Hjem Nasjonal kamp Intervju/reportasje Intervju med Matthew Heimbach fra Traditionalist Worker Party

Intervju med Matthew Heimbach fra Traditionalist Worker Party

INTERVJU Frihetskamp har gleden av å publisere et lengre intervju med Matthew Heimbach som er leder for det amerikanske og nasjonalistiske partiet Traditionalist Worker Party.

twp

Hei Matt, kan du gi oss en kort introduksjon av deg selv og hvordan du ble involvert i nasjonalisme.

Mitt navn er Matthew Heimbach og jeg er leder av Traditionalist Worker Party (TWP). Jeg er 25 år gammel, er gift og har en sønn, samt et barn på vei. Jeg bor sammen med min familie i den sørlige delen av delstaten Indiana i USA.

Jeg vokste opp i et lite tettsted på landsbygden der gårder og landbruk stod for mesteparten av den lokale økonomien og hvor tradisjonelle verdier var normen.  Området jeg vokste opp i var nesten utelukkende etnisk hvitt, det var et område der det var trygt å oppfostre barn og hvor følelsen av familie og fellesskap var strekt.

Da jeg senere dro til universitet fikk jeg med egne øyne se hvordan utdanningssystemet og den politiske venstresiden aktivt jobbet for å ødelegge alle de gode og sunne verdiene jeg hadde vokst opp med. Promoteringen av hvit skyld, angrep på vår historie, og et konstant arbeid for å frarøve hvite amerikaneres rett til en fremtid var normen i klasserommene.

Jeg har vært involvert i den nasjonalistiske kampen siden mine dager som student ved universitet hvor jeg senere ble leder for studentorganisasjonen Youth for Western Civilization. Jeg ble trukket mot nasjonalisme da jeg så venstresiden for det den var. Målet til venstresiden har hele tiden vært å ødelegge og bryte ned alt som er organisk. Dette fikk meg til å innse at jeg trengte å gjøre min del for å beskytte min tro, min familie og mitt folk mot disse farer og bli en del av den nasjonalistiske bevegelsen.

twp
Traditionalist Worker Party sitt partiflagg.
Hva er Traditionalist Worker Party og hva er organisasjonens mål?

Traditionalist Worker Party er et sosial-nasjonalistisk politisk parti som har som formål å beskytte og hjelpe hvite arbeiderklasse-familier. Vårt endelige mål er opprettelsen av en ny og selvstendig nasjon, et hjemland for hvite i Nord-Amerika, som skal styres av oss og for oss. Samtidig som vi har ambisjoner og mål så er mye av vårt politiske arbeid fokusert på daglige samfunnstjenester og aktivisme, samt å gi støtte til familier som har blitt rammet av globalisme og multikulturalisme.

Rent demografisk så vil hvite bli en minoritet i Amerika innen neste generasjon. Dagens system er bygget på å demografisk, økonomisk og sosialt erstatte vårt folk i deres eget land. Vi må ha en selvstendig stat som er fri fra det amerikanske imperiet; en egen stat som kan være et hjem for alle hvite i Nord-Amerika.

På kort sikt jobber vi mot å få politisk makt på det lokale, statlige og det regionale nivået. Selv om vi er et landsdekkende parti, så er vi sterkest i sør og i midtvesten av USA i tillegg til det geografiske området som heter Appalachia, som er den hviteste delen av Amerika, men også det området med mest fattigdom.

Etter å ha tapt mer enn femten millioner industriarbeidsplasser og millioner av arbeidsplasser innen gruvedrift, tømmer og jordbruk er det dette området som har mest potensial for revolusjon i Amerika, ettersom det er her er snakk om hvite amerikanere med ingenting å tjene på det nåværende systemet, og alt å vinne på å bryte vekk fra det korrupte og forræderske systemet.

Gjennom å stille med kandidater i lokalvalg, drive med veldedighet og organisering begynner vi å bygge tillit i lokalsamfunnet og vi viser hvite amerikanere at de ikke trenger å velge mellom «det minste av to onder» hos de to ordinære partiene, men at de har en bevegelse som taler direkte til dem, til deres interesser og interessene til deres barn, arv og fremtid.

b8

Kan du forklare hva du mener med «Tro, Familie og Folk».

