Hjem Nyheter Hunter Biden vil trolig bli tiltalt innen to måneder

Hunter Biden vil trolig bli tiltalt innen to måneder

UTENRIKS U.S. Department of Justice vil trolig tiltale Hunter Biden, president Joe Bidens sønn, i løpet av de neste to månedene.

Hunter Biden.

I april 2019 ble Hunter Bidens laptop levert inn for reparasjon på et verksted i Wilmington, Delaware. Laptopen ble dog aldri plukket opp og den viste seg å inneholde skandaløse e-poster, lydfiler, bilder og video tilhørende Hunter Biden, president Joe Bidens sønn. Det dreide seg blant annet om Hunter Bidens korrupte forretninger i Ukraina, muliggjort via hans fars innflytelse, men også mengder av bilder og videomateriale som viser Biden ha seksuell omgang med prostituerte og mindreårige, samt ruser seg på «crack».

Nyheten om funn på Hunter Bidens laptop ble deretter gjenstand for en mørkeleggingskampanje og bortforklart som «russisk desinformasjon, usubstantierte og ikke nyhetsverdige» av samtlige jødiskeide medier. I desember 2019 ble laptopen beslaglagt av FBI, og midt under Joe Bidens presidentvalgkampanje i 2020 avslørte New York Post at de hadde kommet over Hunter Bidens laptop, og det republikanske kongressmedlemmet Darrell Issa ga beskjed om at partiet hans har tilgang til laptopen og at det er en «gullgruve med bevis» mot både far og sønn Biden.

Demokratene og Joe Bidens administrasjon har avvist funnet som «russisk desinformasjon», men den seneste tiden har flere amerikanske medier kunne bekrefte innholdet, deriblant New York Times som tidligere bortforklarte funnet som «russisk desinformasjon».

At presidentens sønn gang på gang har fått unnslippe tiltale har provosert offentligheten i USA.

Skatteforbrytelser, falsk informasjon til myndighetene og ulovlig kjøp av våpen.

Den republikanske representanten og advokaten James Comer, tidligere direktør for FBI, tror at U.S. Department of Justice (DOJ) nå vil tiltale Hunter Biden i løpet av de neste to månedene ettersom Biden «har etterlatt seg spor som er så åpenbare at ingen, selv de mest partiske demokrater og de mest partiske Biden-tilhengere i justisdepartementet, ikke lenger kan lukke øynene for hans feilgrep».

Hunter Biden skal blant annet ha løyet når han søkte om våpenlisens og da oppgitt at han var rusfri, men funn på hans laptop vitner om at Biden brukte en rekke ulovlige narkotiske stoffer under den tiden.

Tekstmeldinger fra Hunter Biden viser også at FBI og Secret Service ble gjort oppmerksomme på dette, samt at statlige myndigheter ble involvert, men dog uten at det fikk noen juridiske konsekvenser for Biden, ifølge granskning gjort av Breitbart skriver Fria Tider.

U.S. Attorney’s Office i Wilmington, Delaware, gransker nå Hunter Bidens finansielle og foretningsmessige aktiviteter i utlandet, under den tiden da Joe Biden var visepresident i USA. Føderale etterforskere har fått i oppgave å undersøke om Hunter Biden kan ha vært involvert i hvitvasking av penger, brutt amerikanske skattelover og opptrådt som en uregistrert utenlandsk lobbyagent mens han jobbet for utenlandske interesser som konsulent og investor, rapporterer Newsweek.

James Comer sier at de nå er bekymret for at president Joe Biden kan ha blitt «kompromittert» på grunn av sønnens «tvilsomme forretningsforbindelser».

Comer, som er et rangert medlem av House Committee on Oversight and Reform, har krevd opplysninger rundt økonomien til Hunter Biden, hans medarbeidere og familiemedlemmer.

«Vi undersøker de innenlandske og internasjonale forretningsforbindelsene til president Bidens sønn, Hunter Biden, og andre Biden-medarbeidere og familiemedlemmer for å avgjøre om disse aktivitetene kompromitterer USAs nasjonale sikkerhet og president Bidens evne til å lede med upartiskhet», står det skrevet i brev sendt til finansminister Janet Yellen.

Det amerikanske finansdepartementet har dog nektet å frigi opplysningene Comer har bedt om med mindre demokratene også slutter seg til forespørselen.