Hjem Nyheter Norge Sørasiatiske innvandrere har korona-gen – prioriteres av helsevesenet

Sørasiatiske innvandrere har korona-gen – prioriteres av helsevesenet

VITENSKAP Studier ved Rikshospitalet har funnet et særegent gen hos den sørasiatiske befolkningen som fører til mer alvorlig sykdom hos de som blir smittet av koronaviruset.

Asiatiske folk, Nordisk familjebok (1904).

Studier gjort av forskere ved blant annet Oslo Universitetssykehus viste tidligere i år at det ikke var sosioøkonomiske årsaker som kunne forklare overhyppigheten av alvorlige covid 19-tilfeller blant den ikke-europeiske innvandrerbefolkningen, og man antydet dermed at det var genetiske og rasemessige faktorer som var avgjørende. Nå har studier ved Rikshospitalet bekreftet tesen i det de har funnet et særegent gen hos den sørasiatiske befolkningen, som fører til mer alvorlig sykdom hos de som blir smittet av koronaviruset.

Studien fra Rikshospitalet viser at omtrent 30 prosent av personer født i India, Pakistan og Bangladesh har denne særegne gentypen på kromosom 3. Blant den hvite, europeiske befolkningen er andelen 7 prosent. Denne uken utgjør innvandrere 35 prosent av smittetilfellene og 49 prosent av sykehusinnleggelser i Norge, ikke justert etter hvor stor andel av befolkningen de ellers utgjør. Overrepresentasjonen er dermed betydelig og følger fordelingen av genet i befolkningen.

Disse tallene samsvarer med det som rapporteres fra Storbritannia, hvor de har en stor befolkning fra Sør-Asia som har bodd der i flere generasjoner. De er overrepresentert på sykehusinnleggelser og på intensivavdelinger, sier Sheraz Yaqub, overlege på Rikshospitalet og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved UiO. Yaqub vil også forfordele innvandrere når det gjelder vaksine:

– Hvis vi skal få ned smitten, sykehusinnleggelser og dødeligheten, må man prioritere å vaksinere pakistanere. Prioriteringslisten som hittil er laget for vaksineringen, er laget ut fra hvem som risikerer å bli alvorlig syk av korona. I den gruppen kommer altså også pakistanere.

Yaqub fortsetter:

– Det er politisk betent å prioritere én etnisk gruppe foran en annen. Men det er en prioritering myndighetene må gjøre, sier Yaqub.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helsedepartementet melder at Oslo og andre innvandrertette kommuner rundt hovedstaden får 80 000 ekstra vaksinedoser. De fleste blir tatt fra Nord-Norge som må oppgi 35% av sine før tildelte doser.