Hjem Artikler Intervju med Vanguard America

Intervju med Vanguard America

INTERVJU Frihetskamp har intervjuet talsmannen for den fascistiske organisasjonen Vanguard America om den nåværende politiske situasjonen i USA og hvordan mange amerikanere har fått øyene opp for organisert motstand.

Hva er Vanguard America?

– Vanguard America er en amerikansk fascistisk organisasjon som er dedikert til å gjenreise flammen av sivilisasjon som i den seneste tiden har dimmet kraftig i den vestlige verden. Vi ønsker å forene et hvitt Amerika under vår fane for å beskytte hvite interesser og forberede amerikanere av europeisk herkomst på de vanskelige tidene som kommer. Organisasjonen er omtrent et år gammelt og har vokst konsekvent siden den ble opprettet.

Hva er organisasjonens ideologiske prinsipper?

– Vi er fascister. Vi tror at Amerika trenger sin egen unike form for fascisme for å representere sin historie og det amerikanske folkets pan-europeiske identitet. Vårt politiske manifest er å finne på vår hjemmeside.

Hva slags aktiviteter er organisasjonens medlemmer involvert i?

– Vi driver blant annet med folkeopplysning som innebærer spredning av propaganda i form av plakater og flyveblader rundt om i det offentlige rom, noe som vanligvis gir en god del mediedekning fra den hysteriske løgnpressen. Medlemmer av organisasjonen deltar også i samlinger og demonstrasjoner rundt om i landet, driver med fysisk trening, skaper nettverk og vedlikeholder broderskap.

Hva er det som skiller Vanguard America fra andre nasjonalistiske grupper i USA?

– Vi toner ikke ned vårt språk eller gjemmer oss bak andre etiketter. Vi vokser dessuten mye raskere enn mange av organisasjonene rundt oss. Vi bærer en unik estetikk som appellerer direkte til Amerika og til hvite amerikanere.

Regnes organisasjonen som en del av den bredere Alt-Right-bevegelsen i USA?

– Vanguard America identifiserer seg ikke med Alt Right-etiketten, men vi er assosiert med grupper og enkeltpersoner som gjør det. Vi kaller oss selv for fascister, så det er ikke nødvendig å identifisere oss som Alt-Right, ettersom vårt politiske budskap er tydelig. Samtidig så kan vi veldig godt falle innenfor Alt Right-sfæren, men vi bruker ikke begrepet for å beskrive oss selv.

Hvordan vil du beskrive Alt-Right-bevegelsen?

– Alt-Right-bevegelsen er en løs koalisjon av for det meste yngre individer som har blitt presset til nasjonalisme av et Amerika som i de seneste årene har kraftig forverret seg. I denne kaotiske massen av enkeltpersoner og urealisert potensial, har forskjellige grupper sprunget opp for å forene bestemte deler av Alt-Right-bevegelsen – for skape et etnisk folkefellesskap og et kollektiv som kan utføre handling.

Hvordan vil du beskrive den nåværende politiske situasjonen i USA og den voksende spenningen mellom venstresiden og nasjonalister på gatene?

– Amerika blir stadig mer polarisert, og denne trenden viser ingen tegn på å stoppe. Det faktum at systemet ser gjennom fingrene på at venstreorienterte kriminelle organisasjoner helt åpenlyst angriper meningsmotstandere, har samlet mange hvite amerikanere med nasjonalistiske og anti-marxistiske holdninger. Ytringsfriheten, som teknisk sett tillates av grunnloven, har blitt oppløst av venstreekstreme og deres voldelige trakasseringer. Disse spenningene vil bare fortsette å vokse i størrelse til enten staten går inn for å beskytte sine rettmessige borgere, eller til grupper som våre rett og slett jager kommunistene bort fra gatene.

https://www.youtube.com/watch?v=vwPxCh2QNZw

Den marxistiske venstresiden ser ut til å bli stadig mer upopulære og blir regelmessig latterliggjort i sosiale medier. Hvordan ser du på det kommende paradigmeskiftet der flere unge avviser den dekadente kulturmarxismen til fordel for andre mer sunne og tradisjonelle alternativer?

