Hjem Historie Dagens historiske Illustratøren Hans Schweitzer

Illustratøren Hans Schweitzer

HISTORIE Den 25. juli 1901 ble kunstneren Hans Schweitzer, også kalt Mjölnir, født. Han ville komme til å bli mest kjent for sine illustrasjoner av heroiske SA-menn.

640px-hans-schweitzer-forside

Hans Schweitzer var en ytterst begavet kunstner som produserte utallige plakater for NSDAP. Med sine grafiske bilder av SA-menn og slagkraftige slagord kom hans pseudonym «Mjölnir» til å bli kjent allerede på 1920-tallet.

Hans Schweitzer ble født den 25. juli 1901 i Berlin. Mellom årene 1918 og 1923 gikk han på kunsthøyskolen i Berlin. Sin politiske oppvåkning fikk han når han han så hvordan spartakister drepte en soldat på åpen gate ved Alexanderplatz i Berlin. Ifølge ham selv påvirket denne hendelsen ham til å tegne sine første antibolsjevikiske bilder.

Innen Schweitzer ble nasjonalsosialist og gikk med i NSDAP var han en kort periode hos de tyske nasjonalistene. Under denne perioden, 1924, lagde han den berømte dolk-plakaten for å gi støtte til den såkalte dolkestøtlegenden. Ifølge «dolkestøtlegenden», som har støtte av all fakta, tapte ikke Tyskland første verdenskrig i fronten, men på hjemmeplan. Dolkestøtet kom ifra sosialdemokrater, liberale, bolsjeviker og jøder som angrep de tyske soldatene i massemedia og i sin propaganda.

640px-Totaler krieg example_big

I 1926 gikk Schweitzer med i SAs Potsdam-avdeling. Han ble raskt rekruttert av Berlin SAs Gauleiter Joseph Goebbels. Schweitzers oppgave ble å produsere plakater og han og Goebbels arbeidet tett sammen og gav hverandre idéer.

Schweitzer var ikke bare en grafiker, men også en kunstner som i mange tilfeller hadde ganske frie hender. Han produserte mange av sine plakater på egenhånd og skrev gjerne teksten til plakatene også. «Vi tenker likt», skrev Goebbels i sin dagbok om sin nære venn, Schweitzer.

Schweitzer er mest kjent for måten han fremstilte SA-menn på; som ofte ble illustrert som store helter som bryter seg løs fra kjettinger/fangenskap eller som kjemper heroisk mot en tilsynelatende overmektig fiende. Schweitzer var illustratør for Berlin SAs avis Der Angriff, men fikk også andre oppdrag. Han gjorde plakater for NSDAPs valgkampanjer og etter maktovertakelsen, blant annet frimerker og filmomslag. Schweitzer ble en av de aller viktigste formgiverne av plakater innen den nasjonalsosialistiske bevegelsen. Völkischer Beobachter skrev om Schweitzer i 1934 at «det finnes ingen som ham».

640px-garanten-deutscher-wehrkraft

Etter maktovertakelsen ble Schweitzer kultursenator og år 1937 professor. Han ble «rikskommisær for kunsterlig design» og styreleder for Rikskomiteen for presseillustratører. I denne perioden samarbeidet han med blant annet kunstnere som Arno Breker og Leni Riefenstahl. Etter krigsutbruddet fikk Schweitzers direkte og stridsmanende propagandaplakater igjen stor betydning og han produserte mange plakater for blant annet Waffen-SS. Mot slutten av krigen skal Schweitzer ha gått med i en Volksturm-enhet.

I 1948 ble Schweitzer dømt til bøter av de allierte. Han ble dog ikke dømt for sitt medlemskap i partiet eller for den høye posisjon han hadde i partiets propagandaseksjon, men for sitt engasjement i SS, der Schweitzer var æresmedlem. Schweitzer ble imidlertid brannmerket som «Goebbels’ illustratør» og ble tvunget til å gå igjennom «avnazifiseringsprosessen».

I midten av 1950-tallet var Schweitzers grafiske kunnskaper igjen etterspurte, denne gangen av regjeringen i Vest-Tyskland som ville at Schweitzer skulle produsere plakater for den tyske gjenforeningen. Schweitzer døde den 15. september 1980.

Et utvalg av Hans Schweitzers plakater:

poster-national-socialism

trotz

640px-unsere-letzte-hoffnung-hitler

640px-preis

640px-totaler-krieg

Hans_Herbert_Schweitzer5

640px-sieg-oder-bolschewismus

1