Hjem Nyheter Norge Høye nivåer av kosmetikkgift påvist på Svalbard

Høye nivåer av kosmetikkgift påvist på Svalbard

NATUR OG MILJØ På Svalbard er det påvist illevarslende høye nivåer av en miljøgift som tidligere er funnet i dyr i innsjøer som Mjøsa og Femunden.

Miljøgift-640x346

Luftprøver tatt på Svalbard viser urovekkende høy forekomst av siloksaner, en miljøgift som brukes mest i kosmetikk. Dette fremgår av en ny rapport fra Miljødirektoratets overvåkingsprogram for langtransporterte miljøgifter.

Gjennom andre studier har man tidligere funnet siloksaner i polartorsk, polarmåke, krykkje og sel på Svalbard. Høye nivåer er også blitt påvist i dyr i flere store norske innsjøer, blant annet i Mjøsa og Femunden.

Zeppelin-observatoriet på Svalbard.
Zeppelin-observatoriet på Svalbard.

I gassfase kan siloksaner fraktes med luftstrømmer langt og fort. På én dag kan stoffene tilbakelegge 240 mil. Jo lenger nord man befinner seg, jo mer utsatt er man, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro:

Denne rapporten forteller oss nok en gang at miljøgifter må bekjempes internasjonalt. På grunn av det kalde klimaet og rådende luft- og havstrømmer er man mer utsatt for miljøgifter jo lenger nord på den nordlige halvkule man bor.

Uregulert – og på verstingliste

I EU forbrukes opp mot en million tonn av siloksan-typen D4 og 100 000 tonn av typene D5 og D6 i året. Bruken av siloksaner er ennå ikke regulert. D4- og D5-typen står ikke desto mindre på Norges verstingliste over kjemikalier.

Rapporten fra Miljødirektoratet viser at nivåene av siloksaner i luft på Svalbard er hundre til tusen ganger høyere enn for «klassiske» miljøgifter som PCB, DDT med flere. Også når det gjelder klorparafiner er nivåene høye sammenlignet med nivåene for andre miljøgifter som blir målt.

Kilde:
Sminkegift på avveier