Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Hvorfor deltok Den nordiske motstandsbevegelsen på demonstrasjonen mot vaksinepass sist lørdag?

Hvorfor deltok Den nordiske motstandsbevegelsen på demonstrasjonen mot vaksinepass sist lørdag?

MOTSTANDSBEVEGELSEN Da en del spørsmål har kommet inn i forbindelse med massedemonstrasjonen i Stockholm sist lørdag velger organisasjonens leder Simon Lindberg å besvare disse.

Stockholmsmanifestasjonen. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen

Vi lyktes med å skape en reell oppstandelse og interesse for organisasjonen da vi offisielt deltok med en delegasjon på den utrolig vellykkete massedemonstrasjonen mot vaksinepass i Stockholm sist lørdag. I forbindelse med dette har det også blitt stilt flere spørsmål både direkte til oss via våre kontaktsider og indirekte om oss på ulike sosiale medier og forum. Jeg tenkte med denne artikkelen å besvare de mest forekommende av spørsmålene.

Hvorfor deltok Motstandsbevegelsen på demonstrasjonen?

Samme dag som vaksinepass ble innført i Sverige deklarerte vi gjennom en artikkel forfattet av meg at vi er motstandere til vaksinepass for Covid-19. Selv om det ikke er vår absolutte hovedsak, men mer en dagsaktuell politisk sak vi har tatt stilling til slik vi gjør med mange andre saker, så er det likevel en sak der vi mener at det ligger i linje med våre ideologiske grunnsteiner. Vi verner om vårt folks overlevelse, utvikling og frihet og mener at vaksinepassene krenker en eller flere av disse.

Videre har vi sett hvordan høylytte stemmer som står som foretredere for vaksinepass-motstanden har koblet sammen spørsmålet med både kommunisme som nasjonalsosialisme – altså at det er for at det rådende regimet ikke er demokrater men i stedet forkledde kommunister eller «smygnazister», beroende på om avsenderen er høyre- eller venstrevridd.

Jeg vil derimot virkelig betone at det er nettopp for at de er liberale demokrater de har agert som de har gjort. Om man ser bort fra en eller annen naiv utopi og i stedet ser til virkeligheten så er parlamentarisk liberalt demokrati ikke likestilt med frihet- og rettigheter, men i stedet en totalitær styremåte der du bare får lov å mene og tenke som du vil om du mener eller tenker slik som systemet har sanksjonert. Der du ikke får makt i enkeltsaker, men kun er fri til å få velge herskere vært fjerde år, og der riksmediene som styrer opinionen er totalt forvridd og monopolisert.

Det er liberale demokrater som har gitt oss vaksinepassene. Det er liberale demokrater som kaster eldre i fengsel for at de kritiserer rasefremmedes forbrytelser med feil ordvalg på sosiale medier. Det er liberale demokrater som hetser om å forby politisk opposisjon. Det var liberale demokrater som atombombet det japanske folket til underkastelse under den andre verdenskrig, og som fremdeles helt siden dette rent militært har gått løs på alle suverene nasjoner i verden som ikke danset etter den nye verdensordenens pipe.

Med anledning av det sistnevnte kan jeg vel også bare tydeliggjøre at det visstnok finnes andre krefter bak de politikerne som vi kan se ta beslutninger, men at disse kapitalister, globalister og sionister – de gis en veldig god mulighet til å jobbe nettopp innen det liberale demokratiet.

Så hva har alt dette med spørsmålsstillingen å gjøre? Vel, fordi problemet forårsaket av et liberalt demokrati ikke kan løses med mer liberalt demokrati. Parlamentarisk liberalt demokrati er problemet og ikke løsningen. Derfor anså vi det som viktig at vi også tilsluttet oss – for å gi folket et virkelig alternativ og en virkelig løsning.

Vi vil så klart også få deltagerne til å forstå at det ikke rekker med å engasjere seg mot vaksinepass, nei, når denne saken er over står det tusen andre problemer å brytes med på tur, og der vi organiserer motstanden.

Avslutningsvis så vi det også som vårt ansvar å delta i det fysiske forsvaret av våre folkekamerater dersom regimet eller noen av dets lydhunder forsøkte å slå ned på demonstrasjonen med vold. I tidligere demonstrasjoner har vi kunnet se hvordan både politi og venstreekstremister har utøvd vold mot demonstrasjonsdeltakere.

Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen

Hvorfor har ikke Motstandsbevegelsen tidligere engasjert seg i saken?

