Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen – I det frie Norden vil Ervin Kohn tiltales for sine forbrytelser...

– I det frie Norden vil Ervin Kohn tiltales for sine forbrytelser mot det nordiske folket!

21

KOMMENTAR Gjesteskribent kommenterer Ervin Kohns seneste utspill i løgnpressen.

Jøden Ervin Kohn.

Den som ikke pressen går til angrep på, baktaler og skjeller ut, han er ingen ordentlig nasjonalsosialist. Den beste målestokken for hans verdi, hans tro er oppriktig og viljen sterk, er det fiendskap våre motstandere møter ham med.

[…]

Den som om morgenen griper den jødiske avisen uten å se seg baktalt i den, har ikke brukt gårsdagen riktig, for hadde han gjort det, så hadde han vært forfulgt, utskjelt, baktalt, forhånt og tilsvint.

«Min Kamp» – Adolf Hitler

Et gammelt, men likevel ekstremt passende og relevant sitat for å innlede denne artikkelen. Nå er vel strengt tatt ikke sjefsjøden Ervin Kohn noen journalist i løgnpressen, men han er definitivt en motstander og resultatet blir uansett det samme, da pressen naturligvis hopper på Kohns kommando.

Hva er det vi da har gjort denne gangen som gjør at han (atter igjen) vil forby oss? Vel, denne gangen er det ikke vi som har gjort noe, men snarere systemet. I en artikkel publisert i VG uttrykker han sin misnøye over at systemet lar oss «nazister» få inneha og benytte samme fri- og rettigheter som «vanlige medborgere». Aller mest opprørt er han kanskje fordi Motstandsbevegelsen og nasjonalsosialismen ekspanderer og vokser i hele Norden, noe som truer hans og hans meningsfellers makt og innflytelse.

Som vanlig smører han godt på når det gjelder løgnpropagandaen om Den nordiske motstandsbevegelsen, og jeg vil i denne artikkelen belyse og besvare den verste hetsen og de groveste løgnene.

At det er en organisasjon som hengir seg til voldsromantikk, voldsretorikk og vold – og det ordet mange vegrer seg for å bruke når høyreekstremister står for det: terror.

Ironisk nok er det en representant for Norges jødiske befolkning, og en ivrig forsvarer av terrorstaten Israel, som kommer med slike grunnløse og meningsløse beskyldninger.

Som vanlig kan man kun peke på det faktum at Motstandsbevegelsen konsekvent benytter sin grunnlovsfestede rett til nødverge, og slår tilbake aggressive meningsmotstandere, og den eneste grunnen til at Kohn irriterer seg over dette, er at det er vi nasjonalsosialister som vinner striden, og da gjerne over hans halvkriminelle meningsfeller.

Det er nesten verre at den som en lovlig organisasjon kan rekruttere, og spre sitt ideologiske hat mot jøder. Er det lov å minne om det norske Holocaust? Denne ideologien ville drepe alle jødene i Norge.

Igjen så glimrer Kohn med sin ignoranse hva gjelder nasjonalsosialismen, og baserer hele sin argumentasjon på det skrekkbildet som jødisk-amerikansk underholdningsindustri og løgnpressen selv har skapt. Legitim kritikk mot jødisk makt-bevegelsen, sionister, globalister og kulturmarxister er ikke synonymt med «antisemittisme». Og igjen så kommer «holocaust»-kortet, så klart.

Gruppens ideologi er den samme rasistiske ideologien vi kjenner. Hvit er best. Homofile skal bort, eller ihvertfall under jorda eller inn i skapet igjen, og noen av dem trolig i fengsel. Kvinnehatet. Kommunister og kulturmarxister skal fjernes. Hva er det vi venter på?

Hvorvidt nasjonalsosialismen er «rasistisk» eller ikke, kommer helt an på hvordan «rasisme» defineres. Ifølge Wikipedia defineres «klassisk rasisme» som det å erkjenne at det finnes ulike menneskeraser. Går man etter den definisjonen så er vi definitivt «rasister».

I de seneste tiårene, noe det også påpekes i Wikipedia-artikkelen, er begrepet dog blitt utvidet til å inkludere blindt «rasehat», og dette er naturligvis ikke noe som nasjonalsosialismen forfekter.

