Hjem Nyheter Israel skryter av å ha lykkes med å endre polsk lov

Israel skryter av å ha lykkes med å endre polsk lov

JØDISK MAKT Polen tilbakekaller den nye loven fra tidligere i år som forbød å tillegge landet skyld for påståtte forbrytelser mot jøder under det såkalte holocaust. Den israelske statsministeren uttaler at Israel med dette har fullført sitt mål om å få den antisemittiske, anti-israelske og «anti-polske» loven tilbakekalt.

Torsdag for en uke siden ble en bitter diplomatisk tvist om Polens nye «holocaust»-lov avsluttet, der Polen nå velger å tilbakekalle loven. Det blir nå ikke lenger straffbart å anklage landet for påståtte forbrytelser mot jøder under det såkalte holocaust i Polen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu leste i forbindelse med en tale han holdt i forsvarsdeparetementet i Tel Aviv opp en «felles» uttalelse formulert av den polske og israelske regjeringen.

Netanyahu ønsket Polens tilbakekallelse av loven velkommen, og sa at dette kom som et resultat av at Israel sto opp for å forsvare «sannheten». Han fortalte om det sinne som Polens nye lov har forårsaket blant jøder både i Israel og ellers i verden. Ifølge Netanyahu utgjorde den polske loven innskrenkninger i ytringsfriheten med hensyn til «holocaust», hvilket Israel har sett meget alvorlig på.

Netanyahu vektla videre verdien av gode relasjoner mellom de to landene. Disse relasjonene inkluderer et «felles ansvar for å bevare minnet om «holocaust»», sa han.

– Det er klart for alle at «holocaust» var en forbrytelse verden aldri tidligere har sett, en forbrytelse utført av Nazi-Tyskland mot den jødiske nasjonen, de polske jødene inkludert. Den polske regjeringen uttrykte forståelse for betydningen «holocaust» har som det mest tragiske kapittelet i jødenes historie. Vi sto opp og forsvarte sannheten og oppfylte vår viktigste oppgave: å forsvare den historiske sannheten om «holocaust». Det er på dette viset vi kommer til å fortsette å agere, sa Netanyahu på hebraisk til sine rasefrender.

Netanyahu fortsatte deretter sin tale på engelsk og leste opp en uttalelse den polske og israelske regjeringen hadde utarbeidet i felleskap i forbindelse med tilbakekallelsen av loven. Uttalelsen reflekterte en forståelse fra israelsk side med hensyn til Polens misbilligelse av begrepet «polske dødsleire» og at et slik begrep var å anse som «anti-polonisme». Videre fordømte Netanyahu «hvert enkelt tilfelle av grusomhet utført av polakker mot jødene under den annen verdenskrig», men nevnte også at en del polakker hadde hjulpet jøder under krigen, herunder «den polske eksilregjering».

– Vi er beæret over å minnes de heltemodige handlingene der polakker risikerte livet for å redde jøder, sa han og fortsatte med å vektlegge begge lands engasjement for «uforhindret» å kunne fortsette forskning rundt «holocaust».

– Vi anser det som et felles ansvar å bedrive fri forskning for å fremme en forståelse og for å bevare forståelsen av «holocaust-historien». Vi støtter fri og åpen historisk forskning av alle aspekter ved «holocaust» slik at den kan bedrives uten frykt for juridiske konsekvenser, leste Netanyahu fra den israelsk-polske uttalelsen, som altså gjør det klart at såkalte holocaust-overlevere og deres familier ikke vil risikere påtale i forbindelse med deres rett til «ytringsfrihet og akademisk frihet» relatert til «holocaust».

– Ingen lov kan, og ingen lov kommer til å endre på det, sa Netanyahu før han fortsatte med å fordømme «anti-semittisme» og «anti-polonisme».

Den «frie» forskningen som Netanyahu omtaler vil dog etter all sannsynlighet ikke være så fri at den også vil omfatte revisjonistiske undersøkelser, eller omfatte forskning som ellers setter spørsmålstegn ved den oppleste og vedtatte «sannheten» rundt forestillingen om de 6 millioner jøder.

Men en del kritikere i Israel er fortsatt svært misfornøyde med Polen ettersom de ikke anser at lovendringen går tilstrekkelig langt i å hegne om jødenes interesser. Yair Lapid, som er leder for partiet Yesh Atid, og som påberoper seg å være å være barn av en såkalt holocaust-overlever, beskriver lovendringen som en «dårlig spøk».