Hjem Historie Dagens historiske Jacob Berzelius – den svenske kjemiens far

Jacob Berzelius – den svenske kjemiens far

HISTORIE Den 20. august 1779 ble Jacob Berzelius født – Sveriges mest kjente naturforsker og kjemiker.

640px-Jacob-Berzelius-forside

Jöns Jacob Berzelius ble født den 20. august 1779. Han er kjent som oppdageren av flere grunnstoffer og for å ha oversatt kjemien til atomteoriens språk. For sine oppdagelser regnes pioneren Berzelius som den svenske kjemiens far, men også som en av den moderne kjemiens grunnleggere.

Berzelius ble født i sin mors foreldrehjem i Väversunda i Östergötland. Etter at moren døde tidlig flyttet Berzelius til slektninger i Linköping. Han gikk på Linköpings gymnasium, men fant det vanskelig å passe inn i skolen. Han var allerede fra tidlig alder interessert i naturen og å gå på turer, hvor han som Linné (en annen av Sveriges mest kjente vitenskapsmenn) samlet på dyr og planter. Hans snevre interesse av naturstudier gav ham dårlige karakterer og han ble erklært å være en «ung mann av tvetydig håp».

J%C3%B6ns_Jakob_Berzelius

Berzelius ble tvunget til å avbryte sine studier for å forsørge seg, men begynte i 1796, bare 17 år gammel, å studere til å bli lege ved Uppsala universitet. Det var på denne tiden han begynte å interessere seg for kjemi. En stor årsak var læreren Anders Gustaf Ekeberg, som noen år senere oppdaget grunnstoffet tantal. En sommer jobbet Berzelius i et apotek i Vadstena hvor han arbeidet med glassblåsing og lagde barometre og termometre. Under sin studietid studerte han brønnvannet i Medevi brønn, noe som ble lagt frem som magisteravhandling. I tillegg til kjemisk teori utførte Berzelius flere eksperimenter, også hjemme på sin fritid. Et av disse eksperimentene handlet om å undersøke galvanisk strøm som medisinsk behandlingsmetode av sykdommer.

Etter å ha fullført skolen i 1802 arbeidet han en stund som lege før kjemikeren og fysikeren Wilhelm Hisinger, som så Berzelius’ potensial, gav ham et laboratorium. Som laboratorieassistent fikk Berzelius Anna Sundström, som fikk såpass stor kunnskap om kjemi at hun blir kalt for Sveriges første kvinnelige kjemiker. I 1807 ble Berzelius professor i kjemi og farmakologi ved Kirugiska skolan (senere Karolinska institutet) og året etter ble han medlem av Kungliga Vetenskapsakademien, hvis han elleve år senere ble sekretær for, en stilling han beholdt frem til sin død i 1848.

Berzelius er mest kjent for innføringen av atomteorien i kjemien. Som en kjemiens Linné skapte han et bokstavsystem hvor han gav latinske navn til alle kjente grunnstoffer slik som gull (Aurum), sølv (Argentum), og oksygen (Oxygenium), og bestemte at hans atomtegn skulle betegnes med det første eller de to første bokstavene (Au, Ag, O). Han angav også proporsjoner for når disse grunnstoffene forenes (for eksempel H2O). Utifra John Daltons atomteori utarbeidet Berzelius den første tabellen over atomvekt, som hovedsakelig fortsatt brukes i dag. Disse meget nøyaktige og presise bestemmelsene av atomvekter regnes av mange av dagens kjemikere for å være Berzelius’ viktigste bidrag til kjemien.

Berzelius’ skrivebord utstilt på Stockholms gamle observatorium.
Berzelius’ skrivebord utstilt på Stockholms gamle observatorium.

I tillegg til dette oppdaget Berzelius flere grunnstoffer: silisium, selen, cerium og thorium. Silisium er hovedkomponent i blant annet glass og keramikk og brukes i metallegeringer i produksjon av biler og i forbindelser til betong og sement. Selen ble senere grunnlaget for produksjon av fotoceller og cerium brukes i blant annet ovnsvegger, glasspussemiddel og lampekapper. Thorium, et radioaktivt grunnstoff som kan brukes som brensel i kjernekraftverk, ble sendt til Berzelius av en norsk mineralog, hvis sønn hadde funnet et svart mineral i Norge som han ikke kunne identifisere. Berzelius gav grunnstoffet navnet etter tordenguden Tor.

Berzelius har fått mange gater, minnesteiner, statuer og en park oppkalt etter seg. I Paris finnes også «Rue Berzélius» som vitner om hans storhet internasjonalt. I hans navn finnes det i Sverige også «Berzelii ek» som er et fredet naturminne. Det sies at da Jacob Berzelius giftet seg med Elisabet Johanna Poppius i 1835 så fant giftemålet sted under akkurat den eika.

Statue av Berzelius i Berzelii park i Stockholm.
Statue av Berzelius i Berzelii park i Stockholm.

Jacob Berzelius gikk bort den 7. august 1848. Han regnes for å være Sveriges mest betydningsfulle vitenskapsmann etter Carl von Linné og en av sin tids aller største autoriteter i kjemien. Den svenske kjemiens far skal også ha bidratt til at Sverige fortsatt er langt fremme i kjemien med avansert forskning og flere nobelprisvinnere.