Vårt motto «Tro, Familie og Folk» oppsummerer de nasjonalistiske prinsippene vi tror på. Det moderne etterkrigs- Vesten har blitt forgiftet av sekularisme. Det europeiske folket har alltid hatt en sterk tilknytning til sine tradisjoner, til sine forfedre og til sine felles verdier gjennom tro.

Enten du er en kristen eller hedning så er det forbindelsen til din tro som binder deg sammen med det åndelige som setter ære, plikt og offervilje for ditt folk som din primære drivkraft foran alt annet. Alle europeiske trosretninger tror på å følge naturen som et styrende prinsipp. Sekularismen ødelegger troen på det naturlige og den guddommelige ordningen av samfunnet, nasjonen, familien og naturen.

Vi er en bevegelse bestående av kristne av ulike retninger, hedninger fra ulike bakgrunner i tillegg til ikke-religiøse, men sammen så forkaster vi sekularismen av den moderne verden og velger i stedet tro som en viktig del av vår kamp.

Ordet familie i vårt motto betyr både det nasjonale fellesskapet som en utvidet familie samtidig som våre enkelte familier. Promoteringen av skilsmisser, abort, homofili og feminisme er alle våpen som har blitt brukt av våre fiender mot familieinstitusjonen. I ett hvert sunt samfunn gjennom historien har familieenheten, bestående av en mann og en kvinne og deres barn, vært grunnpilaren i det samfunnet.

Vårt parti tror på å oppmuntre tradisjonelle kjønnsroller, samt viktigheten av å få barn og familie som vår sterkeste institusjon for nasjonal gjenfødelse.

Folk betyr forståelsen av at vi som hvite amerikanere er ett folk av felles avstamning, arv og skjebne. Vårt folk er vår nasjon, ikke den amerikanske grunnloven eller det føderale regimet, men vår rases utvidede familie. Denne korrekte forståelsen skiller oss fra den mer kjente tradisjonelle amerikanske «konservatismen» og gjør det klart for omverdenen at vi er etniske-nasjonalister som kjemper for vårt folk.

Ditt parti bruker også slagordet «Lokale løsninger på det globale problemet», kan du forklare hva du mener med det?

Det amerikanske imperiet er stort og flerkulturelt. Vår nåværende regjering har skapt en «one size fits no-one»-politikk som skal vedta lover for over tre hundre millioner mennesker av ulike etnisiteter, kulturer, religioner og synspunkter på hvordan regjeringen, økonomien og samfunnet bør organiseres.

Vårt parti mener at denne sentraliserte kontrollen av Amerika under korrupte politikere, finanssektoren og kapitalistiske oligarker ødelegger lokalstyret og det unike med lokalsamfunn og regioner. For å få en regjering som taler for folket og deres interesser mener vi at lokalsamfunn og regioner bør ha mer makt og at lokale representanter skal styre, ikke byråkrater som holder til langt borte i Washington DC.

Ved å støtte lokal kontroll og selvledelse kan vi knuse det korrupte regimet og gi makten tilbake til etniske samfunn som da kan kartlegge sin egen skjebne, fri fra korrupsjon og oversikt fra utsiden. Dette er grunnen til at vi blant annet støtter at reservasjoner for urfolket i Amerika skal bli omgjort til fullt suverene nasjoner. At Puerto Rico og Hawaii skal bli frigjort slik at de kan gi makten tilbake til den innfødte befolkningen, at svarte separatister skal få sitt eget hjemland, og selvfølgelig at hvite amerikanere skal kunne ha en egen nasjon der vi er de som kontrollerer vårt eget land.

heimbachgyllendagry1
Heimbach besøker Gyllent daggry i Hellas.
Hva mener du er den viktigste utfordringen hvite europeere står ovenfor i dag?

Den viktigste utfordringen som vi europeere står ovenfor er vår mangel på samhold med hverandre. I Vesten har vi millioner på millioner av mennesker som deler vårt syn og verdier, men som i flere tiår har latt stridigheter blant våre rekker og gamle tvister mellom regioner få lov til å splitte oss.

