Hjem Nyheter Jødisk terrorist fra andre verdenskrig lever i frihet i Paris

Jødisk terrorist fra andre verdenskrig lever i frihet i Paris

JØDISK TERRORISME Jødiske terrorister gjennomførte mange terrorhandlinger i Palestina etter andre verdenskrig. Professor Robert Misrahi i Frankrike er en av disse terroristene som fortsatt lever.

Peter Rushton
Peter Rushton.

Peter Rushton er redaktør for det britiske tidsskriftet «Heritage & Destiny» som utgis fire ganger i året. Han er også ekspert på andre verdenskrig og på hatpratlovenes utvikling siden da.

Han har også studert den jødisk-sionistiske terrorismen i Storbritannia i årene etter andre verdenskrigs slutt, 1945–1948.

Britiske soldater og i noen tilfeller sivile briter var mål for ubarmhjertige sionistiske aksjoner både på britisk jord og i Palestina; Palestinamandatet som det het på den tiden. Storbritannia var da ansvarlig for områdets sikkerhet.

– Det mest kjente angrepet ble gjennomført i 1946 da King David Hotel ble sprengt og forårsaket fryktelige personskader, men i prinsipp hver uke mellom 1945 og 1948 skjedde det noen form for angrep: drap, terrorangrep, bomber; også i London, sier Rushton.

– En bombe ble sprengt nær kirken i Saint-Martin-in-the-Fields da en militærklubb ble angrepet våren 1947. Mannen som plasserte bomben, Robert Misrahi lever fortsatt, i Paris. Han var en jødisk student og terrorist, men reiste tilbake til Paris og ble aldri på alvor tiltalt for sin rolle i terrorangrepet, fortsetter Rushton.

Professor Robert Misrahi, jødisk terrorist.
Professor Robert Misrahi, jødisk terrorist.

– De britiske myndighetene vet at Misrahi lever i Paris og etter sin terrorvirksomhet ble professor ved Sorbonne. De vet at Misrahi er nøkkelen til løsningen på en lang rekke terrorhandlinger som ble gjennomført av hans samarbeidspartnere, inkludert brevbombedrapet i Codsall i Staffordshire, sier Peter Rushton.

Rex Farran ble drep kun for at hans bror Roy som tilhørte SAS hadde tjenestegjort i Palestina og var sterk motstander til sionistisk makt, hevder Rushton.

Roy Farhan hadde blitt anklaget for å ha drept en ung jøde tilhørende terroristgruppen Lehi (לח»י), hvilket han ble dømt for i en militærdomstol. Bomben som ble sendt i en pakke til Roys hjem var ment for ham, men han var ikke hjemme, og broren døde i stedet.

Den forbrytelsen har ikke blitt oppklart og ingen har blitt tiltalt for drapet, til tross for at Misrahi som var en del av terrorcellen lever og skulle ha kunnet blitt stilt til ansvar, i stedet for å ha blitt tillatt å gjøre akademisk og sosial karriere i Frankrike hvor han har fortsatt å arbeide for jødiske interesser.

– Londonpolitiet er skyldig overfor hver eneste soldat som tjener landet at de blir beskyttet mot slike terrorhandlinger og at terrorister som Robert Misrahi straffefølges. Derfor bør Misrahi forhøres om terrorhandlingene i England og i Palestinamandatet mellom 1945–1948, anser Peter Rushton.