Hjem Opinion Kommentar Islamist-svermeri fra VG

Islamist-svermeri fra VG

ISLAMISME 1. september er en stor merkedag i Russland og Ukraina. Da starter et nytt skoleår, og små og store setter av dagen til en gjennomgående feiring av begivenheten. VG markerte inngangen til denne dagen med en «kompis-reportasje» av noen spesifikke fremmedkrigere i Ukrainsk tjeneste. I dette tilfellet gjaldt det en islamistisk, tsjetsjensk bataljon og noen av deres medlemmer, sistnevnte med angivelig skandinavisk tilknytning. VG underslår imidlertid betydningen og forbindelsen dagen og disse soldatene har.

Gymsalen hvor de fleste av gislene ble holdt, og drept. Fra basketballringen i bakgrunnen hang det en bøtte med eksplosiver og metalldeler rett over hodene på barna som satt med ryggen mot veggen under. Foto: Leon, CC BY-SA 3.0, Wikimedia commons.

Alle som har vært i Russland eller Ukraina 1. september kan ikke ha unngått å blitt gjort oppmerksom på hvilken stor begivenhet dagen er for befolkningen. Å følge sitt avkom, familiemedlem eller slektning, og delta på feiringen ved de respektive utdanningsinstitusjonene, er en av de store merkedagene i året. VG markerer dagen på sin måte med en voldsromantisk reportasje fylt med testosteron og krutt.

Reportasjen omhandler som sagt medlemmer av en tsjetsjensk bataljon som kjemper på ukrainsk side, mot russerne. Spesielt er fokuset rettet mot to soldater med angivelig skandinavisk tilknytning, blant andre «norsk-tsjetsjenske Mikael Andersson» (VG har flere ganger redigert bataljonens navn uten å opplyse om dette, men har nå fjernet denne helt fra reportasjen, og det antakelig med god grunn.) Ser man på bildene er det åpenbart at gruppen er en del av «Dzhokhar Dudayev-bataljonen». Denne bataljonen har røtter tilbake til uavhengighetskrigene på 1990- og 2000-tallet, hvor islamister forsøkte å opprette et islamistisk kalifat i Kaukasus, sør i Russland. Og når vi snakker om islamister i denne sammenhengen så er ikke det utelukkende i politisk forstand; dette er den hodekappende varianten som også hadde/har mange fremmedkrigere i ISIS. Vladimir Putin klarte med god hjelp fra de moderate sufi- og sjia-muslimene i Tsjetsjenia å nedkjempe forsøket, men til høy pris. Russland opplevde flere, store terroraksjoner på egen jord, og faren til nåværende president i Tsjetsjenia, Ramzan Kadyrov, ble drept av disse islamistene i 2004. Faren var da selv president.

Flagget til Den tsjetsjenske republikken Ichkeria, et aspirerende kalifat i Kaukasus. By Ammian – Own work, CC BY-SA 3.0, Wikimedia commons.

En av de store, blodige terroraksjonene som denne bataljonen sto bak i Russland skjedde nettopp 1. september, i det som er Russlands nasjonale traume og landets «11/9». I byen Beslan i republikken Nord-Ossetia, en kristen, russisk enklave i Kaukasus, gikk islamister fra bataljonen i 2004 til angrep mot Skole 1 idet barn, familier og lærere var samlet til et nytt skoleår. Gisselaksjonen varte i tre dager og 330 gisler ble drept, mer enn halvparten av disse var barn. Terroraksjonen fikk naturlig nok global oppmerksomhet og etablerte bataljonen som en av de mest blodige og voldelige verden til da hadde sett. I tillegg sto den bak to selvmordsaksjoner mot russiske passasjerfly og aksjonen mot Centerteateret i Moskva i 2002.

Hva er motivasjonen for at VG velger å publisere en slik reportasje, med en slik vinkling, med et slikt fokus, akkurat på denne datoen? Man kunne kanskje tilskrevet det den 14-årig sommervikaren som ikke visste bedre. Men sommeren er over, sommervikarene på desken er stort sett tilbake på en, forhåpentligvis, fredfull skolehverdag. Dessuten er reportasjen ledsaget av to navn, to mannlige journalister. Kan det være et utslag av et «TV2-redaktør-forelsker-seg-i-islamist-og-omtaler-denne-fordelaktig»-syndrom? Neppe. Disse to mannlige journalistene kan nok kanskje ha en latent homoerotisk tiltrekning mot menn i uniform, yrkesgruppen er ikke akkurat kjent for sine alfahanner, men det forklarer likevel ikke det usmakelige aspektet med sammenfallende dato. Tilfeldighet? Med 364 andre datoer i året å velge fra? Det er egentlig bare én mulig grunn: de vet akkurat hva de gjør, og det er bevisst. De vil håne og de vil fornedre, og barn spares ikke. Som nasjonalsosialister er vi ikke ukjent med fenomenet og vi bør ikke ha noen illusjoner. Alt som vitner om et uttrykk for tradisjonelle samfunn og verdier, av folkefellesskap, skal angripes og rives ned, og erstattes med liberale «verdier»: globohomo. Når Vesten snakker om «forsvar av våre verdier» så er det i essens at våre barn kan gjennomgå kjønnsmutilasjon hvis de ved frokostbordet en dag føler for det. Dette er lakmustesten på et liberalt, demokratisk samfunn.

PS! «Norske Mikael Andersson» bærer ved siden av kalifat-emblemet også et Punisher-emblem, et emblem som norske soldater i Afghanistan begynte å bruke rundt 2010, og som ble en «merkevare» forbundet spesifikt med disse. Om islamisten har bakgrunn fra det norske forsvaret er imidlertid ukjent. Det kan også være snakk om et samarbeid mellom Forsvaret og mediene, med en «plantet» reportasje. Som vi vet har Vesten mobilisert til en total krig, noe som betyr at alle samfunnsområder skal integreres, underlegges, koordineres og tilpasses de nasjonale sikkerhetsmyndighetene. Som en kuriosa kan nevnes at siste gang dette ble avslørt var nettopp i Afghanistan når fire norske spesialsoldater ble drept der i 2010. Den norske befolkningen fikk imidlertid ikke denne nyheten før nesten en uke etter hendelsen; mediene ble av Forsvaret pålagt å vente med nyheten, noe de etterkom uten spørsmål.