I Amerika har vi nasjonalister som er delt over borgerkrigen. I Europa ser vi at kriger fra århundrer eller generasjoner tilbake er med på å dele nasjonalistiske bevegelser.

Den globale hydra ønsker å ødelegge alle europeere, alle våre nasjoner, alle våre kulturer, alle våre religioner, og til slutt tvinge våre barn under deres støvel. Om vi står sammen som europeere for å møte våre felles fiender kan vi kanalisere en mektig ånd akkurat slik som forsvarerne av Wien, de som kjempet tappert ved slaget av Lepanto og ved slaget av Poitiers – for igjen å drive tilbake våre fiender og sikre frihet for vårt folk.

Splittelse tjener bare fienden, samhold vil bringe styrke og seier.

Hva kan vi som en bevegelsen gjøre bedre for å nå flere hvite menn og kvinner?

Jeg tror som en bevegelse som ønsker å tiltrekke seg flere mennesker må vi basere oss på samfunnstjeneste og påvirkningsarbeid. Regjeringene i våre egne land har hverken evne eller vilje til å oppfylle de grunnleggende behovene til millioner av vårt folk. Hvis nasjonalister kan engasjere seg direkte til vårt folk på et personlig plan så kan begynne å vinne deres hjerter og sinn.

Gyllent daggry i Hellas er et godt eksempel på dette. Fra å gi sikkerhet til de eldre, rydde opp i nabolag, til å tilby mat til arbeidsledige og sultne grekere har Gyllent daggry vunnet over en stor prosentandel av de greske velgerne gjennom dedikerte og trofaste tjenester til sine lokalsamfunn.

Hvis vi kan vie oss til å hjelpe vårt eget folk, vil de samle seg bak oss som sin stemme og talsmann.

heimbach5
Heimbach holder tale under partikongressen til nasjonaldemokratiske NPD i Tyskland.
Hva vil du si til personer som deler mange av våre oppfatninger, men som mener at vårt syn på rase og vår kritikk av sionisme er for ekstremt?

Den nåværende situasjonen i Vesten er at vårt folk blir erstattet foran øynene våre. Om ting ikke endres radikalt innen et århundre vil steder som USA og Vest-Europa ikke lengre være nasjoner bestående av europeere. Disse radikale problemene trenger radikale løsninger. Status quo betyr døden for vårt folk. Vi må vi ha ekstreme løsninger for å løse disse ekstreme problemene.

De som fordømmer bevegelser slik som våre for å være «for radikale» viser seg enten å være hobbyister, eller så er de ikke særlig dedikert til nasjonalistiske prinsipper.

Vi er forpliktet til å avsløre forrædere og utenlandske påvirkninger som ødelegger våre nasjoner og våre barns fremtid. Å være motvillig til dette er det samme som en mann med kreft som nekter å erkjenne at det er svulsten som er i ferd å drepe han. Vi må identifisere problemene og legge frem løsninger på disse problemene.

Vi er revolusjonære og våre bevegelser må være av en revolusjonær karakter. De konservative er rett og slett bare fiender som beskytter våre fiender.

Over hele den hvite verden opplever vi nå å bli etnisk renset, men fortsatt er det mange hvite der ute som ikke ser ut til å bry seg. Hva tror du det vil ta for at hvite europeerne endelig skal våkne opp?

Jeg tror at en førstehånds-opplevelse av multikulturalismen vekker opp mange mennesker. Venstresiden snakker alltid om de positive sidene og ting kan se bra ut på papiret, men i virkeligheten fører multikulturalismen til død, terrorisme, gjeng-voldtekter, økonomisk forskyvning og fremmedgjøring.

Etterhvert som flere folk møter disse demografiske endringene i sine lokalsamfunn, blir drevet ut av arbeidslivet på grunn av billig utenlandsk arbeidskraft, og et system som begynner å kutte stønader for innbyggerne fordi de må betale for endeløse strømmer av utlendinger – vil folket til slutt våkne og forstå at de har blitt løyet for og at det bare nasjonalismen som kan redde dem.

heimbachleiferikson
TWP markerer Leif Eriksson-dagen i Philadelphia sammen med andre nasjonalister.
Hva er dine tanker om det amerikanske presidentvalget og Donald Trumps valgseier?