I de tilfeller hvor Motstandsbevegelsen og nasjonalsosialismen omtales som «rasistiske» av både løgnpressen og personer som Ervin Kohn, kan man med 100 prosent sikkerhet anta at det er den sistnevnte definisjonen han refererer til, og dette er naturligvis en grov løgn. Man hater ikke andre raser fordi man vil verne om og ønsker det beste for sitt eget folk.

Hverken kjærligheten til sitt eget folk, eller det faktum at man ikke ønsker alle verdens folkeslag til Norden, innebærer at man hater andre folkeslag. Likeledes er det heller ikke «kvinnefiendtlig» å ønske en mer familievennlig politikk, at kjernefamilien skal hylles eller at naturlige kjønnsroller skal være normen.

I forhold til påstanden om at vi ønsker å «fjerne» mennesker (les: utrydde) så vil jeg si følgende: Personer og grupperinger med stor makt og innflytelse (uavhengig av politisk tilhørighet) som har handlet folkefiendtlig og subversivt, skal straffeforfølges når vi har tatt makten. Dette står svart på hvitt i vårt politiske manifest «Vår vei – Ny politikk for en ny tid». Ingen skal fjernes, og ingen skal utryddes. Det er fri fantasi fra Kohns side, for å svartmale nasjonalsosialismen og Motstandsbevegelsen.

De høyreekstreme kreftene som vil andre til livs, de som ønsker å fengsle eller drepe «landssvikere», «kulturmarxister» og jøder, er de fremste til å påberope seg vårt demokratiske samfunns rettigheter. Det samfunn som disse krefter vil til livs. Et samfunn der menneskerettighetene er inntatt i vår grunnlov. Et samfunn som er bygget på lov og rett. Et samfunn som beskytter enkeltmennesket og dets rett til fri religionsutøvelse, rett til kjønnsidentitet, rett til å si sin mening uten represalier fra myndigheter, rett til å leve uten frykt. De er de fremste til å misbruke ytringsfriheten og forsamlingsfriheten.

At alle statsborgere (uansett politisk tilhørighet) skal ha samme fri- og rettigheter er grunnlovsfestet i dagens Norge, i det minste på papiret. Det samme vil forøvrig være gjeldende i det kommende frie Norden, og ytringsfriheten vil mest sannsynlig være langt mer utstrakt enn den er i dag.

Kohn er dog ingen stor tilhenger av slike rettigheter, og anser altså at man «misbruker» ytrings- og forsamlingsfriheten dersom man bruker den til å fremme budskap han misliker. Selv om vi er på god vei til en totalitær politistat, så er vi ikke helt der ennå, uansett hvor mye Kohn gjerne skulle ønske å kriminalisere «ubehagelige ytringer» og fengsle politiske meningsmotstandere.

I år er det 70 år siden de internasjonale menneskerettighetene ble utformet. De ble til etter Andre verdenskrig og Holocaust – den største forbrytelsen mot menneskeheten verden hadde opplevd til da.

Kohn tar chutzpahen til nye høyder, og som vanlig er det propaganda-løgnen «holocaust» som er det verste av det verste, og naturligvis jøder som er tidenes ofre, som det naturligvis er mest synd på i hele verden.

Dresden2
De alliertes faktiske terrorbombing av Dresden, er naturligvis ingenting sammenlignet med den oppdiktede propaganda-løgnen «holocaust».

Paragraf 100 i Grunnloven, ytringsfriheten, er ikke først og fremst ment å beskytte nazipropaganda. Den er ment å beskytte enkeltmennesker fra overgrep fra makten. Ikke omvendt. Den skal ikke beskytte overgripere. Den skal ikke beskytte dem som forfekter at andre mennesker er mindreverdige og må utryddes.

Nei, ytringsfriheten eksisterer for å verne om alle menneskers (inklusiv nasjonalsosialister) rett til å ytre seg og til å gi og motta informasjon. Begrensninger i ytringsfriheten eksisterer allerede, og gjelder blant annet oppfordring til kriminalitet og såkalt rasisme (les: rasehat).

Så lenge ikke ytringene bryter mot begrensningene som finnes i ytringsfriheten, har man sin fulle rett til å ytre de. Dette uavhengig av hvilken politisk tilhørighet man har.

I og med at nasjonalsosialismen ikke er kriminalisert i Norge, har ytringer som fremmer denne dermed krav på samme vern av ytringsfriheten som andre politiske ideologier. Paragraf 100 forplikter seg dermed å «beskytte nazipropaganda».