Det har vi gjort. Allerede under Korona-utbruddet i 2020 delte vi ut flygeblad og engasjerte oss medialt. Vi har også hatt medlemmer nærværende på flertall av de manifestasjoner som har blitt ført i storbyene rundt disse emnene. I løpet av 2021 delte vi ut flygeblad ved gjentatte tilfeller og under desember gjennomførte vi en større aksjon til støtte for de danske arbeiderne da regjeringen der stemte gjennom at det er en godkjent grunn til å kunne avskjedige folk fra sine jobber om de ikke kan vise frem gyldig vaksinepass. Hittil i år har vi bedrevet offentlig aktivisme med bannere innen dette temaet, i flere ulike byer.

Derimot stemmer det at vi ikke offisielt som organisasjon har deltatt på de tidligere manifestasjonene som har vært anordnet og det finnes veldig gode grunner til det.

For det første mener jeg at det ikke har vært noe poeng i å prioritere denne saken tidligere. Kanskje hadde det vært et populistisk poeng, men ikke en ideologisk sådan. Tidligere har det handlet om å være imot restriksjoner eller vaksinene i seg selv. Visst kunne restriksjonene ha blitt kritisert, og det har vi også gjort, men de har likevel ikke vært så omfattende at det virkelig har krenket folket og vært berettiget for noen omfattende motstand. Visst har både jeg og mange andre innen vår organisasjon vært skeptiske mot vaksinene, men jeg har snarere gjort et poeng av at jeg ikke synes dette er noe vi har villet legge oss i alt for mye, men i stedet at det er et personlig valg for enhver borger.

Med vaksinepassene er det derimot snakk om noe annet. Da snakker vi om å særbehandle mennesker på grunnlag av at de ikke har agert slik som systemet ønsker at de skal agere – altså at de ikke har vaksinert seg. Plutselig blir det snakk om frihet, kontroll og bestraffelse, og med dette blir det også en helt annen og betydelig viktigere sak for oss som nasjonalsosialister.

For det andre var arrangørene av de manifestasjonene som tidligere har vært anordnet, eller iallfall den linjen de har holdt og slik de profilerer seg, ikke noe vi altfor tydelig har ønsket å bli assosierte med. Vi er verken konspirasjonsteoretikere, hippies eller libertarianere. Gjennom å slå på stortrommen og tilslutte oss som organisasjon når vi hadde utgjort en betydelig andel av de oppmøtte, hadde det lett kunnet blitt misoppfattet og fremstått som om vi sto helt på deres side. Videre er de mennesker vi kunne, eller i noen tilfeller til og med ønsket å rekruttere fra disse gruppene også ekstremt begrenset, og siden det i stor grad var disse som deltok ville en del av hensikten med vår deltakelse gå tapt.

Denne gangen visste vi dog at demonstrasjonen skulle bli betydelig større, at den skulle nå langt utenfor arrangørenes krets, at den skulle bli folkelig.

For det tredje må jeg alltid avveie vår offentlige agerende i ulike vektskåler og ta hensyn til veldig mange forskjellige faktorer. Med vår første offisielle deltagelse ville vi skape oppstandelse og ta plass, uten at vi for den sakens skyld skulle gjøre oss til uvenn med arrangører eller øvrige deltagere. I går fikk vi enorm oppmerksomhet i media og lyktes nesten helt med å kapre «showet». Dette hadde vi ikke lyktes med om vi hadde vært med på samme måten hver eneste gang. Nå ble det uventet at vi dukket opp som vi gjorde og jeg er faktisk utrolig fornøyd med min beslutning gjeldende dette da jeg ikke tror at det kunne ha vært bedre timet.

Bannere på Stockholmsmanifestasjonen. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen

Hvorfor deltok man med bannere og flygeblad istedenfor å delta mer inkognito?

Dette er vel egentlig allerede godt besvart i spørsmålene ovenfor. Om vi bare hadde deltatt uten å vise hvem vi var hadde vi ikke klart å gi folket det alternativet vi mener er helt nødvendig. Uten at folk fortsetter sitt engasjement i andre saker enn bare vaksinepass, og uten å rette hodet mot rett fiende, er det nesten meningsløst at de i det hele tatt engasjerer seg mot vaksinepass. Hvis vi ikke hadde vist oss selv, hvem vi var og hvordan vi kan kontaktes, ville vi ha gjort det betydelig vanskeligere for folk å komme videre med sitt engasjement.

Bilde fra tilslutningen av Stockholmsmanifestasjonen. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen

Hvorfor var deler av Motstandsbevegelsens medlemmer maskerte?

Fordi vi anså at det var stor risiko for at det ville bli konfrontasjoner med politiet eller andre forstyrrende elementer og at vi da ønsket å gjøre det lettere for våre aktivister å kunne delta i forsvaret av demonstrasjonen uten å måtte bekymre seg så mye om eventuelle juridiske konsekvenser. Nå var det et veldig rolig og fint arrangement, så maskering ble unødvendig, men det føltes bedre å ta det trygge før det usikre.