Hjem Nyheter Norge I nesten alle Oslos bydeler sprekker budsjettet for sosialhjelp

I nesten alle Oslos bydeler sprekker budsjettet for sosialhjelp

 OSLO:  Økende boutgifter og arbeidsledighet får skylden for at sosialhjelpsbudsjettet sprekker i nesten alle Oslos bydeler.

0008_0-460x237_ny

I 14 av 15 av Oslos bydeler sprekker budsjettet for sosialhjelp viser økonomirapporter fra bydelene. Det samlede underskuddet forventes å være på cirka 70 millioner kroner ved årets slutt.

Blant verstingene finnes de innvandringstette bydelene Grorud og Søndre Nordstrand, som sprekker med over ti millioner kroner. Men stor økning i sosialhjelpsbehov finnes også andre bydeler som Stovner og Frogner.

Økende arbeidsledighet og høyere boutgifter skal være noe av forklaringen til det stigende behovet av sosialhjelp. Ifølge NAV var det ti prosent flere Oslo-borgere uten jobb i august i år sammenlignet med fjoråret.

Sosialbyråd Anniken Hauglie ser bekymringsfullt på utviklingen og at så mange faller utenfor arbeidslivet, både for de det gjelder og for kommunen.

Blant tiltakene for å hindre at mennesker skal behøve sosialhjelp oppgis blant annet en «styrket norskopplæring» og «en samarbeidsavtale med NAV for å hindre frafall i skolen».

Relaterte artikler:
7 av 15 bydeler i Oslo har en innvandrerbefolkning på over 30 prosent

Kilde:
Budsjettet for sosialhjelp sprekker i 14 av 15 bydeler