Hjem Opinion Kommentar Jøde: «Folkeutbyttet må skje raskere»

Jøde: «Folkeutbyttet må skje raskere»

KOMMENTAR Den jødiske risikokapitalisten Gabriel Urwitz skriver i Dagens Industri om sitt syn på folkeutbyttet. Han synes at det er bra, men at alle partier må hjelpe til for å gjøre det raskere.

Gabriel Urwitz. Foto: Twitter.

Gabriel Urwitz er en jødisk risikokapitalist, grunnlegger av foretaket Segulah, og finansmann bak venstreekstreme Expo. I artikkelen «Sverige må tilpasses til sin nye demografi» i Dagens Industri skriver den jødiske propagandisten om sitt syn på folkeutbyttet.

Masseinnvandringen

Urwitz konstaterer innledningsvis at Sveriges demografi har blitt forandret til det mørkere de siste 30-40 årene. «Sverige er det landet innen EU og Storbritannia som har høyest andel utenlandskfødte i sin befolkning», skriver han.

Andelen utenlandskfødte som bor i landet når opp til 20 prosent, og en overveldende majoritet av denne folkegruppen består så klart av innvandrere fra den tredje verden. Dette inkluderer jo heller ikke de hundretusenvis av rasefremmede som dessuten er født innenfor Nordens grenser.

«Utviklingen er mer dramatisk enn i noe annet EU-land. Jeg skulle tro at forandringen har gått raskere her enn i noe annet land i verden under hele etterkrigstiden, muligvis med unntak for Israel,» skriver den frekke propagandisten.

Om loven hadde tillatt det hadde jeg gjerne kalt ham noe verre.

Den eneste «lille» forskjellen er at innvandringen til Israel siden andre verdenskrig utelukkende har bestått av etniske jøder, i motsetning til Europa, hvor millioner av rasefremmde fra den andre siden av verden har søkt et luksusliv på bekostning av vårt folk.

Masseinnvandringen har ført med seg uhørte lidelser for det svenske folket gjennom innvandrende individers kriminelle forehavender og utnyttelse av de svakere i samfunnet. Men det verste av alt er at det risikerer å på sikt raseblande vekk det nordiske folket for alltid.

«Svenskene må akseptere folkeutbyttet»

Urwitz behøver dog ikke uroe seg for dette, han er ikke nordisk. Tvert om sier han at han ser positivt på folkeutbyttet, bare det går fortere:

Rett håndtert kan innvandringen på lang sikt skape gode forutsetninger for økonomisk vekst – særlig i et samfunn med en aldrende befolkning, og skape positiv dynamikk. Men da må den håndteres av våre politikere, noe de hittil har mislykkes alvorlig med. […]

Jeg ser ikke forandringen av Sverige til et mer flerkulturelt samfunn som noe negativt – tvert om. Hvorfor elsker så mange svensker å dra til New York? Sannsynligvis blant annet for å få oppleve og kjenne dynamikken og kraften i det flerkulturelle samfunnet som New York i høyeste grad er. Også Sverige kan rett håndtert dra stor nytte av å være et mer flerkulturelt samfunn.

Være seg om man vil vanke i flerkulturens New York eller ikke, så er Sveriges forvandling til det ugjenkallelige, hevder Urwitz.

«Det går ikke an å ønske seg tilbake til et Sverige som ikke lenger finnes. Det ser ikke politikerne ut til å ha forstått eller akseptert,» skriver han.

Årsaken til at skolene, sykepleien, rettsvesenet, velferden og pensjonssystemet holder på å feile kommer ikke av folkeutbyttet i seg selv – men av at svenskene ikke vil ha flerkultur, fortsetter det frekke resonnementet.

Han beskriver hvordan politikernes debatter om gjengkriminalitet, markedsleie og privatisering er irrelevante, ettersom de ikke aktivt fremskynder «integreringen»:

Den nåværende regjeringen skygger enten unna visse av problemene, eller beveger seg altfor langsomt, men også øvrige partier har samme problem. Sverigedemokratene har, akkurat som Donald Trump, tatt tak i visse viktige spørsmål.

Men samtidig lengter partiet tilbake til et Sverige som ikke lenger finnes, aldri kommer til å finnes eller aldri har funnes. Partiet har dessuten et høyst ubehagelig menneskesyn og vil forlate den tolerante, liberale samfunnsmodellen som er en grunnpillar for Sverige. Venstrepartiet setter spørsmål ved markedsøkonomien som grunnpillar for svensk økonomi, selv om dette har vært grobunnen for Sveriges sterke økonomiske fremgang i en stadig mer globalisert verden.

«Svenskene forvansker globalisme»

Her kommer en interessant del av artikkelen. Hva må ifølge Urwitz gjøres for å bevare dette liberale, globalistiske Sverige, «som alltid har funnes»?

Jo, han advarer indirekte om at dagens liberaldemokratiske samfunn ikke kommer til å klare seg med en nordisk majoritetsbefolkning.

Det viktigste tiltaket for ham er å bytte ut folket, og alle partiers ulikheter må tilsidesettes for dette endemålet:

«Om man mener alvor med å ta ansvar for Sverige, må både sosialdemokrater og moderate slippe taket i politisk prestisje og populistisk ideologisk fastlåsthet. Det er nødvendig at de to største partiene skaper et realpolitisk samarbeid, det vil si at sosialdemokrater og moderate samarbeider for å løse de store problemene som finnes,» skriver Urwitz med hensyn på politikernes «integreringsarbeid».

«Folkeutbyttet må gå først», er Urwitz’ konklusjon, selv om han ikke våger å skrive det i klartekst.

Som konklusjon vil jeg si at Urwitz’ artikkel er akkurat så frekk, løgnaktig og ondsinnet som man kan forvente seg av en person som ham. Han støtter seg offisielt på floskler som «en aldrende befolkning» og at det «uansett ikke går an å gå tilbake til et tidligere Sverige».

Den jødiske propagandisten bedyrer som nevnt at et Sverige uten flerkultur «aldri kommer til å eksistere». Men den påstanden skal han få spise opp en vakker dag!

Les også:
Dagens video: Kalergiplanen – Folkeutbytte
Dagens video: Norge er for hvitt, mener jøden Ervin Kohn
Dagens video: Polsk professor reagerer på Barbara Spectre
Dagens video: Jødisk rabbiner innrømmer at hvitt folkemord er målet
Dagens video: Jøder vil utrydde Amalek
Dagens video: Jøde innrømmer jødisk makt og plan om verdensherredømme
Dagens video: 20 eksempler på hvem som går i spissen for masseinnvandring til hvite nasjoner
Jødisk akademiker innrømmer at folkeutbyttet i Europa er et eksperiment
Jødisk organisasjon innrømmer at folkeutbyttet er planlagt
Jødisk uro over at hvite begynner å innse at de har blitt dømt til demografisk undergang