Hjem Nyheter Norge – Jødehatet vokser i Norge!

– Jødehatet vokser i Norge!

NORGE 70 prosent av jødene som er bosatt i Norge føler at antisemittismen øker, viser en ny spørreundersøkelse.

Holocaust-senteret holder til i Villa Grande på Bygdøy i Oslo, Vidkun Quislings bolig under andre verdenskrig.

Sionistiske Holocaust-senteret publiserte nylig en rapport om Norges befolknings holdninger til jøder og muslimer. Rapportens grunnlag er en spørreundersøkelse som har tatt for seg tre utvalg: Befolkningen generelt, jøder (bosatt i Norge) og muslimer (bosatt i Norge).

52 prosent av muslimene mener at negative holdninger til muslimer er utbredt, mens 70 prosent av jødene mener at «jødehatet» er blitt verre de siste årene.

Ni prosent av den totale befolkningen mente jøder har for stor innflytelse over internasjonal økonomi, mot hele 42 prosent av det muslimske utvalget.

I undersøkelsen svarer 20 prosent av muslimene og 11 prosent av resten av befolkningen at vold og trakassering av jøder kan forsvares med bakgrunn av Midtøsten-konflikten.

34 prosent av befolkningen generelt skal ha gitt tegn på «antimuslimske holdninger», mens 8,3 prosent skal ha hatt «antisemittiske holdninger». Blant muslimene lå de «antisemittiske holdningene» på 28,9 prosent.

 

42 prosent av befolkningen er enige i påstanden «muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet», mens 39 prosent er enige i at «muslimene utgjør en trussel mot norsk kultur». 31 prosent mener «muslimene ønsker å ta over Europa».

Kilde:
Jødehatet har blitt verre