Hjem Nyheter «Jøder fordriver kristne fra Jerusalem» – Patriark Theophilos III

«Jøder fordriver kristne fra Jerusalem» – Patriark Theophilos III

ISRAEL Patriark Theophilos III i den ortodokse kirken i Jerusalem har i et brev til president Biden advart mot det han mener er en målrettet jødisk kampanje for å fordrive kristne fra Jerusalem. Dette kommer etter flere desperate appeller de siste årene.

Patriark Theophilos i 2017 med daværende president Trump på sin høyre side. Foto: Public domain.

I brevet skriver patriarken blant annet: «Vår tilstedeværelse i Jerusalem er truet. Vi blir angrepet på vei til kirken av ekstreme jødiske krefter som målrettet angriper det kristne nabolaget, med formål å endre dets historiske, demografiske og geografiske natur, og å undergrave dets legitimitet og utslette den kristne tilstedeværelsen i byen.» Han fortsetter: «Våre kirker blir angrepet og vandalisert, og kirkens ansatte blir truet.»

Israelske myndigheter mener på sin side at kirkesamfunnet overdriver og at de har satt i gang store sosiale prosjekter i de områdene det gjelder, for å dempe konfliktnivået. De hevder også at antallet kristne har økt i de jødiske bydelene de siste årene, men underslår at kristne har i Israel som helhet gått fra å utgjøre en andel på 10% i 1922, til bare 2% nå.

Spørsmålene rundt den utsatte posisjonen kristne har i Israel har vært kjent lenge, og bekymringene har blitt flere og retorikken mer desperat. Senest 13. desember i fjor gikk det kristne samfunnet i Israel kollektivt ut og advarte mot at kristne var i ferd med å bli drevet ut av landet. Vi har også tidligere vist hvordan det kristne samfunnet i Israel systematisk blir truet og angrepet av jødiske grupperinger, angrep som har både en teologisk, så vel som materiell årsak. For jødene, i motsetning til muslimene, er Jesus en falsk Messias (som nå koker i Helvete, i følge Talmud) og hans tilhengere dermed kjettere. Den Ortodokse kirken sitter også på mange attraktive og verdifulle eiendommer i landet.