Hjem Nyheter Norden Innvandring fører til økte pensjonskostnader ifølge svensk studie

Innvandring fører til økte pensjonskostnader ifølge svensk studie

SVERIGE Den massive tilstrømningen av innvandrere med lavere utdanningsnivå vil fordoble statens kostnader, ifølge en beregning som pensjonstilsynet har gjennomført på oppdrag fra den svenske regjeringen.

Det store antallet individer som har kommet til Sverige med lavere utdanningsnivå og lavere gjennomsnittsinntekt vil skape en stor utfordring for grunnpensjonen.

Inntektsbasert pensjon utenfor statsbudsjettet påvirkes ikke, men garantipensjoner, boligtilskudd og alderstøtte er finansiert av staten. Ifølge tallene i beregningen vil kostnadene øke fra 43 til 86 milliarder kroner over en omtrentlig periode på 40 år.

Beregningen er basert på at Sverige mottar 110 000 personer hvert år, men eksakt hvor mye det vil øke er uvisst. Ettersom det stadig veller inn nye fremmedinnvandrere til Sverige blir kostnadene dog trolig høyere.

– Det har lenge vært kjent at asylinnvandrere har betydelig lavere gjennomsnittlig inntekt, og så kommer de til Sverige ved en høyere alder, og da blir livsinntektene utilstrekkelige for å nå grunnivået i pensjonssystemet, sier Ole Settergren, analytikerdirektør i pensjonsstyrelsen.

Kilde:
Studie: Invandringen leder till kraftigt ökade pensionskostnader