Hjem Nyheter Norden Innvandringsstatistikk fra Sverige

Innvandringsstatistikk fra Sverige

MASSEINNVANDRING Frihetskamp publiserer nedslående statistikk om flerkulturelle Sverige.

Kriminalitet-innvandring

Statistikken er hentet fra den svensk-kurdiske statsøkonomen Tino Sanandajis seneste bok «Massutmaning», som blant annet tar for seg de sosioøkonomiske problemene relatert til masseinnvandring og multikultur i Sverige.

I boken kan man blant annet lese at, til tross for at 1. og 2.-generasjonsinnvandrere «bare» står for 22 prosent av befolkningen så utgjør de:

  • 53 prosent av de som sitter i svenske fengsler med lange straffer.
  • 54 prosent av de arbeidsløse.
  • 60 prosent av de som mottar sosialbidrag.
  • 74 prosent av de kriminelle gjengene.