Hjem Nasjonal kamp Ikke inhabilitet at lekdommer vil forby Motstandsbevegelsen

Ikke inhabilitet at lekdommer vil forby Motstandsbevegelsen

RETTSUSIKKERHET Den nordiske motstandsbevegelsens leder ble tidligere i år dømt for hets mot folkegruppe. En av lekdommerne var klart inhabil – men ikke ifølge Svea lagmannsrett.

Den 12. november holdt Simon Lindberg en tale under demonstrasjonen i Stockholm med parolen «Stopp fremmedinvasjonen!». Talen avsluttet Lindberg med å rope ut «Hill seier» samtidig som han rakte en knyttet hånd i været. Aktor gjorde blant annet den fantasifulle tolkningen at dette skulle være nedverdigende mot utenomnordiske mennesker. Tingretten holdt med og dømte Lindberg til betinget fengsel og bøter.

Etter at dommen falt ble det oppdaget at en av lekdommerne, Ray Zegarra (MP, Miljøpartiet), drøyt to uker innen rettergangen kommenterte en av Den nordiske motstandsbevegelsens aksjoner i sentrale Stockholm på Facebook:

Motbydelige nazister! De er en samfunnsfare! Vi burde forby dem, som man gjorde i Finland. Eller skal vi la dem vokse til de blir like store som før andre verdenskrig? Ytringsfrihet betyr ikke at vi trenger å tolerere hatgrupper!

Zegarra mener altså at Den nordiske motstandsbevegelsen skal forbys og dermed at alt som ytres av dens representanter skal være forbudt. Med denne innstilling tok han plass som lekdommer i saken for å avgjøre om Simon Lindbergs velkomst av egen organisasjons seier skulle falle innenfor ytringsfrihetens rammer eller ikke.

Da dette er en klar inhabilitetssituasjon begjærte Lindberg via sin prosessfullmektig at dommen skulle erklæres ugyldig og at saken skulle tas opp på nytt av Stockholm tingrett. Svea lagmannsrett avslår begjæringen med følgende motivering:

Dette må ifølge lagmannsrettens mening nærmest anses som et rettspolitisk standpunkt vedrørende denne typen organisasjoner i sin alminnelighet. Det gir derimot ikke inntrykk av at lekdommeren skulle ha hatt en forutinntatt mening om de saksforholdene eller de bevisene som skulle vurderes i saken. Heller ikke har noe fremkommet som tyder på at lekdommeren skulle ha hatt noen direkte interesse av sakens utfall.

Denne beslutningen kan ikke ankes før lagmannsretten har behandlet saken, hvilket kommer til å skje senere i år.

https://youtu.be/xEionUISyeE