Hjem Nyheter Israelske militære bruker palestinske barn som menneskelige skjold

Israelske militære bruker palestinske barn som menneskelige skjold

PALESTINA: FNs komité for barns rettigheter (barnekonvensjonen) rapporterer om tusenvis av palestinske barn som i løpet av en tiårs periode systematisk har blitt såret, arrestert, torturert og anvendt som menneskelige skjold av Israel.

Palestinian-child-Israeli-soldiers-460x259
Illustrasjonsfoto

Israels utenriksminister benekter anklagene i rapporten og kaller det hele for «gjenbruk av gamle saker som ikke har noen betydning».

Palestinske barn som har blitt arrestert av israelsk militære og politi har systematisk blitt utsatt for fornedrende behandling, ofte tortur: De avhøres på hebraisk, et språk barna ikke forstår og de tvinges til å skrive under på tilståelser på hebraisk for å løslates.

«Hundrevis av palestinske barn har blitt drept og tusenvis skadet under rapporteringsperioden som følge av Israels militære operasjoner, spesielt i Gaza», angis det i en ny FN-rapport.

I løpet av den tiårsperioden som FNs eksperter på menneskelige rettigheter gransket hvordan barn har blitt behandlet i området har man kommet fram til følgende: «Opp til 7000 barn i alderen 9 til 17 år har blitt arrestert, forhørt og fengslet de siste ti årene. Barna blir påsatt fotlenker med kjetting mellom samt håndjern, de stilles fremfor militærdomstoler og sitter ofte i isolat, iblant i måneder».

Komitéen uttrykker også en dyp uro over «den kontinuerlige bruken av palestinske barn som menneskelige skjold og informanter» og rapporterer videre at 14 slike tilfeller har blitt oppdaget bare mellom januar 2010 og mars 2013.

«Israelske soldater har anvendt palestinske barn for å ta seg inn i potensielt farlige bygninger samt tvunget de til å stå foran militær kjøretøy for å avskrekke steinkasting», sies det videre.

Israeli-soldiers-palestinian-kid-230x172Å kaste stein på de israelske soldatene er den mest vanlige forbrytelsen som mindreårige palestinere sitter fengslet for. Dømte palestinske mindreårige kan rammes av straffer på opp til 20 års fengsel, rapporterer komitéen.

Nesten ingen av de som bruker barn som menneskelige skjold og informanter har blitt straffet. Soldater som faktisk har blitt tiltalt og dømt for å med våpen ha tvunget niårige barn til å undersøke pakker de har mistenkt kan inneholde sprengstoff, har kun fått betingede dommer på 3 måneder – og i noen tilfeller blitt degraderte.

Israel, som forkaster den internasjonale opinionen om at deres bosettinger på Vestbredde er ulovlige, fornekter alle anklagene i FN-rapporten.

Kilder:
UN: Palestinian Children Tortured, Used as Human Shields by Israel
Israel used Palestinian minors as human shields, detain and torture – UN