov.

Horst Mahler holdt sin egen sluttprosedyre som pågikk i omtrent en time. Han forklarte at folkets vrede holder på å nå kokepunktet, og at dommeren selv skulle passe seg så han ikke blir skåldet. Til tross for at den høyeste straffen for å «fornekte holocaust» var fem år, valgte dommeren Martin Rieder å øke den med ytterligere ett år. Grunnen var ifølge dommeren at Horst Mahlers tale i rettssaken viste at han fullstendig mangler anger.

Flere dommer ble utstedt mot Horst Mahler for samme tankekriminalitet, blant annet for en video-uttalelse som ble spredt via Horst Mahlers nettside. I video-talen som er nærmere en time lang klargjør han sitt standpunkt: «Holocaust er en løgn! Påstanden at det er bevist, er en løgn! Det finnes ingen beviser for det!»

Med alle dommene sammenlagt, hadde den 73 år gamle Horst Mahler en tolv år lang fengselsstraff fremfor seg, hvilket kan sammenliknes med en livstidsdom for en person i hans alder.

Horst Mahler valgte å uttrykke sitt standpunkt – til tross for at han var klar over at det ville føre til fengselsstraff. I sin video-tale forklarer han at rettssakene mot ham kan øke bevisstheten om undertrykkelsen som det tyske folket lever under. I talen kunngjorde han: «Vi er ikke verdige å kalle oss tyskere om vi ikke står opp for sannheten, men i stedet underkaster oss løgnen.»