Hjem Nyheter Jødisk «dødsengel» hyller Azov – skal be Israel sende rabbiner for å...

Jødisk «dødsengel» hyller Azov – skal be Israel sende rabbiner for å begrave falne Azov-soldater

UKRAINAKONFLIKTEN Azov-bataljonen synes å ha en pågående kampanje der man ved hjelp av vestlig hovedstrømsmedia forsøker å vaske bort stempelet som «nazister». Kun dager innen kapitulasjonen i Azovstal publiserte jøden Bernard Henri-Levy et intervju med et av bataljonens befal, der et av målene synes å ha vært å befeste bildet av Azov som helter og overtale NATO til å gjennomføre en «hedersevakuering» av soldatene som var innestengt i Azovstal i over en måned.

Bernard-Henri Levy / Stålverket Azovstal, som frem til nylig ble forsvart av Azov-bataljonen.
Foto: Mauro Rico / Ministerio de Cultura de la Nación (CC BY-SA 2.0) / Foto: Chad NagleCC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Frihetskamp har tidligere skrevet om Azov-bataljonen i Ukraina, som begynte som en paramilitær frivillig gruppe for nasjonalister under urolighetene i 2014. Man gjorde seg raskt kjent for sin effektivitet og brutalitet i kamper mot russere og ukrainere i landets østlige deler som ikke aksepterte det NATO-støttede maktkuppet i Kiev.

I dag er Azov-bataljonen en del av den regulære ukrainske hæren og har vist seg å være blant de modigste og mest kompetente soldatene som Ukraina har kunnet sette inn i krigen. Anklager om krigsforbrytelser og såkalt politisk ekstremisme har samtidig hjulpet med å kaste bensin på Russlands påstander om at man vil «avnazifisere Ukraina». Men på det som fremstår som Azov-betaljonenes offisielle medier hevdes det i dag at de er «misforståtte», og at det i virkeligheten er Russland som er de «virkelige nazistene». Samtidig synes deres fanatisme og innsastser i krigen å ha ført til at de har fått en status i fremfor alt Vest-Ukraina som nærmest er å beskrive som folkehelter.

Dette bildet er også blitt spredt effektivt i antirussiske medier i vest, hvor Azov beskrives som helter som har «gjort opp med sin fortid». Om det noensinne har funnes noen kobling til nasjonalisme, er denne ifølge mediebildet for lenge siden borte, og alle forsøk på å hevde noe annet er kun «russisk propaganda».

Et eksempel er et intervju publisert den 16. mai i The Telegraph med Ilya Samoilenko, presentert som annen befalhaver over de Azov-soldater som frem til nylig holdt ut i Azovstals stålverk i Mariupol. I det hevder Samoilenko at det ikke finnes noen «nazisme» innenfor bataljonen, og at man nå til og med trenger rabbinere hos seg.

Ettersom intervjuet i skrivende stund kun er publisert i tekstform finnes det dog ingen mulighet for å bekrefte at Samoilenko er korrekt sitert, og det går heller ikke an å vite hvorvidt han snakker for hele Azov-bataljonen eller om han da intervjuet ble gjennomført hadde den høye posisjonen innenfor bataljonen som påstås.

Samoilenko uttalte seg dog på en liknende måte under en pressekonferanse i begynnelsen av mai, hvor han sier at Azov «bestemte seg for å legge sin fortid bak seg og integreres i militæret», og at man for tiden ikke bare kjemper for Ukraina, men også for «den frie verden».

Skjermbilde: Youtube.
Azov-befalet Ilya Samoilenko under et pressetreff der han hevdar at Azov har «lagt sin fortid bak seg».

«Dødsengelen» hyller Azov

Intervjuet er gjennomført av jødisk makt-jøden Bernard Henri-Levy, som foruten å bekjempe antisemittisme og hvit nasjonalisme også har vært dypt involvert i kampanjen for å «renvaske» Ukraina i allmennhet og Azov-bataljonen i særdeleshet fra anklager om «nazisme». Henri-Levy er også en ivrig talsmann for det som pleier å benevnes som «nykonservatisme» – med andre ord den jødiske ideologien med røtter i trotskyismen som tar til orde for å med vold støpe om verden i liberaldemokratisk form under amerikansk overherredømme.

Henri-Levy kalles iblant for «Dødsengelen», da han har en tendens til å besøke de land som er valgt ut til å ofres for den nykonservative agendaen.

I mars besøkte Henri-Levy Odessa, der han ble sett vandre i gatene, flankert av bevæpnede menn fra den nylig oppløste Aydar-bataljonen, som i 2014 ble anklaget for krigsforbrytelser i Donbass av blant annet Amnesty.

https://twitter.com/lijukic/status/1503344192336060421

I intervjuet beskriver Samoilenko den harde tilværelsen i Azovstals underjordiske tunnel- og bunkersystem hvor anslagsvis 2500 soldater holdt ut i en drøy måned uten støtte eller forsterkninger fra Kiev. Samoilenko hevder også at russiske tropper har henrettet deres tilfangetatte soldater og sendt bilder av deres lik til deres mødre.

Da det mangler beviser for at Russland skulle ha behandlet krigsfanger avvikende fra Genèvekonvensjonen ber Henri-Levy om å få se et slikt bilde som bevis. Men selv om Samoilenko lover å forsyne ham med bilder, bytter man raskt samtaleemne, og leseren får aldri ta del i noe bevis for anklagene.

Det er derimot fra tidligere gitt belegg for at den ukrainske hæren ved hjelp av amerikansk ansiktsgjenkjenningsteknikk har systematisert det Samoilenko anklager Russland for: Nemlig at man sender bilder av døde russiske soldater til deres mødre.

