Hjem Artikler Innvandring presser nordmenn ut av lavtlønnsyrker

Innvandring presser nordmenn ut av lavtlønnsyrker

7

INNVANDRING Arjuna kommenterer en ny rapport fra Frisch-senteret som viser at innvandrere fra fattige land driver lønnene nedover og presser nordmenn ut av lavtlønnsyrker.

Man hører ofte argumentet med at innvandrere kun tar jobber nordmenn ikke vil ha. Dette blir nå tilbakevist i en rapport utarbeidet av Frisch-senteret, bestilt av regjeringen. I stedet viser denne rapporten at innvandrere fra fattige land driver lønnene nedover og dermed presser allerede lavtlønte nordmenn ut av disse jobbene.

Innvandrere fra «rike» land utkonkurrerer også høytlønte nordmenn, men i mindre grad enn effekten av innvandrere fra fattige land på lavtlønte nordmenn og deres jobber. Og desto fattigere land innvandringen kommer fra, desto større er denne tendensen til fordrivelse av innfødt arbeidskraft.

– Vi ser at innvandringen forklarer hvorfor nordmenn som er vokst opp i fattige familier, har sakket akterut inntektsmessig i forhold til andre grupper, sier Knut Røed ved Frisch-senteret.

Konklusjonen i rapporten er som følger (fritt oversatt):

Våre funn viser at innvandringen har vært en betydelig faktor bak endringen i det økonomiske utbytte de ulike sosiale strata blant den innfødte befolkningen, født mellom 1960 og 1980, har hatt.  Mens innvandringen fra lav-inntektsland har utkonkurrert de innfødte i lavtlønnsyrker, har innvandringen fra høy-inntektsland utjevnet ulikhetene i sine yrker. Og siden innvandringen fra lav-inntektsland er mye høyere enn innvandringen fra høy-inntektsland så har konsekvensene vært en sementering av korrelasjonen mellom sosial klasse og inntekt, og dermed å gjøre sosial mobilitet umulig. Mens vår empiriske analyse ikke kan si noe om effekten av det senere innvandringsmønsteret, så er det hevet over enhver tvil at den har dreiet den relative økonomiske suksessen, fra de lavere til de høyere sosiale klassene. Dermed forklarer det også den tilsynelatende polariseringen i holdningen til innvandring. I den grad menneskers politiske meninger er påvirket av egne økonomiske interesser, forklarer dette hvorfor høyere klasser tenderer til å være mer positivt innstilt til en liberal innvandringspolitikk, enn de lavere klassene.

Dette viser videre det som har vært kjent lenge: at i tillegg til ikke å inneha en følelse av nasjonale interesser, så har venstresiden også forlengst oppgitt klassekampen, de er utelukkende en front for kapitalmakten og de øvre klassene. En av de mest effektive, og kanskje den eneste, måten å bekjempe den moderne kapitalismen er ved å etablere full og total nasjonal selvråderett til nasjonalstatene, og stanse innvandringen, med påfølgende repatriering av allerede ankomne. Det er både til nasjonens (unntatt de rikeste 1%), innvandrerne selv og deres opphavsland, og klassenes beste (unntatt de øvre).

Delta i debatten

Les retningslinjene for kommentarfeltet HER.
Abonner
Bli varslet om
guest
7 Comments
eldste
nyeste flest stemmer
Inline Feedbacks
Vis alle innlegg
Proverbs 26:11
Proverbs 26:11
4 år siden

De velstående, rike og etablerte – eliten – har liten og ingen følelse for de mindre vellykkede av eget folk, og ofrer gjerne deres velferd og trygghet på «modernitetens» og «diversitetens» alter, ved å tillate import av rasefremmede som ofte er villige til å underby våre etniske landsmenn i kampen om arbeidsplassene. Men gjennom media, utdanning og underholdning lures vi til å kjøpe falske forestillinger om fellesskap, og finner oss i «demokraturet», mens alskens «minoriteter» hausses opp på flertallets bekostning.

Reodor
Reodor
4 år siden

Norge styres av globalister (fra Høyre til Rødt) som hater den innfødte arbeiderklassen.

Bob
Bob
Svar til  Reodor
4 år siden

De potetene her er i like mot arbeiderklassen som de politiske partiene. Nazismen vil ikke avskaffe elendigheten av klassesamfunn

Tommy Nyberg
Tommy Nyberg
Svar til  Bob
4 år siden

Vi avvisar de marxistiska teorierna om klasskamp och ser på folket som en homogen enhet där olika grupper kompletterar varandra i ett sunt samhällsbygge som bygger på folkgemenskap.

Roar
Roar
Svar til  Bob
4 år siden

Det er mye løgnpropaganda der ute. De sionistiske ledere villeder de nyvåkne til å tro at sosialismen i nasjonalsosialismen er det samme som marxistisk «sosialisme» (egentlig anti-sosialisme), hvilket selvfølgelig er så feil som det kan bli. Den marxistiske «sosialismen» handler om klassekamp – altså splitt og hersk. Man setter hele tiden A opp mot B. Arbeider mot arbeidsgiver, og omvendt. Bransje mot bransje, kvinne mot mann, kjønn mot kjønn, osv. Med andre ord; alt annet en sosialisme i dets rette betydning. Sosialismen i nasjonalsosialismen derimot handler om å forene. Vår sosialisme bygger på ideen om folkefellesskap, altså at et folk… Les mer »

Reodor
Reodor
Svar til  Bob
4 år siden

Nasjonalsosialismen avskaffet elendigheten av Weimar-klassesamfunnet effektivt i årene fra 1933 til 1939. Kapitalistene var da desperate med å starte sin krig mot Nasjonalsosialismen siden de fryktet at arbeidere i deres egne land ville kreve de samme rettigheter som de tyske arbeidere hadde oppnådd. – Gå og ta deg en bolle på Theatercaféen, Bob.

Blodorm
Blodorm
4 år siden

Dette overrasker vel neppe noen, og det er ikke uten grunn at kommunister historisk sett har argumentert hardt imot arbeidsinnvandring. Det er femti(!) år siden AKP kom med utsagn som «Steng grensene! Importen av fremmedarbeidere en trussel mot norske arbeidsfolk.» og «Taktikken med å bruke underbetalte fremmedarbeidere til å undergrave vår lønnskamp er velkjent.» Dengang var det ingen tvil om at arbeidsinnvandringen tjente monopolkapitalen, samtidig som den svekket klassekampen. Idag derimot har kommunistene gitt opp, og omfavnet fenomenet i et desperat håp om ammunisjon til «klassekampen». Joda, mange av innvandrerne er nok medlemmer av «arbeiderklassen», men at minoriteter føler tilhørighet… Les mer »