Hjem Nyheter Norden Innvandrere topper svensk statistikk over seksualforbrytelser

Innvandrere topper svensk statistikk over seksualforbrytelser

SVERIGE En ny undersøkelse i Sverige viser at ikke-europeere er overrepresentert blant seksualforbrytelser, til tross for at de fortsatt er en minoritet i landet.

Den tidligere innvandringsministeren i Sverige Morgan Johansson meddelte i januar i år at regjeringen ikke ønsket å gi Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i oppdrag å hente frem fersk statistikk over forbryteres etnisitet.

Ettersom svenske myndigheter ønsker å mørklegge kriminaliteten som finner sted i flerkulturen og masseinnvandringens kjølvann, tok privatpersonen Joakim P. Jonasson like godt på seg oppgaven.

I undersøkelsen har han gått gjennom nesten samtlige fellende dommer for seksualforbrytelser i Sverige fra 2012 til 2017. I denne undersøkelsen kommer det frem at:

 • Andelen dømte etniske svensker, i proporsjon til andre grupper, har minsket siden 2013 og sunket kraftig de seneste to årene.
 • Menn med ikke-europeisk opphav begår 84% av alle grove voldtekter.
 • To av tre grove voldtekter begås av asylsøkere eller innvandrere som har fått oppholdstillatelse.
 • Landsgrupper med høyest høyest sannsynlighet til å utføre grove voldtekter er i rekkefølge algerier, tunisier, marokkanere og palestinere.
 • 95,6% av alle overfallsvoldtekter begås av menn med utenlandsk opphav.
 • Flest overfallsvoldtekter regnet til individer begås i rekkefølge av somaliere, eritreere, algerier, irakere, og gambiere.
 • Flest overfallsvoldtekter begås i Stockholm, Hudiksvall og Eskiltuna.
 • 90% av alle gruppevoldtekter begås av menn med ikke-europeisk opphav. Hver fjerde voldtektsmann som har voldtatt i gruppe er afghaner.
 • Av voldtektsmenn som har opptrådt i gruppe er flest dømt i Ystad, Eksjö og Uppsala. Göteborg kommer på 11. plass, Stockholm på 16. plass og Malmö helt på 21. plass i oppklarte voldtektssaker der gjerningsmannen har blitt dømt.
 • Rasefremmede trakasserer svensker seksuelt i mye større omfang enn de trakasserer andre utlendinger.
 • Tre fjerdedeler av dømte afrikanere har tafset på sitt offer.
 • En majoritet av de som dømmes for hallikvirksomhet og prostitusjon er rumenere.
 • Andelen homofile voldtekter har økt kraftig de seneste årene, samtidig som gruppevoldtekt mot menn nå er den vanligste kategorien.
 • 85% av de som dømmes for gruppevoldtekt mot menn er afghanere.
 • Adopterte menn, uansett opprinnelsesland, begår seksualforbrytelser i langt større grad enn ikke bare svensker, men også ikke-adopterte fra samme opprinnelsesland.

Den 80 sider lange undersøkelsen kan leses HER.

Kilde:
Ny undersökning om rasfrämlingars överrepresentation inom sexualbrott