Hjem Nyheter Europa Jødisk interesseorganisasjon i Østerrike leverer konfrontativ årsrapport

Jødisk interesseorganisasjon i Østerrike leverer konfrontativ årsrapport

JØDISK LOBBY Jewish Community in Vienna krever nå samfunnets «kraftfulle konfrontasjon» med gjerningsmenn av økende grusomheter slik som «ville antisemittiske løgner» og «antisemittisk vandalisme».

Foto: CC public domain

Østerrike ble ifølge en fersk rapport i 2020 rammet av «et rekordantall antisemittiske hendelser» – og dette «tross omfattende nedstengninger med anledning av covid-19».

De 585 rapporterte hendelsene representerer en seks prosent økning sammenlignet med 2019, skriver Jewish Community in Vienna (JCV), en interesseorganisasjon for jøder i Østerrike, i sin årsrapport, som ble offentliggjort sist mandag.

«Fysiske angrep» skal nesten ha fordoblet seg fra seks til elleve.

Organisasjonen begynte, nevnes det i rapporten, «å overvåke den antisemittiske hatkriminaliteten i landet» for nitten år siden.

«Ville antisemittiske løgner må konfronteres»

Antallet tilfeller av «antisemittisk vandalisme» minsket ifølge rapporten fra i fjor visstnok til 53 i 2020 fra 78 i 2019, men antallet «trusler» økte derimot fra 18 til 22.

Kategorien «fornærmelser på gaten» så en dramatisk økning til 364 hendelser fra 239 året før.

«Ville antisemittiske løgner» ble spredt i fjor spesielt på internett samt «ved flere demonstrasjoner» opplyste Oskar Deutsch, president for JCV, det østerrikske folket om i forbindelse med at rapporten ble offentliggjort. Han fortsatte:

Slike uttalelser kan føre til en opptrapping av angrepene, om vi ikke med kraft konfronterer dem.

I førti prosent av «de dokumenterte tilfellene» i fjor, oppgis «gjerningpersonenes motiv» å være «ukjent».

«Islamister» lengst ned på listen over handlingskategorier

Blant de seksti prosentene der «motivene er kjente», tilskrives i rapporten femtifire prosent «høyerekstreme gjerningspersoner», tjuefire prosent «venstre» og tjue prosent «islamister».

To hendelser bedømmes av rapportens forfattere å være så alvorlige at hver og en av de gis en separat beskrivelse:

I mars 2020 skal en som besøkte synagogen i Wien iført kippah ha blitt angrepet utenfor bilen sin av en mann, som slo i stykker brillene hans og kalte ham for «jødesvin».

To tenåringer oppgis senere samme måned i Graz å ha slått til en 16-årig gutt av den påståtte grunnen at han bar et halssmykke i form av en sekstagget stjerne. Ungdommene skal deretter ha kalt 16-åringen «drittjøde».

Blant kategoriene som representerer «gjerningspersoner av antisemittiske handlinger» uteblir det i rapporten blant annet gruppene «jøder» og «rabbinere».