Hjem Opinion Kronikk Hver. Eneste. Gang

Hver. Eneste. Gang

VERDENSJØDEDOMMEN I den tilsynelatende uendelige føljetongen av «altruistiske» jødiske individer og grupper som bruker nærmest umenneskelige ressurser på å bringe immigranter til Vesten, og bare dit, kan vi i denne runden rapportere om de israelske milliardærene Sylvan Adams og Aaron Frankel.

Josva i kamp mot Amalek  Foto: By Philip De Vere (CC BY-SA 3.0)

Tospannet Sylvan Adams og Aaron Frankel er mest kjent for to ting: hvitvasking av Israel, hovedsakelig ved å få internasjonale kjente personligheter eller evenementer til landet, og for å bringe jøder bosatt i Øst-Europa til Israel. Nå har de utvidet virksomheten til også å inkludere å bringe hele verden til Vesten.

Aaron Frankel – En fremtoning som oser tillit og som bare vil det beste for menneskeheten. Foto: By עמית באום – Own work, (CC BY-SA 4.0)

Nå sist Afghanistan. Frankel og Adams har samarbeidet med flere israelske «humanitære» organisasjoner som har operert i Afghanistan, og deres første henvendelse ble rettet til den canadiske regjeringen med forespørsel om landet ville ta i mot det kvinnelige, afghanske sykkellandslaget. Canada var derimot inne i en hektisk valgkamp og kunne ikke samles for å avgjøre henvendelsen, selv om den altså kom fra to jøder. De to kreative og foretaksomme jødene måtte da falle tilbake på en nødløsning: rette henvendelsen til sin egen innenriksminister, Ayelet Shaked. Overfor Shaked ble det imidlertid presisert at oppholdet til de afghanske kvinnene kun skulle være av svært kort tid, til de ble sendt videre til et tredje-land i Vesten (og da fortrinnsvis Canada), og det skulle kun dreie seg om et fåtall personer. Frankel og Adams rakk imidlertid ikke å fullføre forespørselen før innenriksministeren brøt de av, å akseptere flyktninger, selv midlertidig, ville «åpne dammen», var svaret de fikk.

Frankel og Adams henvendte seg derpå til Qatar, som aksepterte vilkårene: om at dette kun skulle være midlertidig til kvinnene blir sendt til Vesten.

Hvordan to jøder, riktignok med mye penger, kan ha innflytelse på den internasjonale flyktningestrømmen og ha direkte kanaler inn til maktens korridorer i så ulike styresett og kulturer som Canada og Qatar, er et spørsmål som må stå ubesvart, og heller oppfattes som retorisk. Hovedgeskjeften og det som forener de ulike aktivitetene til de to kan imidlertid oppsummeres med: styrke egen identitet, svekke alle andres. Eller som Adams uttrykte det til The Jerusalem Post: «Det er trist at den yngre generasjonen av sekulære jøder mister sin forbindelse til sionismen, og til og med til sin jødiske identitet. Nøkkelen til å nå de på er utdannelse. Hvordan kan man være stolt av noe man ikke har kjennskap til, hvis man ikke er kjent med den stolte, ærerike og lange historien for vårt folk?»

I Skandinavia har vi et flyselskap, av alle ting, som gjør sitt ytterste for å innstille i befolkningen et budskap om at det ikke finnes noe som er genuint skandinavisk, en skandinavisk identitet. Én ting kan vi imidlertid være sikker på: de vet hva de gjør, Frankel og Adams, så vel som SAS. Dette er lavintensitets, hybrid krigføring: man svekker befolkningen fysisk så vel som psykologisk.

«Holocaust»-minnesmerke i Haag. Inskripsjonen lyder: Glem aldri hva Amalek gjorde mot dere! Amalek er da Israels til enhver tid fiender, som definert av jødene selv; i dag: kristne og hvite. Foto: By Brbbl – Own work, (CC BY-SA 4.0)