Hjem Nasjonal kamp Hva innebærer et medlemskap i Motstandsbevegelsen?

Hva innebærer et medlemskap i Motstandsbevegelsen?

MOTSTANDSBEVEGELSEN Hva innebærer et medlemskap? Nedenfor kan du lese mer om de ulike formene for medlemskap i Motstandsbevegelsen.

Motstand

Det finnes i dag tre former for engasjement i Den nordiske motstandsbevegelsen. Disse er: Økonomisk støttemedlem, Medlem og Aktivist. Nedenfor følger en kortere forklaring på de ulike medlemsgradene.

Les også: Hva er Den nordiske motstandsbevegelsen?

Økonomisk støttemedlem

Denne medlemsgraden er for deg som ikke kan eller vil være aktiv, men som likevel ønsker å gjøre noe for vårt folks fremtid. Som økonomisk støttemedlem kreves ikke stort av deg, de aller fleste vil kunne bli økonomisk støttemedlem.

Som økonomisk støttemedlem betaler du en minstesum på 1 500 kroner i året. Betaling overrekkes til Redesjef for ditt område.

Som økonomisk støttemedlem utgjør du en viktig del i kampmaskineriet ettersom penger ofte er en årsak til at vi holdes tilbake i vårt arbeide. Økonomisk støttemedlem er en passiv medlemsform og du vil kun bli invitert til utvalgte aktiviteter som organisasjonen arrangerer.

Ønsker du imidlertid å bidra på andre måter også, i tillegg til det økonomiske, så gi beskjed til din nærmeste sjef.

Medlem

Graden medlem er en fleksibel medlemsgrad, som passer bra for personer som ønsker å være aktive, men som av ulike årsaker ikke kan eller vil være aktivist. Graden kan også være bra for de som ønsker å lære organisasjonen å kjenne, før de søker om opptak som aktivist.

Etter at din søknad har blitt sendt inn vil du bli satt i kontakt med en rekrutteringsansvarlig i ditt nærområde og deretter gjennomføre et informasjons- og rekrutteringsmøte. Etter dette vil du bli meddelt om du er blitt godkjent som medlem i Motstandsbevegelsen.

Som medlem betaler du en månedsavgift på 300 kroner. Betaling overrekkes til Redesjef for ditt område.

 

Aktivist

Som aktivist forventer vi at du deltar på majoriteten av alle møter og aktiviteter som skjer i ditt rede og på rikssammenkomster. Du skal også være svært aktiv i organisasjonen og virkelig gjøre nytte for ditt folk. Dette gjennom tradisjonell gateaktivisme og/eller gjennom et spesialområde som f.eks. det å være skribent på Frihetskamp, jobbe med IT, film osv.

Som aktivist må man, tilpasset etter individuelle omstendigheter, holde seg i god fysisk form og alle aktivister bør streve etter å klare organisasjonens fysiske test. Vi krever at du er minst 16 år gammel for å være aktivist, og at du betaler en månedsavgift på 300 kroner. Betaling overrekkes til Redesjef for ditt område.

Etter å ha vært prøve-aktivist i seks måneder, og i denne periode oppfylt de krav som settes til aktivister, vil du ønskes velkommen som fullverdig aktivist og motta en aktivistpin ved passende anledning, samt tilbudt en aktivistjakke. Du vil bli fratatt denne pin og aktivistjakke dersom du ikke holder den standarden som kreves.

Gruppe- og redesjefer rekrutteres utelukkende fra aktivistgruppen.

Personer som søker om opptak som aktivist vil bli satt i kontakt med en rekrutteringsansvarlig i sitt nærområde, og må gjennomføre et informasjons- og rekrutteringsmøte.