Hjem Nyheter Norden Hva skjuler seg bak det svenske politiets “kode 291”?

Hva skjuler seg bak det svenske politiets “kode 291”?

MASSEINNVANDRING I flere måneder har svensk politi hemmelighetsstemplet kriminalitet relatert til såkalte flyktninger under «ressurskode 291». Men hvor mange lovbrudd skjuler det seg egentlig bak kode 291?

291

Det var den Nationella operativa avdelningen (NOA) hos svensk politi, som i oktober 2015 tok avgjørelsen om å hemmelighetsstemple all kriminalitet relatert til såkalte flyktninger.

– Hver anmeldelse der siktede, tiltalte eller mistenkte er en flyktning skal merkes med koden 291, skrev NOA i et internt dokument.

Kriminalitet som kunne kobles til eiendommer, bygninger eller steder rundt omkring asylmottak, skulle også skjules for allmennheten.

Polis

Over 5 000 hendelser på fire måneder(!)

Ifølge statistikk som avisen Svenska Dagbladet har fått ta del av, fremkommer det at på fire måneder er det innrapportert over 5 000 hendelser med kode 291. Med andre ord, nesten 42 hendelser per dag.

De 5 000 hendelsene gjelder blant annet: 450 rapporter om bråk, 559 rapporter om mishandling, 9 ran, 194 tilfeller om trusler, 4 voldtekter og 37 selvmordsforsøk, 2 bombetrusler, 58 branner, 239 utløste brannalarmer og 96 forsvinninger.

Store mørketall

Tomas Wallberg ved NOA forteller til avisen at statistikken de har fått ta del av, ikke viser den fullstendige sannheten. Ifølge ham så skjuler det seg store mørketall.

– Det dreier seg om flere hendelser enn de sifre du har fått ut, det kan jeg si. Det er en kjempestor utfordring, det er en påtagelig situasjon på asylmottakene.

Kilde:
Tusentals incidenter i polisens särskilda «flyktningkod»