Det er dog tydelig at det interessante for Kohn ikke er hva som ytres, men hvem som ytrer det. At den israelske staten er motstandere av masseinnvandring og ønsker å verne om sitt folk, er for ham uproblematisk. At Motstandsbevegelsen ytrer det samme, blir derimot problematisk, da vi er ideologiske motstandere.

I forhold til påstanden om at vi anser at andre mennesker er «mindreverdige», er dette en veldig vag påstand. Vi er naturligvis ikke tilhengere av den meningsløse PK-floskelen om «alles likeverd», og anser så klart at det nordiske folket er mest verdt (for oss), akkurat som en familiefar elsker og prioriterer sin egen familie over naboens. Det samme gjelder naturligvis også innad i folket. For en stat er naturligvis en produktiv og lovlydig rakettforsker mer verdt enn en straffedømt pedofil.

Vi har både juridisk og moralsk grunnlag for å kriminalisere nazistiske og rasistiske organisasjoner og propagandaen deres.

Nei, rettsstaten Norge har ikke juridisk grunnlag for å kriminalisere nasjonalsosialismen og således heller ikke Motstandsbevegelsen. En korrupt og folkefiendtlig stat kan likevel finne på å gjøre det, men det er kun i ren selvbevarelsesdrift og for å beskytte sine egne destruktive interesser. Ikke for å verne om folket.

Andre mener at dersom vi setter lokk på den ekstreme naziideologien så vil den til slutt eksplodere, («trykkokereffekten»). Det er ingen forskning eller erfaring som støtter en slik tanke. Tvert i mot. Det er forskning som viser at hat avler hat. Det er derfor nynazister og andre høyreekstremister vil ha arenaer. De vet at det virker.

At det ikke er «forsket» på det, er vel av samme årsak som at det ikke er «forsket» på at mennesker forsvarer seg dersom de blir angrepet. Det er helt naturlig og logisk.

At politiske grupperinger ønsker å synes og høres (uavhengig av politisk tilhørighet) er vel helt naturlig. Eksisterer det en politisk bevegelse som ikke ønsker å få ut sitt budskap og vokse?

Den egentlig årsaken til at Kohn vil forby organisasjonen: Den nordiske motstandsbevegelsen og nasjonalsosialismen ekspanderer over hele Norden.

«Slippery slope»-argumentet er et gyldig argument. Frykten for at når man først har åpnet for å forby én organisasjon, så blir det lettere å forby den neste. Dette er ikke erfaringen fra land som har hatt et slikt forbud, Tyskland og Østerrike.

Jo, det er nøyaktig hva erfaringen viser, og da fra nettopp land som Tyskland og Østerrike. Motstanden vil likevel finne en vei, uansett hvilke repressive metoder systemet benytter.

Det moralske fundament for å forby nazistiske organisasjoner finner vi hos filosofen Karl Popper i hans bok «The Open Society and its Enemies» fra 1945. Det juridiske fundamentet for å forby rasistiske og nazistiske organisasjoner finner vi i FNs konvensjon mot all rasisme og diskriminering fra 1965.

I forhold til et såkalt moralsk fundament, så hadde det kanskje vært smart av Kohn å trekke frem en annen kanin av hatten enn den jødiske marxisten Karl Popper. Hva gjelder det juridiske, så bedriver Motstandsbevegelsen hverken rasisme (rasehat) eller diskriminering, noe som gjør en referanse til FN-konvensjonen irrelevant.

Det man derimot med 110 prosents sikkerhet kan fastslå er at Ervin Kohn, gjennom sin maktposisjon, har handlet subversivt og folkefiendtlig i en årrekke. I det frie Norden vil han straffeforfølges for sine forbrytelser mot det nordiske folket!

Delta i debatten

Les retningslinjene for kommentarfeltet HER.
Abonner
Bli varslet om
guest
21 Comments
eldste
nyeste flest stemmer
Inline Feedbacks
Vis alle innlegg
Birgitta
Birgitta
3 år siden

Enten man tror på holocaust eller ei , mener jeg at dette kan ALDRI gjenta seg i Europa. De sier jo at Hitler ville skjule gass kammer for offentligheten…. Hvordan i huleste skulle noen få til å skjule noe slikt i dag i vår moderne tid med mobiler på hvert et hjørne ? Det er en umulighet at dette skal gjenta seg , selv om NMR skulle få makta. De kan vel heller ikke gjenta noe de selv ikke tror på ? Det som kan skje er repatriering og eventuelle dommer mot ‘forrædere’. Men mener man virkelig at repatriering=holocaust ?… Les mer »

JudasGarSviker
JudasGarSviker
3 år siden

Godt skrevet Forwald! Kohn har greid det kunststykket å gjøre seg rik på å spre hat og usannheter om hvite mennesker, og Nordmenn spesielt. På toppen av det hele er det oss norske skattebetalere som finansierer gildet. Du får det ikke mer jødisk enn dette.