Valget av Donald Trump har vært svært positivt for nasjonalismen i USA. Donald Trump er en borgerlig nasjonalist, han er ikke en av oss, men hans politikk vil bremse nedgangen av det amerikanske imperiet og gi vårt parti mer tid til å organisere og mobilisere vårt folk til en mektig politisk kraft.

Han har også vist oss hvilke områder og regioner i landet som støtter nasjonalistiske prinsipper som å sikre grensene, ende frihandelsavtaler, og som ønsker å unngå flere sionist-støttede kriger rundt om i verden.

Donald Trump er ikke hvite-Amerikas frelser på noen som helst måte, men han kjøper oss tid og han driver den radikale venstresiden sprø. Han er også er bevis på at om hvite arbeiderklasse-amerikanerne holder sammen, så kan de ha en politisk stemme.

Den nasjonalistiske kampen kan være svært vanskelig og utfordrende selv på et personlig nivå ettersom vi risikerer å miste våre familier, venner, levebrød og vår frihet for våre politiske idéer. Hva er ditt beste råd for å holde moralen høy når vi blir angrepet av systemet?

Det beste rådet jeg kan gi er å bygge sterke relasjoner med kamerater. I denne kampen er andre nasjonalister vår sanne familie, de som er villige til å kjempe og ofre seg ved din side står oss nærmere enn mange av våre biologiske foreldre eller biologiske søsken.

Jeg forstår godt de offer som så mange av våre kamerater har gjort, fordi min egen aktivisme har kostet meg mye, akkurat som utrolige mange andre nasjonalister i Vesten. I mitt tilfelle har hele min biologiske familie brutt kontakten med meg og jeg mistet tidligere i år min jobb på grunn av mitt politiske ståsted. Min historie er ikke unik, mange av våre kamerater har mistet jobbene, tilbrakt tid i systemets gulag på falske anklager. Andre har mistet familiemedlemmer, relasjoner og venner over sitt politiske engasjement.

Systemet vil prøve å bryte deg ned økonomisk og mentalt gjennom målrettet trakassering på alle nivåer. Dette er fordi vår bevegelse går fremover og fordi fienden er redd for oss.

Vi må se på våre kamerater som våre virkelige brødre og søstre. Vi må tilbringe tid med dem, ikke bare under demonstrasjoner eller på konferanser, men på jevnlig basis. Vi er alle sammen i dette og vi bør legge av tid til fellesskap og gi støtte til hverandre. Nasjonalismens bånd er sterkere enn stål, så vårt beste håp for å opprettholde moralen er å styrke disse båndene og alltid være der i både gode og dårlige tider, for å hjelpe, gi kjærlighet og støtte hverandre.

Kan du gi en god forklaring på hva «Alt-Right»-bevegelsen er?

«Alt-Right»-bevegelsen er et ungdomsfenomen som har hatt økende trekkraft i USA den seneste tiden. Bevegelsen er først og fremst aktiv på internett, men den har også ført til en økning i lokale og regionale samlinger, gateaktivisme og økt medlemskap for nasjonalistiske organisasjoner.

I flere tiår har unge hvite menn blitt fortalt at de er selve symbolet på alt som er galt med verden. De blir konstant bombardert med venstresidens mantra som «giftig maskulinitet» og «hvitt privilegium» og de har de blitt fortalt at de skal «sette seg ned, holde kjeft og akseptere» deres egen demografiske forskyvning, mangel på muligheter, lavere lønn og å bli sendt for å dø i kriger i Midtøsten.

