Hjem Nyheter Norge Innvandringen vil koste 10 000 kroner ekstra i skatt per person

Innvandringen vil koste 10 000 kroner ekstra i skatt per person

MASSEINNVANDRING Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil masseinnvandringen til Norge koste 10 000 kroner ekstra i skatt per person hvert år fra 2025.

En viktig årsak er at innbyggertallet vil være dobbelt så stort med ventet innvandring ved utgangen av dette århundret, som det ville ha vært uten innvandring, melder NRK.

– Befolkningstilskuddet som genereres av innvandring fra og med 2016, vil være 4,1 millioner mennesker i 2100, sier forsker Erling Holmøy ved SSB til kanalen.

Ifølge SSB ventes flertallet av innvandrerne å komme fra land i Afrika og Asia, grupper som i dag har lavere yrkesdeltakelse.

– Det er nettopp slik at den innvandringen vi får framover, vil være dominert av folk som betaler vesentlig mindre i skatt enn det de mottar av offentlig, skattefinansiert velferd, enten det er skole, utdanning, pleie og omsorg eller kontantytelser, sier Holmøy, som anslår den ekstra skattekostnaden vil ligge på 10 000 kroner per år per person.

Kilde:
Norway: Immigration to cost 10,000 extra in taxes per person per year