Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Hva er nasjonalsosialisme?

Hva er nasjonalsosialisme?

NASJONALSOSIALISME I denne artikkelen gis en enkel forklaring på hva nasjonalsosialisme er.

Den nordiske motstandsbevegelsens støttefane.
Den nordiske motstandsbevegelsens støttefane.

Den nordiske motstandsbevegelsen er en nasjonalsosialistisk organisasjon som helhjertet bekjenner seg til den nasjonalsosialistiske verdensanskuelsen.

Nasjonalsosialismen handler om det som er best for vårt eget folk som en kollektiv enhet. Dette skiller den fra marxistisk sosialisme som i stedet ønsker å splitte folket og kun gjøre det bedre for en samfunnsgruppe på bekostning av en annen.

Nasjonalsosialismen handler om langsiktige løsninger og et ansvarstagende selv for de kommende generasjoner. Dette skiller den fra liberalismen som foretrekker å la alle leve for dagen uten hensyn til andre enn seg selv.

Nasjonalsosialismen handler om fremtidsrettet tenkning og innovasjon der vi progressivt skal løfte vår nasjon opp til nye nivåer. Dette skiller den fra konservatismen som i stedet alltid klamrer seg til den fortapte gårsdagen, som stadig endrer seg lenger og lenger bort fra hva dagen før den betydde.

Nasjonalsosialismen er en naturlig verdensanskuelse som anerkjenner at også mennesket er et dyr og en del av naturen og derfor må leve i samklang med den og følge dens lover. Som et høyere dyr har mennesket et spesielt ansvar for ikke å forårsake andre dyr unødvendig lidelse og å opprettholde balansen i naturen. Nasjonalsosialismen er faktisk den eneste sanne grønne ideologien, ettersom den, i motsetning til andre miljørettede ideologier erkjenner viktigheten av å bevare det biologiske mangfoldet – selv blant mennesker.

Alle som utgjør nasjonen må bevege seg i en og samme retning – fremover!

Nasjonalsosialismens fremste ledeord er folkefellesskap. Et fellesskap mellom alle deler av vårt folk som bygger på våre genetiske og historiske likheter og som innebærer omtanke og kjærlighet til din neste. Folkefellesskapet er en anerkjennelse av menneskers ulikheter og en respekt for dem ved å forstå hvordan vi faktisk utfyller hverandre. Intellektuelle arbeidere og håndens arbeidere er like avhengige av hverandre som kvinner og menn er avhengige av hverandre.

I følge nasjonalsosialismen må spørsmålet om hva som er best for folket som helhet sette kursen for stat og myndigheter, så vel som enkeltpersoner. Alle som utgjør nasjonen må bevege seg i en og samme retning – fremover!

Visste du:

  • At nasjonalsosialismen som konsept ikke ble skapt av tyskere, men allerede i 1913 nevnes av svensken Rudolf Kjellén?
  • At nasjonalsosialismen på ingen måte handler om hat, undertrykkelse, devaluering, imperialisme eller forakt?
  • At flere av de arbeidsrettslige lovene Norge har i stor grad er kopier av den tyske nasjonalsosialismens sosiale politikk? Eksempelvis ferieloven, medbestemmelsesretten og arbeidsmiljøloven.
  • At det opprinnelig var nasjonalsosialisten Vidkun Quisling som gjorde 1.mai til en norsk høytidsdag.
  • At det nasjonalsosialistiske Tyskland hadde de mest omfattende dyrevernlover verden noensinne har sett? Selv til dags dato.

Fordyp deg i emnet:
Nasjonalsosialismen – Den biologiske verdensanskuelsen
Lederperspektiv #25: Nasjonalsosialisme og andre ideologier
Er Den nordiske motstandsbevegelsen antidemokratisk?
Svar på spørsmål om nasjonalsosialismen
Forsvarstale for nasjonalsosialismen