Hvitt Folkemord

«Brain drain»: Rakettforskere fra Ghana til venstre. Anne Enger (tidligere Lahnstein) til høyre.

Herodes’ barn