Hjem Nyheter Norge Integreringen feiler, viser ny rapport

Integreringen feiler, viser ny rapport

STUDIE Integreringen av såkalte flyktninger går dårlig. Ifølge en ny rapport blir innvandrerne mindre integrert, desto lenger de bor i Norge.

Ifølge studien, som er utarbeidet av Frischsenteret, så går integreringen av innvandrere bra de første årene, men etter fem til ti år så snur dog utviklingen. Mange blir da arbeidsledige og ender opp med å gå på trygd.

– I utgangspunktet er det overraskende ettersom forskjellene mellom innvandrere og norskfødte burde bli mindre og mindre jo lengre innvandrerne bor i Norge. Vi finner at det motsatte skjer, sier seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret, som er medforfatter til rapporten.

Forfatterne av rapporten er usikre på hvorfor integreringen feiler, men peker på en rekke hypotetiske forklaringer, som blant annet at innvandrere kan være mer utsatte for nedbemanninger og konjunktursvingninger.

Kilder:
Oppsiktsvekkende rapport om innvandrere i Norge
Studie viser at forskjellen mellom innvandrere og nordmenn øker