Hjem Nyheter Norge Innvandringskritisk lege uthengt av løgnmedia – ønsker å få ham sparket

Innvandringskritisk lege uthengt av løgnmedia – ønsker å få ham sparket

NORGE En norsk lege blir hengt ut media fordi han skriver innvandringskritiske innlegg på fritiden samtidig som han er ansatt ved utlendingsinternatet på Trandum.

gapestokkEn norsk lege, som siden 2004 har hatt ansvaret for helsetilbudet ved politiets utlendingsinternat på Trandum, blir hengt ut med bilde og navn i media fordi han på fritiden advarer i innlegg på ulike nettfora om konsekvensene av masseinnvandringen.

Med krigsoverskriften «Fremmedfiendtlig asyl-lege på Trandum» kartlegger Ny Tid journarlist Carima Tirillsdottir Heinesen legens historikk på ulike innvandringskritiske nettsteder, samt ramser opp en rekke forskjellige uttalelser som legen angivelig skal ha skrevet over flere år. Hva slags informasjon avisen har fått tilgang til, som gjør at de kan identifisere legen, nevnes ikke i artikkelen.

masseinnvandring_flyfoto
Kritiserer du invasjonen, skal du stigmatiseres og aller helst miste jobben, anser «norsk» presse.

«Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!», og «Tror ikke de mange nordmenn som kjempet og led under krigen gjorde det for at Muhammad og Ahmed skulle kunne gå trygt til NAV for å hente sine ulike stønader», er blant kommentarene legen skal ha skrevet i ulike diskusjonstråder på nettstedet Document.no for to år siden.

Les også: Antirasistenes modell

Saken blir deretter fulgt opp med en artikkel av Tine Dommerud fra Aftenposten som i velkjent «lügenpresse»-stil bruker det meste av artikkelen til å sette spørsmålstegn ved om legen i det hele tatt burde få lov til fortsette i stillingen, på grunn av sine private meninger.

– Jeg forstår ikke at det er problematisk å ha politiske synspunkt i en slik jobb så lenge man er i stand til å skille jobb og politikk, sier legen som blir hengt ut med fullt navn, bilde, profilnavn og bedriften han jobber for av avisen.

På spørsmål fra Aftenposten om hvorfor legen jobber ved Trandum når han er skeptisk til masseinnvandringen svarer legen:

– Vi ble oppfordret til å trå til på et tidspunkt da ingen andre ville ta den jobben. Jobben hadde vært ute på anbud to ganger og det var ingen andre søkere. Det har aldri vært noen problemer knyttet til dette temaet i det hele tatt, vi driver medisin, sier legen til avisen.

Gjennom løgner, uthengninger og svertekampanjer skal opposisjonen skremmes til stillhet.
HEKSEJAKT: Gjennom løgner, uthengninger og svertekampanjer skal opposisjonen skremmes til stillhet.

Legen nevner at han ikke har mottatt klager på sitt arbeid i de tolv årene han har jobbet på Trandum. Legens sjef bekrefter at de har vært fornøyd med legens innsats.

– Til tross for legens ytringer på internett ser det ikke ut til å ha påvirket kvaliteten på den jobben som gjøres i forhold til å yte tilfredsstillende helsehjelp til innsatte som har opphold, sier avdelingsleder Kristina Vee Lægreid.

Svein Aarseth, leder i Rådet for Legeetikk, sier legen har det han kaller en «dobbeltrolle», og mener at det er problematisk at legen som har ansvar for de innsatte på Trandum samtidig som har gir uttrykk for såkalte fremmedfiendtlige holdninger på internett. Han forventer at Politiets utlendingsenhet følger opp saken med legen.

Legen stiller seg uforstående til kritikken og sier:

– Jeg ser ikke at jeg har en dobbeltrolle. Vi har et rent medisinsk ansvarsområde, og hvorvidt noen skal sendes ut av landet er ikke en avgjørelse jeg tar. Mitt ansvar er blant annet å vurdere om det er helsefarlig å sette noen på et fly i mange timer, det skjer av og til. Legene på Trandum er ikke på noen tid del av avgjørelsen om de skal få være i landet eller ikke.

Leder for (((Antirasistisk senter))) Rune Berglund Steen blir ikke overraskende også bedt om å komme med en «ekspertvurdering». Berglund Steen reagerer på at personer med «slike holdninger» i det hele tatt kan få en slik jobb.

Kilder:
Fremmedfiendtlig asyl-lege på Trandum
Innvandringskritisk Trandum-lege
Innvandringskritisk på fritiden, lege for utlendinger uten lovlig opphold på jobb