– Den marxistiske politikken til venstresiden kommer til å feile, slik som den alltid gjør. Mange unge hvite amerikanere har allerede begynt å innse dette og reagerer tilsvarende. I dette landet har du frihet til å stemme ved valg, men du vil aldri få det du stemte på. Det finnes derfor en enorm frustrasjon over mangelen av forandring blant veldig mange unge mennesker. Systemet har nå blitt så stort, så oppblåst, og så tyrannisk at det virker å motsette seg enhver sunn forbedring. Dette fører til at mange hvite amerikanere begynner å søke etter alternativer, etter en politikk hvor de faktisk får høste frukten av deres arbeid. «Demokratiet» er på vei mot stupet, og tiden for en ny amerikansk republikk nærmer seg.

Hva er din oppfatning av den seneste negative utviklingen rundt Donald Trump?

– Trump kunne ha vært et skritt i riktig retning, men han er imidlertid ganske enkelt kun en annen politisk brikke som er ødelagt av systemet. Den jødiske innflytelsen i regjeringen, tilsammen med flere tiår med undergravende politikk, har tilsynelatende ødelagt alle håpefulle forventninger om et politisk skifte til bedre tider. Innvandrere fortsetter å strømme inn i landet, grensene forblir åpne, og universitetene fortsetter å gi etter for kommunisme. Vi har alltid visst at det ikke ville være presidenten som kom til å redde vårt folk, den oppgaven er utelukkende opp til organisasjoner slik som våre. Denne seneste utviklingen er derfor uheldig, men forventet.

Hva er ditt inntrykk av Den nordiske motstandsbevegelsen?

– Mange amerikanere er veldig imponert over Den nordiske motstandsbevegelsen og ønsker å skape lignende suksesser i Amerika.

Hva mener du er den største forskjellen mellom nasjonalistiske grupper i USA sammenlignet med Europa? Hva kan vi lære av hverandre?

– Grupper som våre i Amerika er ikke bundet og begrenset av de harde lovene om «hatytringer» og andre tankeforbrytelser som i for eksempel Storbritannia eller Tyskland. Vi har også lov til å eie og trene med skytevåpen på en konstruktiv måte, og vi har til å med muligheten til å demonstrere med dem i all offentlighet i mange områder.

Enkelte deler av den amerikanske Alt-Right-bevegelsen, i tillegg til de aller fleste høyrekonservative i USA, er derimot svært plaget av libertarianisme – en politisk ideologi som fremfor alt fokuserer på individualitet. På grunn av dette mangler vi den kollektive ånden som mange nasjonalister i Europa har når det gjelder identitet. Alt for mange amerikanere har en tendens til å se på seg selv som enkeltpersoner og ikke som en del av en større helhet, og derfor fortsetter de å handle og forberede seg på den måten. Amerikanske organisasjoner har mye å lære fra organisasjoner som Motstandsbevegelsen og europeiske identitærgrupper når det gjelder aktivisme og hvordan man viser offentlig styrke.

Hvordan selger man ideen om en kollektiv identitet basert på rase til unge amerikanere?

–  Man må fortelle dem at selv om de ikke bryr seg om politikk, så bryr politikken seg om dem. Mange amerikanere på høyresiden føler at nasjonens utvikling går feil vei og de er svært bekymret. I vanskelige tider er ingen enslig mann like sterk som et samfunn. Kultur og historie er en ekstrem viktig del av dette. Man må gjøre disse yngre individene klar over at de ikke kun er enkeltindivider, men at de er mer enn som så, de er faktisk en videreføring av deres forfedre og et forløp til sine etterkommere. Pengene deres kan ikke følge dem til graven, deres eiendeler vil aldri kunne legge blomster på gravsteinen deres.

Hva er de fremtidige planene for Vanguard America?

– Våre fremtidige planer innebærer å nå ut mer direkte til hvite amerikanere i fattige deler av landet, til områder hvor de har blitt forsømt og forlatt av staten. Vi kommer også til å fortsette å motvirke de voldelige og kriminelle kommunistiske organisasjonene som har fått fotfeste i noen av USAs største byer. I tillegg til dette så jobber vi mot å skape et stort nettverk av medlemmer og danne tette og sammenhengende lokalsamfunn i deres respektive regioner. De skal trene sammen, samarbeide, kjempe sammen og tjene sitt folk sammen. Veien til suksess kommer fra å realisere et mål som et kollektiv.

Takk for intervjuet! Har du en siste melding til våre lesere?

Å støtte våre brødre i andre land som kjemper den samme kampen er essensielt!