STN
STN
3 år siden

Fosfor-bomber i Gaza er er ikke terror? Israel er det eneste landet i verden som bruker kjemiske våpen. Men de beskylder alle andre for å bruke det. Gadaffi, Hussein, Assad.. Alle som ikke har sentralbank med den amerikanske dollaren. Hm. Plutselig var det rolig med Nord-Korea også.

xXx
xXx
3 år siden

Ervin Kohn er vel en av de siste som burde snakke om moral og fordømmende om hat. Det finnes ikke et snev av moral i det han driver med, og hat er antakeligvis hoveddrivkraften.

Takk for en suveren artikkel, Forwald.

Proverbs 26:11
Proverbs 26:11
3 år siden

Antisemittisme er en smittsom sykdom, sier jøden. Og hvem er opphavet til smitten? Det er jøden selv, gjennom sin samfunns- og nasjonsødeleggende virksomhet. Kohn er et godt eksempel. Dessuten; hvorfor har jødene blitt utvist/fordrevet fra 109/359/1030 land og områder historisk sett: https://lordmolyneaux.wordpress.com/2018/05/02/complete-list-of-jewish-expulsions-908/
Pga antisemittisme, sier jøden. Pga jødenes egen atferd, svarer goyim. Jøden er universelt mislikt og fryktet. The Jew cries out in pain as he stabs you in the back, som det heter.

Birgitta
Birgitta
Svar til  Proverbs 26:11
3 år siden

Ja , det er dette vi ikke kan snakke om…. Hvorfor har jødene blitt utvist fra så mange land ? Jødene var de første som praktiserte ‘abrahamske religion’. Som vi ser menes det at Abraham var den første globalist…. https://aljumuah.com/how-abraham-initiated-globalization/ Dette med verdensregjering er ikke noen konspirasjon , som noen mener. Det er en religøs dogme som startet med jødedommen ; videreført til kristendommen , islam , og bahai. Forskjellige sekter i kristendommen , som Jehovas Vitner og Mormonere , har klart verdensregjering som mål. Islam har verdenskalifatet . Bahai har verdensregjering. Alt dette har å gjøre med at en… Les mer »

xXx
xXx
Svar til  Birgitta
3 år siden

En verden styrt av ariere hadde vært en god verden å leve i for alle folk og raser. Før verdenskrigene var vi faktisk på vei dit. Det hadde vært en velsignelse for planeten. Imperialisme er ikke alltid negativt. Jødene oppstod mange generasjoner etter Abraham. Uvitende nyhedninger og wannabe-vitenskapsmenn som aldri har studert vitenskap utenfor sine prefererte Youtube-kanaler og (((TV-dokumentarer))), misliker kristendommen fordi de synes «Abraham» minner om ordet «araber» og fordi Bibelens hendelser utspiller seg der det nå (men ikke da) stort sett er ørken. Jødene vil bli mektigst, derfor prioriterer de å infiltrere og stjele det som er mektigst,… Les mer »

Kim Larsen
Kim Larsen
Svar til  xXx
3 år siden

Vi hadde vært på månen og mars for lenge siden om ikke jøden med sin sleiphet hadde skapt splittring og elendighet.

Kim Larsen
Kim Larsen
Svar til  Kim Larsen
3 år siden
Fjell
Fjell
3 år siden

Kanskje vi burde prøve å lære litt av jøden?: I stedet for å prøve å framstille oss som store og sterke (som vi ikke er, men som han er), heller framstille oss som et utryddingstruet, forfulgt offer (som vi egentlig er, og han ikke er), samtidig som vi fanatisk og hele tiden i det skjulte og på intrikate måter forsøker å vinne makten. – Dette har vært jødens vellykkede taktikk gjennom tusenvis av år, og jøden er nå i ferd med å nå målet som står i hans hellige bøker (Torahen og Talmud): Verdensherredømme, og utslettelse og slavebinding av «goyim»… Les mer »

Birgitta
Birgitta
Svar til  Fjell
3 år siden

Ja , Jesus sa jo at mitt Riket er ikke av denne verden…
Med det mente han vel et mere spirituelt åndelig rike , og ikke et verdensrike , med en verdenshersker som messias , som jødene venter på.
Med dette utsagnet var jo Jesus automatisk en fiende av jødene.

