Hjem Historie Dagens historiske Hvordan Gustav II Adolf ble Sveriges konge

Hvordan Gustav II Adolf ble Sveriges konge

HISTORIE Den 30. oktober 1611 ble den 17 år gamle Gustav Adolf konge over Sverige.

Den 9. desember 1594 ble Gustav Adolf født på slottet Tre Kronor som sønn av daværende hertug Karl og Kristina av Holstein-Gottorp. Hans fremtid var enda ikke utpekt; selv om hertug Karl var sønn av Gustav Vasa var det overhode ikke sikkert at han skulle bli noe annet enn hertug, eller at hans sønn, Gustav Adolf, en dag skulle bli Sveriges konge.

Gustav II Adolf. Foto: Public domain.

Den daværende kongen, Sigismund, var nevøen til hertugen og var konge av Polen, storfyrste av Litauen og konge av Sverige (1592–1599). Den naturlige arveretten pekte ikke til Gustav Adolfs fordel. Kong Sigismund hadde fått en sønn som skulle arve tronen, og om ikke sønnen kunne bli konge ville tronen tilfalle hans halvbror, hertug Johan av Östergötland, eller en av hans sønner. Hva kunne hertug Karl gjøre med dette?

Hertug Karl ble konge gjennom å ganske enkelt aggressivt utmanøvrere og føre krig mot Sigismund, som for det meste holdt seg i Polen. I 1595 sammenkalte hertugen til riksdag i Söderköping hvor det ble bestemt at han skulle være riksforstander i kongens fravær. Sigismund svarte med å erklære riksdagen ulovlig og annullerte dens beslutning.

Under samme riksdagsmøte ble den katolske gudstjenesten forbudt og det ble bestemt at alle katolikker skulle landsforvises. Hertug Karl motarbeidet lenge sine bror Johan IIIs forsøk på å styre den svenske kirken i katolsk retning. Gustav Adolf skal som barn ha hørt sin fars forakt mot katolisismen og pavedømmet, noe som han i voksen alder skulle begi seg ut for å bekjempe.

Slottet Tre Kronor, 1661.
Slottet Tre Kronor, 1661. Foto: Public domain.

Hertug Karl braket sammen med Sigismund og høsten 1598 vant han en viktig seier ved Stångebro utenfor Linköping – Sigismund trakk hæren sin tilbake til Polen. Året etter ble han avsatt på riksdagen i Stockholm og neste år besluttet riksdagen i Linköping å utnevne hertug Karl til konge. Til slutt avsa hertug Johan av Östergötland sine krav til tronen, og etter mye om og men ble Karl kronet den 17. mars 1607. Gustav Adolf var da 13 år gammel, men allerede veldig moden for sin alder.

6 år gammel var Gustav Adolf med da marinen seilte til Livland, i kraftig uvær, og midt på vinteren returnerte han gjennom Finland og rundt Bottenviken. På denne tiden inspiserte han også skip og fikk se slagmarker. Gustav Adolfs barndom var ifølge Herman Lindqvist «fylt med herdende slit i nærkontakt med krig og virkelighet». Karl IX ville at Gustav Adolf så tidlig som mulig skulle bli voksen og klare seg selv.

Gustav Adolf fikk en veldig bred almenutdannelse av den gode pedagogen Johan Skytte, som inkluderte historie, religion, aritmetikk, geometri, mekanikk, optikk, geografi, astronomi, taleferdigheter og språk. Gustav Adolf behersket i voksen alder tysk, nederlandsk, latin, fransk, italiensk og forsto delvis andre språk som russisk og engelsk. Han ble også undervist i filosofi og kunne sitere Cicero utenat. Han var mildt sagt utdannet.

Johannes Bureus. Foto: Public domain.

Hans historielærer var universalgeniet Johannes Bureus – Sveriges første riksantikvar og riksbibliotekar, samt den første til å nedtegne runealfabetet. Historikeren, vitenskapsmannen og runeforskeren Bureus ville blant annet ta i bruk runeskriften som det offisielle alfabetet. Han mente at paven hadde fått kontroll over Europa ved at den katolske kirken hadde presset bort runeskriften. Gjeninnføringen av runer, blant annet gjennom sin Rune-ABC-bok, var derfor en slags kulturkamp fra Bureus’ side. Bureus mente at hyperboréerne stammet fra svenske forfedre. Sannsynligvis har Bureus bidratt til Gustav Adolfs store visjoner og senere erobringstog.

Gustav Adolfs kjæreste veggpryd var gobeliner med motiv fra goternes historie og hans far, kong Karl IX, snakket om de gotiske forfedrene som de som «i fordums dager erobret romerriket». Også Johan Skytte var en del av denne undervisningen. Gustav Adolf vokste altså opp i et miljø hvor man satte sin lit til hva forfedrene hadde oppnådd og hva som skulle kunne oppnås igjen. Herman Lindqvist skriver:

For Gustav Adolf ble tidlig æren, kampen og forsvaret av sin og nasjonens ære et av de viktigste momentene i livet, og med ære mente han også pliktoppfyllelse. I alt han selv skriver og sier offentlig tilbakevender dette. Det er hans plikt å gå i forfedrenes fotspor, det blir hans mål og programmet for hans fremtidige liv.

Gjennom den altomfattende utdannelsen ble Gustav Adolf verbalt begavet og en stor taler. Derfor fikk han også tidlige delta på regjeringsmøter. Allerede som tolvåring utførte han offentlige oppdrag med fremmede sendebud og 15 år gammel holdt han på farens vegne sin første trontale. Gustav Adolf ble tidlig utdannet i krigføring av flere forskjellige offiserer som var eksperter på moderne krigføring. Han var allerede som seksåring med på krigsøvelser. Da Gustav Adolf ble kronet til konge var grunnlaget allerede lagt.

Den 30. oktober gikk Karl IX bort og dermed startet Gustav Adolfs regjeringstid. Han var imidlertid fortsatt umyndig og en formynderregjering ble innsatt. Det var heller ikke sikkert at han skulle bli konge da Sigismund nå gjorde krav på tronen. Sverige var på denne tiden meget fattig og var dessuten i krig med tre land: Russland, Danmark og Polen. Danmark hadde inntatt Kalmar og en katastrofe var nær, men Gustav Adolf viste seg meget dyktig i forsvaret av Sverige.

Gustav Adolf antok tittelen «Sveriges, Götes og Vendes utvalgte konge og arvefyrste, storfyrste av Finland, hertug av Estland og Vestmanland».

Gustav Adolf hadde tre valgspråk:

Min Gud och de segerrika vapnen.
Ära vare den Högste, de sinas tillflykt.
Gud med oss.

Anbefalt lesning:

  • Historien om Sverige – När Sverige blev stormakt (Av Herman Lindqvist)