Ordren fra Kiev: «Hold linjen»

I dag har samtlige av de troppene som var innestengt i Azovstal kapitulert og evakuert, ifølge russiske opplysninger. Men da intervjuet ble gjennomført så man det fremdeles som utenkelig.

– Vi foretrekker fremdeles å dø fremfor å lide fornedringen ved en kapitulasjon. Det ordet – kapitulasjon – finnes ikke i vårt vokabular, sier Samoilneko.

Samoilenko sier også at en kapitulasjon fra Azov-bataljonen skulle være «det hardeste tenkbare slaget» mot ukrainsk kampmoral. Han bekrefter også tidligere disputerte oppgifter fra Russland om at de innestengte i Azovstal er blitt forbudt å kapitulere av Kiev. Dette på tross av at soldatene har befunnet seg i en stadig mer umulig situasjon, omringet av soldater fra folkerepublikken Donetsk og tsjetsjenske spesialstyrker, uten tilgang til tunge våpen og med et minkende forråd av mat, vann og medisiner.

Ifølge Samoilenko er det ordrer om å «holde linjen», og «holde den litt til», og «en uke til» som gjør at de umulig kan forlate stålverket.

«Israelerne er våre brødre»

Da Samoilenko får spørsmålet om det finnes noen jøder blant Azovs døde kamerater svarer han:

– Selvfølgelig. Det finnes folk fra alle religioner, inklusive jøder. Stolte menn og dyktige krigere.

Henri-Levy skriver deretter at Samoilenko «leser hans tanker», og begynner å bemøte påstander om at Azov-bataljonen skulle være «nazistisk», noe både Henri-Levi og Samoilenko avviser som «russisk propaganda».

– Vokt dere for russisk propaganda. Bataljonen har blitt forandret. Den har renset seg fra den mørke fortiden. Den eneste radikalismen vi omfavner i dag er den radikale viljen til å forsvare Ukraina. Og vi vet hva det innebærer innenfor jødedommen å ikke bli ordentlig begravet. Vi skulle trenge en rabbiner, sier Samoilenko.

Da Henri-Levy spør om han har tillatelse til å rapportere dette og føre Samoilenkos forespørsel videre til Israel svarer han:

– Selvfølgelig. De er våre brødre. Israelerne vet hvordan man kjemper og dør.

NATO-ledet «hedersevakuering» av Azov?

Siden følger en konversasjon hvor Henri-Levy forsøker å oppmuntre Samoilenko med at ledere i Vesten ser på Azov som helter. Han appellerer også til befalet og lurer på om de ikke kan tenke seg å forlate stålverket om de skulle garanteres en «hedersevakuering» av Storbritannia, Frankrike eller USA.

I dette tilfellet synes «hedersevakuering» å henvise på at soldatene får forlate Azovstal bevæpnet, hvilket synes å være viktig for Azov-bataljonen.

– Men Putin sier at vi terrorister, svarer Samoilenko oppgitt.

«Kanskje», svarer da Henri-Levy. «Men ikke [EmmanuelMacron. Og ikke [JoeBiden og [BorisJohnson. For franskmennene, britene og amerikanerne minner deres mot om dem som kjempet mot [AdolfHitler».

Henri-Levy begynner å avrunde artikkelen med å konstatere at oppkoblingen ble dårlig og at zoom-samtalen ble avbrutt. Deretter skriver han:

Idet han rister på hodet tillater [Samoilenko] meg å fortelle historien om hvordan Yasser Arafat [tidligere leder for Palestina, red. anm.] kunne gå ombord på et handelsskip under beskyttelse av 2500 franske, amerikanske og italienske tropper. Han gir meg tillatelse til å vekke spørsmålet hos hvem som enn vil lytte, idéen om et skip fra Mariupol som eskorteres av nasjonale og internasjonale styrker. Skulle ikke det samme kunne gjøres for disse sannelig modige individer som dør for Europa som man gjorde for palestinerne? Oppkoblingen brytes igjen. Samtalen blir hakkete. Befalhaver Ilya Samoilenko logger ut.

Kan stilles for retten for krigsforbrytelser i Øst-Ukraina

Men det ble ingen NATO-evakuering av Azov-bataljonen, og Israel rakk formodentlig ikke å sende noen rabbiner for å begrave de påstått falne Azov-jødene. Dagen etter Henri-Levys artikkel ble publisert gav både president Volodymyr Zelenskyj og det ukrainske forsvarets generalstab tillatelse til å kapitulere.

«Vi trenger våre helter i live», forklarte Zelenskyj mens den ukrainske generalstaben skrev på Facebook at «garnisonen ‘Mariupol’ har fullført sitt tildelte kampoppdrag».

I folkerepublikkene Donetsk og Luhansk mistenkes Azov-bataljonen for flere krigsforbrytelser mot sivile, blant annet slikt som skal ha skjedd i Mariupol. Mye tyder nå på at man sammen med blant annet Russland kommer til å opprette en «internasjonal krigstribunal» hvor i hvert fall lederskapet tiltales for krigsforbrytelser.

I Mariupol skal Azov ifølge russisk propaganda ha hatt som systematisk taktikk å bruke den til stor del russiskvennlige sivilbefolkningen som skjold – noe Azov har benektet. Russland har også hevdet at man var tvunget til å eskortere Azovs høyeste befalhaver Denys Prokopenko i et pansret kjøretøy under kapitulasjonen av Azovstal for å beskytte ham mot en oppildnet folkemengde.

Foruten de menn fra Azov-bataljonen som ble drept eller tatt til fange i Mariupol og noen mindre grupper utplassert i fremfor alt Kiev og Charkiv, er det tvilsomt om det nå finnes mye igjen av den kontroversielle gruppen for vestlig media å «renvaske» fra såkalte anklager om nasjonalisme og politiske «ekstremisme».