Birgitta
Birgitta
Svar til  Birgitta
3 år siden

For de som ikke tror at jødene har dette med verdenshersker kan lese deres egne skrifter. Her står det at deres messias skal danne en regjering i Jerusalem , som skal være senter for alle regjeringer i verden , og være for jøder og goyim. http://www.jewfaq.org/mashiach.htm

Anonymsurfer
Anonymsurfer
3 år siden

Har Ervin Kohn helt glemt massedrapet på 1 million kristne armenere som kryptojøden Attaturk igangsatte i nåværende Tyrkia? Hvis man scanner hjernen til denne jøden vil man neppe finne noe virksomhet i de steder av hjernen som har med empati å gjøre.

(((Ervin Kohn))) er definisjonen på en asosial psykopat. Hadde han levd i Sovjet hadde han nok gladelig vært kommissar for en større gulag-leir hvor man utryddet kristne russere industrielt.

Johan G
Johan G
3 år siden

Ervin Kohn, du er en tragisk fantasifull figur. Det komiske er at dette utspill, hvor han igjen dikter opp stråmenn, kommer kort tid etter at han publiserte sine «kjøreregler for debatt». Igjen bryter han sine egne «kjøreregler» som han ønsker å pålegge andre. At jødene ønsker å forby all politisk opposisjon er noe vi ser gå igjen fra nasjon til nasjon hvor jødene har infiltrert og anskaffet seg innflytelse, og ikke minst ser vi det på Internett hvor det jobbes aktivt med å sensurere politiske ytringer de selv ikke liker. De jødiske ledere lever nå i frykt for at deres… Les mer »

Fjell
Fjell
3 år siden

>»Dette med verdensregjering er ikke noen konspirasjon, som noen mener.» Definisjonen på en ‘konspirasjon’ er en forbrytelse som er planlagt, eller gjennomført, av minst to personer. Så selvfølgelig er det snakk om en konspirasjon her. Faktisk millioner som, med en ond religion/ideologi som felles plattform, strever mot det samme målet med alle mulige metoder, der nok de fleste metodene er kriminelle. – Det må være verdens største konspirasjon gjennom tidene. Når noen bruker jøde-floskelen «konspirasjons-TEORI!», kan du dersom du er sikker på at konspirasjonen er reell, rolig svare: «Nei, det er et konspirasjons-FAKTUM!» >»For de som ikke tror at jødene… Les mer »

Birgitta
Birgitta
Svar til  Fjell
3 år siden

Bevisene på at NWO og verdensregjering er bibelsk fundamentert er så overveldene at FAKTUM er det rette ordet. Hvorfor har Jehovas Vitner verdensregjering hvis de ikke finner grobunn for dette i bibelen ? De er jo kjent for å være veldig bibelsprengt og legger vekt på Gamle Testamentet. Mormonere på samme måte. Bahai , som jeg har studert nøye , er en sammenslåing av alle abrahamske religioner. De har verdensregjering. Og til slutt . George Soros , som har esperanto som ‘morsmål’… Verdensspråket , oppfunnet av en jøde , for å forberede verdensregjeringen og som er religionen Bahai sitt andre… Les mer »

xXx
xXx
Svar til  Fjell
3 år siden

Man finner ikke noe slikt i GT. Det ble forøvrig ikke skrevet av eller for jøder. Den jødiske Torah (hvor Talmud inngår) og GT er ikke det samme.

Kim Larsen
Kim Larsen
3 år siden

Meget bra artikkel og bra formulert Forwald.

Kohn har ingen lojalitet til det nordiske folk og skal etter straff repatrieres ut av Norden.

Om så med makt!

Jo Tune
Jo Tune
3 år siden

Utrolig bra artikkel Håkon

Johan G
Johan G
3 år siden
trackback
3 år siden

[…] ble besvart av meg selv i en artikkel her på Frihetskamp, samt i podkasten Frontlinjen. Jeg vil derfor ikke gå altfor mye inn på detaljene omkring dette […]