Hjem Nasjonal kamp Media Intervju med Kevin MacDonald

Intervju med Kevin MacDonald

RADIO Studio 204 har gjennomført et intervju med den amerikanske nasjonalisten og pensjonerte psykologi-professoren Kevin MacDonald.

Studio 204, som er et radioprogram i regi av Motstandsbevegelsen i Finland, gjennomførte nylig et intervju med Kevin MacDonald. MacDonald er en pensjonert psykologi-professor fra California State University, og er i dag sjefredaktør for nettavisene The Occidental Observer og The Occidental Quarterly.

MacDonald har utgitt flere bøker, hvorav de meste kjente er verkene som omhandler jødene som etnisk gruppe fra et evolusjonsspykologisk perspektiv. Han mener blant annet at visse karakteristiske trekk som han tillegger jøder, som etnosentrisme, har blitt oppnådd gjennom eugenikk under historiens gang. Dette med sikte på å utmanøvrere ikke-jøder, og for å redusere tillit og makt hos hvite europeere i Europa og USA. 

Hans bøker Kritikkulturen og Att förstå det judiska inflytandet er utgitt på svensk, og kan kjøpes i organisasjonens nettbutikk.

Hør intervjuet nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=4t09r-EygZw