«Alt-Right»-bevegelsen som vokste frem på ulike nettfora og nettsamfunn og har et bredt spekter av ulike oppfatninger. Helt sentralt er likevel idéen om å forkaste politisk korrekthet, liberalisme, demokrati og tvungen multikulturalisme. Unge hvite menn og kvinner forstår nå at det handler om å dytte tilbake eller bli presset ned. Mange unge samler seg derfor nå rundt denne nye bevegelsen som ønsker å kjempe tilbake, utfordre massemedia, politisk korrekthet og multikulturalisme.

twpaktivisme4
Gateaktivisme er en stor del av TWP sin strategi.
Fortell oss om ditt radioprogram «The Daily Tradionalist» og hvor det er tilgjengelig.

Det er med store ære at jeg får muligheten til å ha en halvtimes direktesending hver mandag til fredag på The Daily Stormers radiosatsning Radio Aryan. Som radiovert inviterer jeg gjester som spenner seg fra amerikanske og europeiske nasjonalister til kommentarer fra egne partimedlemmer. Vårt mål er å tilby daglige nyhetsoppdateringer, diskusjoner om taktikk, fremme nasjonalistiske hendelser og å ha et engasjerende program som både er underholdende og informativt.

Du kan lytte til livesendingen hver mandag til fredag fra klokken 18:00 (norsk tid) HER. Hvert eneste radioprogram blir senere lagt ut under radio-seksjonen på The Daily Stormer noen timer etter direktesendingen er over.

Stemmer det at du har blitt utestengt fra Storbritannia?

Ja, jeg ble utestengt fra Storbritannia av den nåværende statsministeren i Storbritannia, Theresa May, da hun var innenriksminister i Storbritannia. Jeg ble utestengt for en rekke ting som jeg bærer som et merke av ære, de inkluderte blant annet «rasisme, homofobi, antisemittisme, og oppfordring til rasehat».

Jeg hadde planer om å delta på London Forum i Storbritannia for å holde et foredrag, men fikk mitt forbudsbrev før jeg var i stand til å delta på møtet. Alle mine posisjoner og min retorikk er basert på fredelig og lovlig politisk revolusjon for alle europeere slik at de kan gjenvinne sine hjemland fra den globale eliten og fremmede inntrengere. Tydeligvis så er det å tro at det britiske folket skal få styre Storbritannia for radikalt for en person som Theresa May. Dette er bare et ytterligere bevis på at «konservative» er nikkedukker for det fiendtlige systemet og ikkr kan stoles på.

Du reiser ofte til Europa for å bygge nettverk med forskjellige nasjonalistiske grupper. Hva er etter din mening den største forskjellen mellom nasjonalistiske organisasjoner i Europa og i USA, og hva kan vi lære av hverandre?

Den største forskjellen mellom de europeiske og amerikanske bevegelser er identitet og mål, men dette holder på å endre seg. Historisk sett har vi i Amerika hatt sterke regionale identiteter og divisjoner mellom nord og sør, øst og vest, og så videre. Den europeiske nasjonalismen er basert på en konkret identitet og et ønske om å gjenvinne sine nasjoner, noe som den amerikanske nasjonalisme lenge har slitt med.

b1
Heimbach sammen med tsjekkiske, polske, tyske, slovakiske og britiske nasjonalister i Praha.
Hva er ditt inntrykk av Den nordiske motstandsbevegelsen?

Den nordiske motstandsbevegelsen har vært en inspirasjon både for meg personlig så vel som mitt parti. Det mest imponerende aspektet med Motstandsbevegelsen er deres dedikasjon som en profesjonell nasjonalsosialistisk organisasjon som er aktiv på gatene og som engasjerer seg i lokalsamfunnet. En slik dedikasjon til handling er noe enhver nasjonalistisk organisasjon bør etterligne.

Motstandsbevegelsen baner vei som en moderne nasjonalsosialistisk organisasjon med tanke på propaganda, bekledning, organisasjon og taktikk, og jeg er beæret over at mitt parti er alliert og kamerater av Den nordiske motstandsbevegelsen.

En av dine største politiske inspirasjoner er Corneliu Codreanu, grunnleggeren av Jerngarden i Romania på begynnelsen av 1900-tallet. Hvilke av Codreanus idéer har gjort mest inntrykk på deg?

