Hjem Nyheter Norge Ifjor ble det for første gang tildelt flere personnummer til innvandrere enn...

Ifjor ble det for første gang tildelt flere personnummer til innvandrere enn til nyfødte i Norge

I to artikler publisert på henholdsvis tv2.no og vg.no tar man opp problematikken omkring dagens personnummersystem som ikke takler den nåværende folkeveksten, og at man som følge av dette allerede i 2039 kan gå tom for enkelte datoer.

NyttPersonnummer_1023680a

Dagens personnummersystem ble innført i 1964, og man trodde da at det ville holde i flere hundre år, men som kommer frem av artiklene:

«…den gangen var det ingen som tenkte på den voldsomme økningen av innvandrere. Og ifjor ble det for første gang tildelt flere personnummer til innvandrere enn til nyfødte i Norge.»

Kilde:
Vurderer nye personnumre til alle
Norge er i ferd med å gå tomme for personnumre