Hjem Nyheter Jødisk legemiddelfamilie saksøkes – forårsaket narkotikafolkemord blant hvite

Jødisk legemiddelfamilie saksøkes – forårsaket narkotikafolkemord blant hvite

FOLKEMORD Den jødiske familien Sacklers foretak Purdue Pharma ligger bak opoidlegemiddelet OxyContin, som har forårsaket hundretusentalls hvite menneskers død i USA. Nå saksøkes familien av hundretalls amerikanske kommuner og indianerstammer.

Ifølge et søksmål fra over fem hundre amerikanske kommuner og indianerstammer bør enkelte medlemmer av den jødiske familien Sackler holdes ansvarlige for narkotikaepidemien som har drept hundretusentalls hvite i løpet av 2000-tallet.
FAKTA: Opioider

Opioider er en samlebetegnelse på en gruppe substanser med morfinliknende effekt. De kan deles inn i tre hovedkategorier: opiater (som utvinnes av opiumvalmue), semisyntetiske og syntetiske opioider. Substansene brukes ofte innen sykepleien for smertelindring, men kan også gi en sterk eufori og er veldig avhengighetsfremkallende, hvilket er grunnen til at misbruk av substansene er vanlig. Eksempler på opioider er heroin, morfin, kodein, tramadol, fentanyl og oxycontin.

Kilde: Wikipedia

Frihetskamps søsterside Nordfront har tidligere satt søkelyset på opioidepidemien som har herjet blant fremfor alt hvite i USA. Det er legemiddelet OxyContin som i første rekke har blitt foreskrevet i enorme mengder for smertelindring – et legemiddel som i prinsipp kan beskrives som heroin i tablettform, men som markedsføres som en ufarlig og effektiv behandling av smerte og verk.

Sterke smertestillende medisiner har tradisjonelt blitt brukt for kortere behandlinger av akutt smerte, eller i livets sluttfase for eksempelvis kreftpasienter. Men etter en intensiv lobbykampanje rettet mot leger på 2000-tallet lyktes den jødiske familien Sackler – som eier Purdue Pharma – å gjøre det akseptabelt å anvende OxyContin også for mildere smerte og langtidsbehandlinger av verk.

Allerede i 2015 døde flere mennesker i USA av overdoser enn av skytevåpen, der opioider var dominerende som dødsårsak. Det dødelige opioidmisbruket er også en bevist sterkt medvirkende faktor til at flere hvite dør enn det fødes i 17 amerikanske delstater, da medisinen fremfor alt markedsføres overfor hvite.

I dag dør over 50 000 mennesker hvert år av opioidoverdoser, og overrepresentasjonen av hvite blant dødsfallene er så stor at til og med det amerikanske helsedepartementets forskningsenhet NIH har reagert.

Men nå saksøkes familien Sackler, som har tjent milliarder på milliarder på opioidepidemien. Ifølge Fria Tider har fortjenesten gått til luksuskonsum og rett behandling i Israel.

Lurte leger og pasienter

Ifølge søksmålet mot familien Sackler, som over fem hundre byer, kommuner og indianerstammer står bak, har man bevisst frembrakt villfarelse hos både leger og pasienter om farene med OxyContin. Disse vil ikke bare at Purdue Pharma skal holdes ansvarlige for dødsfallene og lidelsene som OxyContin har forårsaket, man peker også ut åtte medlemmer i familien Sackler som man vil skal holdes personlig ansvarlig.

The Guardian har rapportert om at Sacklerfamilien under lanseringsfesten for OxyContin på 90-tallet forutsa at medisinen skulle slå ut all konkurranse og skape en «storm av resepter».

– Reseptstormen kommer til å bli så dyp, tett og hvit, skal et av den jødiske familiens medlemmer har sagt.

Foruten ovennevnte søksmål har delstaten Massachusetts – som ble rammet hardest av alle delstater i USA av opioidepidemien – tidligere reist søksmål mot Purdue Pharma. Ifølge søksmålet skal for eksempel foretakets nåværende visedirektør Richard Sackler ha oppfordret representanter for foretaket til å råde leger til å ordinere den høyeste dosen av OxyContin ettersom det var mest lønnsomt.

The Guardian skriver:

«OxyContin ble en av de dødeligste medisinene noensinne», står det i søksmålet. Man anklager foretaket for å ha frembrakt villfarelse hos doktorer og pasienter «for å få flere og flere mennesker til å gå på deres farlige medisin» og «villedet dem til å anvende høyere og stadig farligere doser […] Høyst opp på Purdue har en liten gruppe sjefer ledet bedrageriet og plukket opp milliontalls dollar», står det videre i søksmålet.