Corneliu Codreanu var en av de største nasjonalistiske ledere i det 20. århundre. Hans viktigste lære for meg er hans tanker om plikt og ansvar for en nasjonalist. Codreanus menn var kjent som legionærer og disse mennene påtok seg en fanatisk hengivenhet til Romanias politiske, økonomiske, demografiske og åndelig helse. Opplæringen av hver legionær var intens, men på grunn av dette ble det smidd menn av en utrolig kraft.

Hver legionær var en soldat i en kamp for total fornyelse, en ny mann, en som vil føre sin nasjon og sitt folk til storhet. Ett hvert offer som en legionær var ventet å gjøre gjennom fysisk trening, åndelig hengivenhet, kjærlighet, hjelpsomhet til hverandre og tilstedeværelse på gatene gjorde at hver eneste mann ble en revolusjonær kraft, og forent ble de uknuselige.

Etter andre verdenskrig ble nesten alle av legionærene kastet i fengsel. Men deres styrke og ære som medlemmer av Jerngarden var så stor at de nektet å bli brutt ned av bolsjevikiske kommissærer og torturister, uavhengig av smerten og lidelsen de måtte gjennomgå.

For meg er så er budskapet til Corneliu Codreanu noe som alle nasjonalister bør følge. Vår hengivenhet til vårt folk er ikke en hobby eller en midlertidig ting, hver nasjonalist må sverge en ed til seg selv, til sine kamerater, til sin Gud og hans nasjon, at han er villig til å gjennomgå alle former for lidelser og ulykker for sitt fedreland og for sitt folks overlevelse.

cc
Martyren Corneliu Codreanu gav sitt liv for den nasjonalistiske kampen.
Del gjerne en solskinnshistorie med oss fra dine opplevelser i den nasjonalistiske kampen.

En av våre beste ledere for en lokal parti-avdeling er et tidligere medlem av Kommunistpartiet USA (CPUSA). Han tilsluttet seg til CPUSA i ung alder fordi de var tilsynelatende anti-kapitalistiske og fordi han var arbeider og kom fra en arbeiderklassebakgrunn. Etter rundt et år som aktiv medlem innså vår kamerat at til tross for alt snakket om å kjempe for arbeiderklassen, så hadde CPUSA og deres venstreorienterte allierte ikke hadde noe annet enn avsky mot den hvite arbeiderklassen og lokalsamfunnet. Som en hvit heteroseksuell mann ble han utstøtt fra møter og arrangementer på grunn av hans rase og bakgrunn, mens flesteparten av de andre medlemmene kom fra rike familier og kjempet for selve symbolet av borgerlige verdier.

Disse venstreorienterte brydde seg bare om homofile, abort, åpne grenser og radikal internasjonalisme. Vår kamerat innså da at CPUSA ikke var noe annet enn en manifestasjon av det globale og kapitalistiske systemet, en fiende av arbeiderklassen og alle frie folk.

Han forlot CPUSA og begynte å lese andre antikapitalistiske tenkere og fant til slutt ut av at det er bare nasjonalisme som vil gi økonomisk og sosial rettferdighet for arbeiderklassen, og bare nasjonalisme som kan stå imot globalistene, kapitalister og de «rotløse kosmopolitter».

Med etableringen av vårt parti ble vår kamerat en av våre mest aktive medlemmer og har senere bragt inn mange av hans tidligere partikamerater inn i sin lokale gruppe.

Tusen takk for intervjuet! Noen siste tanker eller ord til våre lesere?

Min siste tanke er at tiden for at vårt folk kommer sammen og kjemper er nå! Uansett hvilken europeisk nasjon vi kommer fra, så strømmer blodet av Europa i våre årer, noe som gjør oss alle til brødre og søstre i den samme utvidede familien.

Som en av våre store martyrer en gang sa;

Ti hjerter, ett slag.
Ett hundre hjerter, ett slag.
Ti tusen hjerter, ett slag.

Våre hjerter må slå i takt mens vi marsjerer frem til vår endelige seier og den endelige frigjøringen av vårt folk og våre landområder. Hill Seier!

Se en video fra Traditionalist Worker Party nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=AQvP7zaMTkM